14.6 C
Warszawa
środa, 12 czerwca 2024

Rozwinięta infrastruktura post-transakcyjna wspiera rozwój polskiego rynku kapitałowego

Rok 2024 jest szczególny dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) i jego interesariuszy. Mija bowiem 30 lat odkąd KDPW, a obecnie Grupa KDPW, świadczy usługi post-transakcyjne dla rynku finansowego – zarówno w kraju, jak i za granicą.


Maciej Trybuchowski, prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP

Jeśli spojrzeć na sam Krajowy Depozyt, to usługi z zakresu rejestracji papierów wartościowych i obsługi rozliczeń i rozrachunku transakcji KDPW pełni od początku istnienia rynku kapitałowego w Polsce, czyli od 1991 roku. I te podstawowe funkcje wykonuje do dzisiejszego dnia. Już od pierwszej sesji istniała potrzeba sprawnego, bezpiecznego i terminowego rozliczenia zawartych transakcji, a także prowadzenia rejestru papierów wartościowych. W 1994 roku Krajowy Depozyt został samodzielną spółką i przez ostatnie 30 lat przeszedł długą drogę od podmiotu świadczącego usługi depozytowe i rozliczeniowo-rozrachunkowe do najbardziej rozwiniętej instytucji infrastrukturalnej w tej części Europy, która poza podstawowymi usługami, jakie świadczą centralne depozyty i izby rozliczeniowe, oferuje rynkowi cały pakiet rozwiązań dodatkowych. A są wśród nich m.in. repozytorium transakcji EMIR i SFTR, czyli usługi związane z gromadzeniem i przechowywaniem danych dotyczących transakcji zawieranych w instrumentach pochodnych oraz transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych. Oferujemy usługę ARM (polegającą na przekazywaniu do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi) oraz agencji numerującej nadającej kody LEI, ISIN, CFI, FISN. Prowadzimy rejestr zobowiązań emitentów, zapewniamy dostęp do szeregu informacji rynkowych poprzez Portal Danych, wspieramy tworzenie programów lojalnościowych dla akcjonariuszy dzięki aplikacjom służącym ich identyfikacji. Prowadzimy system rekompensat w celu ochrony inwestorów. Tworzymy i zarządzamy połączeniami operacyjnymi z zagranicznymi depozytami, dzięki czemu możliwe jest notowanie w Warszawie zagranicznych spółek w formule dual-listingu.

Komplementarny pakiet usług

Na przestrzeni ostatnich lat w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym Grupa KDPW stworzyła komplementarny pakiet usług, odpowiadający współczesnym wymogom najbardziej rozwiniętych centrów finansowych, uzyskała odpowiednie autoryzacje dla swoich usług i z powodzeniem wyszła poza granice kraju ze swoją ofertą. A ich zakres zostanie poszerzony o nowe rozwiązania, które będą dostępne dla klientów także w tym roku.

Przez ostatnie 30 lat rozwijamy się i tworzymy nowe usługi z myślą o naszych uczestnikach: domach i biurach maklerskich, bankach, emitentach, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, inwestorach.

W ostatnim czasie toczy się wiele dyskusji i debat na temat przyszłości rynku kapitałowego i sposobów na zwiększenie jego roli w finansowaniu rozwoju gospodarczego kraju. Wyłania się z nich jeden wniosek – rynek kapitałowy wymaga wsparcia. Wsparcia z wielu stron. Moim zdaniem dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce niezbędne jest wpisanie go w strategię rozwoju gospodarczego kraju. Jeżeli rynek kapitałowy nie będzie włączony w istotne procesy gospodarcze czy społeczne, takie jak zabezpieczenie emerytalne, finansowanie transformacji energetycznej itp., to trudno będzie pchnąć go na tory rozwoju.

W kontekście dyskusji o przyszłości rynku podczas jednego z ostatnich wywiadów zapytany zostałem, dlaczego tak dużo mówi się o tym, że rynek kapitałowy w Polsce potrzebuje wsparcia, a w przypadku instytucji infrastruktury, takich jak KDPW czy KDPW_CCP, o potrzebie wsparcia nikt nie mówi. Skąd ta rozbieżność, skoro przecież GK KDPW jest ważną częścią tego rynku? Przypomniała mi się wówczas sytuacja sprzed 5 lat. Podczas obchodów 25-lecia powstania KDPW, ktoś ładnie powiedział, że KDPW jest sercem rynku kapitałowego. Można mieć zdrowe serce, ale gdy inne części organizmu będą niedomagać, nie będzie on sprawnie działał. Tak jest w przypadku naszego rynku. Jego serce działa jak należy, ale wsparcia wymagają inne obszary, aby ten organizm mógł być w pełni sprawny i realizować swoje zadania.

Wydajnie, bezpieczni i tanio

Grupa KDPW tworzy infrastrukturę rynku kapitałowego. A infrastruktura powinna być przede wszystkim wydajna, bezpieczna i tania. Żeby taka mogła być – musi być oparta na rozwiązaniach technologicznych.

Infrastruktura powinna być także dopasowanych do lokalnych potrzeb rynku. I zarówno KDPW, jak i izba rozliczeniowa KDPW_CCP dostarcza takie właśnie rozwiązania: będące odpowiedzią na międzynarodowe standardy oraz regulacje, a jednocześnie skrojone na miarę uczestników polskiego rynku kapitałowego.

Chcąc ogrywać istotną rolę w sakli Europy, polski rynek kapitałowy musi oferować pełną gamę usług, także w sferze post-transakcyjnej. Dlatego Grupa KDPW stale rozwija swoją ofertę, dostarczając rynkowi nowe rozwiązania oraz dostosowując się do międzynarodowych standardów i regulacji. Tak było na przestrzeni ostatnich 30 lat i mogę zapewnić, że nie zamierzamy zmieniać naszego podejścia.

Najnowsze