14.6 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Dobre praktyki Hochland

Kolejny raz dobre praktyki Hochland Polska dotyczące zrównoważonego rozwoju i CSR zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz opublikowane w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki.”.

W obecnej edycji wyróżniono 5 inicjatyw zrealizowanych przez Hochland Polska.

Jesteśmy dumni, że FOB ponownie wyróżniło wszystkie zgłoszone przez nas działania z obszaru zrównoważonego rozwoju. Nasze dobre praktyki rynkowe obejmują projekty realizowane razem z pracownikami oraz partnerami biznesowymi. Wspólnie dążymy do zeroemisyjności, dbamy o ekoefektywność i dzielimy tym, co dobre. Proponowane przez nas rozwiązania pokazują, że z powodzeniem można łączyć aspekt ekonomiczny z troską o środowisko naturalne i lepszą przyszłość kolejnych pokoleń – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Hochland w Raporcie Dobrych Praktyk 2023

W ramach akcji zorganizowano 2 webinary o rolnictwie regeneratywnym oraz potencjale zdrowotnym mleka i serów, a także Dzień Ochrony Środowiska. W konkursach i ekologicznej grze terenowej wzięło udział 105 osób. Nasadzono 12 lip w Kaźmierzu i 17 klonów w Węgrowie. W „Sprzątaniu świata” wzięło udział 100 osób. Zebrano 39 worków odpadów. Zbiórka elektroodpadów za odbiór kwiatów zaangażowała 200 pracowników.


Stop marnotrawstwu

Hochland przeciwdziała marnowaniu żywności poprzez wdrożenie standardów jakości i bezpieczeństwa produktu oraz optymalizowanie procesów produkcyjnych. Optymalizacja procesów i innowacyjność pozwoliły na lepsze zarządzanie i zmniejszenie ilości odpadów o 20 proc. w zakładzie w Kaźmierzu i 60 proc. w Węgrowie. Podjęto współpracę z Bankami Żywności oraz przekazano darowizny w ilości 120 ton.

Partnerstwo na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

W zakładzie produkcyjnym w Węgrowie, we współpracy z dostawcą opakowań, podejmowane były działania w zakresie stosowania opakowań wielokrotnego użytku. Dostawy pustych kubków Almette w opakowaniach zwrotnych rozszerzono o dekle i kubki. Od uruchomienia projektu zmniejszono ilość odpadów papierowych o ok. 1 tys. kg. Odbiory płaskich wykrojów kartonów realizowane były przy okazji dostaw kartonów do zakładu produkcyjnego, co przyczyniło się do zminimalizowania zużycia paliwa i śladu węglowego w transporcie. Wszystkie nowe kartony zbiorcze do dostaw kubków i dekli są oferowane jako zwrotne.

Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw Hochland

Dział zrównoważonego rozwoju wraz z działem zakupów opracował badanie świadomości w obszarze ESG skierowane do dostawców surowców (z wyłączeniem dostawców mleka) i opakowań. Do badania przystąpiło łącznie 79 dostawców. Podjęto kwestie posiadania strategii zrównoważonego rozwoju, prowadzenia szkoleń wśród pracowników na temat kwestii środowiskowych, wielkości emisji gazów cieplarnianych, wpływu działalności na bezpośrednie i pośrednie korzystanie z wody i na bioróżnorodność. Wyniki badania wykazały, że większość dostawców ma opracowaną lub zamierza w przyszłości opracować strategię zrównoważonego rozwoju.

Edukacja dzieci i młodzieży Hochland „Dzielimy się tym, co dobre”

Hochland współpracuje z Polską Akcją Humanitarną i Programem Pajacyk. Chce mieć wpływ na niwelowanie barier rozwojowych związanych z niedożywieniem, pomaga uwolnić potencjał dzieci, przywrócić radość w realizacji pasji poprzez finansowanie ciepłych posiłków i edukację. W ramach akcji „Dzielimy się tym, co dobre” Hochland odwiedził 3 szkoły podstawowe w różnych regionach Polski, gdzie zorganizował warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci. Ponadto firma zaangażowała się w projekt Good Town na platformie Roblox, tworząc w niej Krainę Hochland, gdzie młodzi ludzie poprzez wirtualną zabawę mogli wesprzeć szczytną ideę i ufundować 3 tys. ciepłych posiłków dla potrzebujących dzieci (były one dodatkowe w stosunku do 150 tys. posiłków w ramach 3-letniej współpracy z Pajacykiem).

Materiał partnera

Najnowsze