14.6 C
Warszawa
środa, 12 czerwca 2024

Faktoria – unikalna oferta faktoringowa w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców

Usługi finansowe, takie jak faktoring, odgrywają kluczową rolę dla biznesu. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą efektywniej zarządzać swoimi finansami i osiągać lepsze wyniki biznesowe. 

Faktoring umożliwia poprawę płynności finansowej dzięki uzyskaniu natychmiastowych środków pieniężnych poprzez zbycie swoich należności z faktur. To sprawia, że przedsiębiorstwa mogą szybko pokryć bieżące koszty operacyjne, zapłacić dostawcom czy inwestować w rozwój bez konieczności czekania na termin płatności od klientów. Faktoring pomaga także firmom zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z niewypłacalnością klientów. Wszystko to pozwala przedsiębiorcom skoncentrować się na swojej głównej działalności.

Bogate portfolio produktów 

Faktoria to firma, która zrewolucjonizowała podejście do faktoringu, oferując swoim klientom nie tylko tradycyjne usługi faktoringowe, ale również innowacyjne rozwiązania dostosowane do współczesnych potrzeb biznesowych. Od chwili rozpoczęcia swojej działalności firma Faktoria zyskała renomę jako lider w dziedzinie faktoringu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś swoją ofertą obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od skali ich działalności.

Jednym z kluczowych elementów, które wyróżniają Faktorię na tle konkurencji, jest innowacyjność jej produktów faktoringowych. Firma skupia się na ciągłym doskonaleniu swojej oferty, aby dostarczać klientom najbardziej efektywne i elastyczne rozwiązania finansowe. W portfolio produktów są zarówno rozwiązania finansujące należności klienta (takie jak faktoring niepełny, faktoring pełny z przejęciem ryzyka, datafaktoring), jak również zobowiązania (faktoring odwrotny).

Dzięki korzystaniu z faktoringu należnościowego klienci uzyskają środki za wystawione faktury przed terminem ich płatności. Poprzez to zapewniają sobie płynność finansową, a uzyskaną gotówkę mogą przeznaczyć na rozwój biznesu. Stają się konkurencyjni, ponieważ dzięki możliwości wydłużenia terminów płatności mogą pozyskiwać nowych odbiorców. Dodatkowo mogą skorzystać z usługi przejęcia ryzyka, co pomaga w zabezpieczeniu przed stratami związanymi z nieterminowymi płatnościami lub brakiem spłaty przez klientów. Faktoring na zobowiązania natomiast to usługa, w ramach której w imieniu klientów faktor dokonuje zapłaty za faktury wystawione przez ich dostawców. Dzięki wcześniejszej zapłacie dostawcom klienci zwiększą swoją wiarygodność i mogą uzyskać rabaty za wcześniejszą płatność.

Innowacyjne podejście 

Nową, innowacyjną usługą finansową, którą zespół Faktorii wprowadził na rynek, jest SPINGO. Jest to rozwiązanie stworzone dla firm prowadzących sprzedaż produktów lub usług na platformach internetowych dla klientów B2B. SPINGO umożliwia automatyczne przyznanie limitu kupieckiego klientom biznesowym i odroczenie terminu zapłaty przy każdym zakupie, co stanowi faktoring zaimplementowany w sprzedaży e-commerce.

Faktoria od ponad roku aktywnie współpracuje z grupą Comarch S.A. w obszarze usługi faktoringowej zintegrowanej z systemami ERP, stawiając na innowacyjne podejście do obsługi finansowej przedsiębiorstw. Dzięki tej współpracy system analizy kredytowej klienta oraz system operacyjny Faktorii zostały zintegrowane z systemem księgowym Comarch ERP Optima. Integracja usługi faktoringowej z systemem Comarch, umożliwia przedsiębiorcom wygodne i szybkie korzystanie z usług faktoringowych bezpośrednio z systemu księgowego. Ta współpraca stanowi niezwykły przykład na to, jak nowoczesna technologia może zmienić standardy w obszarze zarządzania finansami dla przedsiębiorców.

Szybkość decyzyjna 

Najlepsze wykorzystanie potencjału faktoringu do rozwoju biznesu klientów ma miejsce w Faktorii także dzięki dbałości o szybkość procesu podejmowania decyzji. Dla limitów do 400 tysięcy złotych proces wydania decyzji jest maksymalnie uproszczony i opiera się na automatycznej ocenie ryzyka, bazującej m.in. na analizie informacji z rachunków bankowych klienta. W przypadku większych finansowań dokładnie badana jest struktura transakcji, co pozwala dostosować ofertę do bieżących potrzeb klienta. Takie podejście pozwala Faktorii na elastyczność w procesie wydawania decyzji, ponieważ można np. postawić na zdolność kredytową klienta i wtedy mniej istotna jest struktura transakcji, i na odwrót, postawić na silną strukturę transakcji, a zaakceptować niższą zdolność kredytową klienta.

Indywidualna opieka

Każdy przedsiębiorca w Faktorii ma zapewnionego dedykowanego opiekuna, który służy wsparciem na każdym etapie współpracy, także posprzedażowej. Oznacza to, że w czasie trwania umowy pracownicy Faktorii we współpracy z klientem stale pracują nad dopasowaniem struktury finansowania do bieżących potrzeb.

Wyróżnikiem Faktorii jest to, że wykorzystuje zaawansowane narzędzia technologiczne, które pozwalają analizować dane behawioralne transakcji i proponować klientom rozwiązania nie tylko dostosowane, ale wręcz przekraczające ich oczekiwania.

W najbliższych latach Faktoria stawia na dalszą digitalizację i automatyzację procesu kredytowego i procesów posprzedażowych. W planach Faktorii jest także rozwijanie oferty finansowania dla klientów prowadzących swój biznes na platformach internetowych, zarówno w obszarze odraczania płatności dla kupujących, jak i finansowania sprzedających. Działania te umożliwią jeszcze lepszą, szybszą i bardziej elastyczną obsługę dla klientów prowadzących biznes w tradycyjnych kanałach sprzedaży, jak również zapewnią klientom możliwość korzystania z usług faktoringowych w sprzedaży on-line.

Faktoria to nie tylko firma świadcząca tradycyjne usługi faktoringowe, ale także lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań finansowych, który stale dostosowuje się do zmieniających się potrzeb biznesowych swoich klientów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w realizacji swoich celów rozwojowych i osiągnięciu sukcesu na rynku.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.faktoria.pl, aby dowiedzieć się więcej o usługach oraz skorzystać z oferty faktoringowej.

Najnowsze