17.3 C
Warszawa
piątek, 19 lipca 2024

BIZNES ODPOWIEDZIALNY, CZYLI JAKI?

Przede wszystkim troszczący się o dobrostan pracowników, zaangażowany społecznie i dbający o środowisko. Dla VanityStyle to najważniejsze filary, dlatego na co dzień przykładamy bardzo dużą wagę do ich rozwoju.

Nasze działania prospołeczne, ekologiczne czy etyczne w biznesie nie ograniczają się jedynie do wypracowania wspólnych zasad, ale przede wszystkim koncentrują się na edukacji. Edukacja, szczególnie w zakresie dbania o zdrowie fizyczne, emocjonalne i społeczne, jest dla nas priorytetem.

Aspekt edukacyjny jest też szczególnie ważny w bezpłatnym programie społecznym Akademia Dobrej Energii Junior, który jest jednym z kluczowych projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Program został opracowany merytorycznie we współpracy z Uniwersytetem SWPS. Akademia, która we wrześniu będzie rozpoczynać nabór do II edycji, ma na celu naukę dzieci klas II i III szkoły podstawowej troski o siebie i innych. Do I edycji, czyli na rok szkolny 2023/2024, zgłosiły się aż 364 szkoły podstawowe, a w nich 447 nauczycieli i 7800 dzieci z całej Polski.

Idea wywierania pozytywnego wpływu społecznego jest też widoczna w naszej ofercie produktowej. Misją VanityStyle jest inspirowanie ludzi do podejmowania aktywności poprzez ruch, budowanie odporności psychicznej oraz jakościowe wykorzystanie czasu wolnego. Oferując karty sportowe dla dzieci (FitProfit Dziecko i Junior), zachęcamy do bycia aktywnym i kreujemy zdrowe nawyki już od najmłodszych lat. Zachęcamy także rodziców do tego, aby dawali swoim dzieciom dobry przykład.

Zjawisko naśladowania nawyków zostało udowodnione przez badaczy z Baylor College of Medicine i Uniwersytetu Duke’ai. Zaobserwowali oni, że dzieci rodziców, którzy byli aktywni i zachęcali do sportu były bardziej aktywne i spędzały mniej czasu przed komputerem i telewizorem od swoich rówieśników. Wspólna aktywność i czas spędzony razem budują solidne fundamenty pod dobre nawyki w życiu dorosłym oraz zwiększają szanse na bycie zdrowym w przyszłości.

Punktem wyjścia do stworzenia Akademii Dobrej Energii Junior były dane o drastycznie niskiej kondycji fizycznej i psychicznej polskich dzieci: 94% dzieci w wieku do 12 lat ma niedostateczny poziom sprawności ruchowej [1], w 2000 roku co czternasty nastolatek w Polsce miał nadwagę, dzisiaj – co czwarty [2] , ponad 30% dzieci ma zwolnienie lekarskie z lekcji WF [3], 73% dzieci cierpi na wypalenie uczniowskie [4], 58% polskich uczniów ma problemy z rówieśnikami [5], co trzecie dziecko w naszym kraju deklaruje, że ma trudności w nawiązywaniu przyjaźni [6], 46% uczniów to osoby o skrajnie niskiej samoocenie [7], a 75% nieletnich martwi się o przyszłość [8]. Polska, zgodnie z raportem UNICEF, na tle innych 38 krajów jest na 30 miejscu pod względem dobrostanu dzieci i młodzieży[6].

Projekt Akademii składa się z 3 modułów: „Tydzień ze zdrowym ciałem”, „Tydzień ze zdrową głową” „Tydzień z rozwojem umiejętności”. Jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej klasy II i III z uwagi na charakterystykę rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci na tym etapie, a także z potrzeby przygotowania do przejścia z nauczania wczesnoszkolnego do drugiego etapu nauki, który niesie ze sobą wiele wyzwań rozwojowych [9]. Dodatkowym argumentem przemawiającym za działaniami profilaktycznymi w zakresie dobrostanu tej grupy wiekowej jest fakt, że poczucie dobrostanu, w szczególności dobrostanu psychicznego, maleje wraz z wiekiem dzieci (po 10 r.ż.) [7]

Materiały dostępne w programie są kierowane także do nauczycieli i rodziców jako ważnych grup kształtujących postawy najmłodszych i wspierających ich edukację. Do dyspozycji nauczyciela, który realizuje ADEJ w swojej klasie są: filmy instruktażowe do każdego z modułów, materiały edukacyjne dla rodziców oraz dzieci, gotowe scenariusze zajęć z uczniami na każdy dzień w danym tygodniu programu, pomysły na materiały edukacyjne oraz gry i zabawy wspierające naukę, ankiety wiedzowe dla dzieci (przed i po każdym z modułów), ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli.

Zakres tematyczny ADEJ pozwala na realizację podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej z rozszerzeniem o ciekawostki poszerzające horyzonty uczniów oraz zachęcające do nauki poprzez doświadczenie i zabawę.

Jako firma dbamy także o edukację naszych pracowników w obszarze zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy kampanię pod hasłem #ToTeżESG, która pozwala im przekonać się, jak bardzo działania ESG są zakorzenione w DNA firmy i jej codziennym funkcjonowaniu, a także, co oni sami mogą zmienić w swoim codziennym życiu, aby przyczynić się do ochrony środowiska oraz poprawy swojego komfortu życia.

Działalność zgodna z duchem ESG to jedna z najważniejszych praktyk, jaką dziś powinna prowadzić świadoma firma. Kluczowe jest zrozumienie, że działania pozabiznesowe nie są działalnością dodatkową, ale nieodłącznym elementem strategii firmy. Każda organizacja bez względu na swoją wielkość czy branżę, w której działa, wywiera wpływ na otoczenie. Ważne jest, aby tym wpływem zarządzać w świadomy i odpowiedzialny sposób. Wymaga to zaangażowania liderów, włączenia celów ESG w operacje biznesowe i współpracy całego zespołu. To wszystko przyczynia się do wytworzenia wartości zarówno dla biznesu, jak i dla społeczeństwa. ESG nie jest już tylko trendem czy zjawiskiem charakterystycznym dla wyjątkowo aktywnych, odpowiedzialnych czy bardzo dużych organizacji, ale długofalową zmianą dotyczącą prowadzenia działalności. Takie podejście jest ważne także z uwagi na aktualne oczekiwania klientów, pracowników oraz innych interesariuszy firmy.

By dowiedzieć się więcej o dobrych praktykach VanityStyle i ich efektach oraz poznać rozwiązania, jakie u siebie stosujemy, zapraszamy do odwiedzenia nas na LinkedInie, www.vanitystyle.pl, a także www.akademiadobrejenergii.org.

https://www.apa.org/news/press/releases/2009/07/parents-exercise

[1] AWF Warszawa 2021, raport „Aktywny powrót do szkoły 2021”

[2] UNICEF (2021). The State of the World of Children 2021.

[3] dane Ministerstwa Sportu i Turystyki; analiza roku szkolnego 2021/2022

[4] Instytut Edukacji Pozytywnej 2019, badanie 2019

[5] raport Rozmawiaj z klasą 2020) opracowany w ramach projektu „Szkoła z klasą”

[6] UNICEF, (2020), Worlds of Influence

[7] Dębski M., Flis J. (2023). MŁODE GŁOWY, Fundacja UNAWEZA, Warszawa

[8] Białecka, B.,Gil, A. M. (2021).Etat w sieci 2.0. Zdrowie psychiczne polskich nastolatków w nauce zdalnej, Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, Poznań 2020

[9] Brzezińska, A., I. (2020). Warunki rozwoju dzieci i młodzieży: czynniki wsparcia i czynniki ryzyka. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. Borkowska (red.)

Najnowsze