18.4 C
Warszawa
piątek, 19 lipca 2024

Mamy „mapę drogową” wiodącą ku zielonej logistyce

Działania Grupy Raben na rzecz środowiska są długofalowe i konsekwentne mimo licznych wyzwań – i to przynosi wymierne efekty. Realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2021 roku i będącej swego rodzaju „mapą drogową”, umożliwia firmie świadczenie coraz bardziej zielonych usług transportu i magazynowania.

Piotr Lachowicz Group Sustainability Expert, Grupa Raben

To, czy obrała właściwy kierunek i dociera do wyznaczonych punktów na swojej trasie, weryfikuje coroczny Raport Zrównoważonego Rozwoju. Najnowsze sprawozdanie zostało opublikowane w kwietniu bieżącego roku. Sytuacja w sektorze TSL jest dynamiczna – i nie chodzi bynajmniej o tempo transportowania towarów, ale zmiany w otoczeniu biznesowym, które coraz mocniej kształtują czynniki określane skrótem ESG. Duże firmy z różnych branż oczekują odpowiedzialnych działań od swoich dostawców, m.in. zajmujących się transportem i magazynowaniem, aby móc osiągać cele zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości. Dla operatorów zielona logistyka jest natomiast ambicją i celem samym w sobie. Nie inaczej jest w Grupie Raben: aby wzmocnić nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozpoczęliśmy prace nad nową strategią, która będzie kontynuacją tej ustalonej na lata 2021-2025.

Czołowe miejsce w tym dokumencie zajmuje zagadnienie redukcji emisji. W 2022 roku przyjęliśmy cele zgodne z wiedzą naukową, a następnie zweryfikowane przez Science Based Targets initiative, które przewidują zmniejszenie emisji o 38,7 proc. w zakresie 1 i 2 do 2030 roku (w porównaniu do 2020). Aby to osiągnąć, korzystamy z już dostępnych i sprawdzonych rozwiązań, a równolegle sięgamy po innowacje, które będą kształtować nasz sektor w przyszłości.

Pracujemy nad zwiększeniem efektywności przewozów i tam, gdzie to możliwe, stawiamy na transport intermodalny. Modernizujemy tabor i motywujemy do tego naszych dostawców. Obecnie już 99 proc. naszych własnych pojazdów spełnia normę Euro 6, a ponad 90 proc. ciężarówek świadczących usługi dla klientów Raben – minimum normę EURO 5. W 2023 roku zaczęliśmy stosować również paliwo HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil) m.in. w Austrii, Holandii, Niemczech i Czechach. W efekcie coraz więcej pojazdów we flocie własnej Grupy Raben jest napędzanych biodieslem.

Największe nadzieje pokładamy w projekcie, który realizujemy w Polsce wspólnie z Ikea Industry i Volvo Trucks od niemal dwóch lat. Trzy elektryczne ciężarówki obsługują wewnętrzne transporty między oddalonymi od siebie o 12 km fabrykami mebli, gdzie są ładowane energią elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Testujemy również pojazdy elektryczne w ruchu miejskim w Niemczech i na Węgrzech.

Drugi filar naszych działań na rzecz klimatu stanowi ograniczenie emisji w obszarze magazynowania. Grupa Raben opracowała własny standard, dzięki któremu nowe magazyny mają niemalże zerową emisję. Takie budynki funkcjonują już w Oss (Holandia), Herborn i Regensburgu (Niemcy) oraz w podpoznańskim Robakowie. Podobne obiekty powstają również w Choroszczy pod Białymstokiem, Łomży i Kaliszu. W starszych albo wynajmowanych obiektach staramy się wdrożyć maksymalnie dużo rozwiązań, których celem jest znaczące obniżenie zużycia energii.

Nadal jednak mierzymy się z emisjami z obiektów wcześniej oddanych do użytku. W celu ich ograniczenia zawarliśmy Power Purchase Agreement (PPA), na mocy której w latach 2023-2029 Raben we własnych lokalizacjach w Polsce będzie korzystać w 100 proc. z zeroemisyjnej energii. Na nasze potrzeby wybudowano farmy fotowoltaiczne o łącznej powierzchni ok. 40 ha i mocy ok. 35 MWp, dostarczające 35 000 MWh rocznie.

Postępy już są widoczne: w 2023 roku udział zielonej energii elektrycznej w infrastrukturze magazynowej i biurowej na piętnastu rynkach wyniósł 70,8 proc., a redukcja emisji w zakresie 1 i 2 przekroczyła 22,9 proc. Tak dobre wyniki mobilizują nas do dalszych wysiłków, dlatego w bieżącym roku zamierzamy podwyższyć wspomniane cele (SBTi). Obecna strategia zrównoważonego rozwoju zakłada ponadto, że do 2027 roku zaangażujemy 77 proc. naszych przewoźników, by zaczęli mierzyć swoje emisje i wyznaczyli własne cele redukcyjne.

Wspomnianą strategię, obowiązującą przez kilka lat, można traktować jako mapę, która wyznacza nam drogi wiodące do konkretnego celu. Natomiast coroczny Raport Zrównoważonego Rozwoju jest trochę jak dziennik podróży – daje możliwość ewaluacji przyjętych inicjatyw i motywuje do działania. Najnowsze sprawozdanie, opublikowane w kwietniu bieżącego roku, przyniosło fantastyczną informację w postaci wysokiej pozycji Grupy Raben w rankingu EcoVadis, co oznacza aż 65 punktów i srebrny medal. Osiągnęliśmy ocenę „dobrą” lub wyższą we wszystkich obszarach oraz awansowaliśmy w kategorii środowisko. Raben otrzymał również imponującą ocenę A- w ratingu CDP Climate 2023, co podkreśla nasze zaangażowanie w działania na rzecz klimatu oraz transparentność.

Materiał partnera

Najnowsze