28.7 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

KGHM na dnie

KGHM zwiększa wynagrodzenia dla kadry kierowniczej chociaż cała grupa ma ponad 7 mld złotych długu.

Zobowiązania KGHM International wynoszą ponad 15,8 mld złotych przy aktywach na poziomie 8,7 mld złotych – wynika z opublikowanego raportu za I kwartał 2017 roku. W przypadku chilijskiego projektu Sierra Gorda S.C.M. (w którym KGHM ma 55 proc. udziałów) zobowiązania wynoszą ponad 12,3 mld złotych przy aktywach na poziomie 8,7 mld złotych. W obecnych warunkach makroekonomicznych faza druga (projektu Sierra Gorda – red.) straciła sens. Przejście do fazy drugiej nie jest w ogóle rozpatrywane w tej chwili powiedział prezes KGHM, Radosław DomagalskiŁabędzki, podczas konferencji prasowej.

Długi

W I kwartale 2016 r. aktywa KGHM Polska Miedź wynosiły 30,1 mld złotych, KGHM International ponad 9,4 mld złotych, Sierra Gorda S.C.M. ponad 9,1 mld złotych.
W I kwartale 2017 r. aktywa KGHM Polska Miedź wynosiły ponad 30,5 mld złotych, KGHM International ponad 8,7 mld złotych, Sierra Gorda S.C.M. ponad 8,7 mld złotych.
W I kwartale 2016 r. KGHM Polska Miedź miała 14,2 mld złotych zobowiązań, KGHM International ponad 16,8 mld złotych, Sierra Gorda S.C.M. ponad 12,8 mld złotych.
W I kwartale 2017 r. KGHM Polska Miedź ma już ponad 13,8 mld złotych zobowiązań, KGHM International ponad 15,8 mld złotych, Sierra Gorda S.C.M. prawie 12,4 mld złotych.
Zredukowano jednak wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (KGHM: 611 mln złotych, KGHM International: 83 mln złotych, Sierra Gorda S.C.M.: 147 mln złotych, w stosunku do I kwartału 2016 r. – KGHM: 820 mln złotych, KGHM International: 176 mln złotych, Sierra Gorda S.C.M.: 246 mln złotych).

W I kwartale 2017 r. KGHM miał ponad 5,5 mld złotych zobowiązań z tytułu zadłużenia długoterminowego. W roku 2016 wynosiło ono ponad 6,5 mld złotych. W przypadku zadłużenia krótkoterminowego zanotowano jego wzrost – w I kwartale 2017 r. wyniosło ponad 3,6 mld złotych, a w roku 2016 ponad 3,3 mld złotych.

KGHM posiada obecnie ponad 9,58 mld złotych zobowiązań finansowych (w roku 2016 było to 10,3 mld złotych), przy czym aktywa finansowe skurczyły się do 8 mld złotych (z 8,4 mld złotych w 2016 r.).
Zadłużenie razem (kredyty bankowe, pożyczki i inne źródła finansowania) w I kwartale 2017 r. wyniosło ponad 7,6 mld złotych (8 mld w 2016 r.). Dług netto wynosi ponad 7 mld złotych (7,2 mld złotych w 2016 r.). Zmniejszyła się jednak ilość wolnych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (z 836 mln złotych w 2016 r. do 618 mln złotych).

W bieżącym kwartale Grupa Kapitałowa nie dokonała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych – czytamy w raporcie.

Pensje i wydatki

W I kwartale 2017 r. znacząco wzrosły wydatki KGHM dla zarządu i kadry kierowniczej. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, płace i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wyniosły 484 tys. złotych (469 tys. złotych w I kwartale 2016 r.). Wynagrodzenie Zarządu jednostki dominującej wyniosło razem ponad 3,1 mln złotych (2,6 mln złotych w I kwartale 2016 r.). Wynagrodzenie pozostałych członków kluczowego personelu kierowniczego wzrosło do 1,2 mln złotych (z miliona w I kwartale 2016 r.).

Wydatki inwestycyjne segmentu KGHM International Ltd. w I kwartale 2017 r. wyniosły 21 mln USD, a tym samym uległy obniżeniu o 24 mln USD (-53 proc.) w porównaniu do I kwartału 2016 r. (…). W I kwartale 2017 r. nie wystąpiło finansowanie kopalni Sierra Gorda w formie podwyższenia kapitału ani pożyczki właścicielskiej – przekonują autorzy raportu.

W najgorszej sytuacji znaleźli się akcjonariusze KGHM. Drugi rok z rzędu KGHM wypłaci dywidendę ze skumulowanych zysków z lat poprzednich z uwagi na poniesioną stratę netto, spowodowaną odpisami na aktywa zagraniczne. Zarząd rekomenduje, by wypłacić po 1 zł na walor w dwóch równych ratach – w sierpniu i listopadzie. Będzie to wypłata najniższa od szesnastu lat, w ubiegłym roku koncern wypłacił po 1,5 zł ustaliła „Rzeczpospolita”.

Chile pod znakiem zapytania

W połowie marca prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki poinformował, że Polska Miedź wstrzymała realizację II etapu projektu Sierra Gorda w Chile i skupia się na poprawie parametrów operacyjnych I fazy w zakresie uzysku molibdenu.
Z treści opublikowanego raportu dowiadujemy się, że w zakresie produkcji miedzi i molibdenu, w porównaniu do wyników produkcyjnych osiągniętych w I kwartale 2016 r., Sierra Gorda zanotowała spadek (odpowiednio – 3 proc. i – 1,1 proc.).
W obecnych warunkach makroekonomicznych faza II straciła sens. Przejście do fazy II nie jest w ogóle rozpatrywane w tej chwilipoinformował prezes DomagalskiŁabędzki podczas konferencji prasowej. W tym roku podejmiemy decyzję, jakie procesy będziemy poprawiać – dodał prezes KGHM.

Pytania nt. ewentualnego wyjścia KGHM z Chile ucina jednak Ministerstwo Energii. Wszyscy współudziałowcy projektu w pełni wspierają proces osiągania przez kopalnie docelowych mocy i efektywności produkcyjnej oraz jej wieloletni rozwój. (…) Zgodnie ze zweryfikowanymi przez niezależnych konsultantów planami produkcyjnymi kopalni Sierra Gorda, przy przyjętych długoterminowych cenach miedzi, inwestycja KGHM Polska Miedź w kopalnię Sierra Gorda nadal ma istotną wartość – poinformował resort w odpowiedzi na poselskie interpelacje.
Co warte odnotowania, pomijając niewielką skalę produkcji, to koszt jednostkowy (C1
–gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej, uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, podatek od kopalin, koszty transportu, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczorafinacyjną koncentratu (TC/RC), pomniejszony o wartość produktów ubocznych w Polsce wynosi 1.33 USD/t, a w KGHM International 2.35 USD/t.

Brak rozpoznania udziału w stracie Sierra Gorda S.C.M. w I kwartale 2017 r. w porównaniu do 56 mln USD w I kwartale 2016 r., co związane jest z zerową wartością inwestycji (wartość bilansowa inwestycji na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz 31 marca 2017 r. wyniosła 0 mln USD) – podsumowują autorzy raportu kwartalnego.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze