10.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Kolejna porcja zmian w VAT

„Gazeta Finansowa” wyjaśnia najważniejsze zmiany w podatku VAT, które resort finansów planuje wprowadzić w połowie roku.

Pod koniec lutego na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się projekt zmieniający ustawę o podatku od towarów i usług oraz inne ustawy podatkowe. Głównym celem nowych przepisów jest dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Nowe przepisy są obecnie na etapie konsultacji i mają wejść w życie w lipcu tego roku. Wśród nich najważniejsze dotyczą ograniczenia zwolnień z podatku VAT, a także zakazu wymiany paragonów fi skalnych na faktury w celu odliczenia podatku. Na uwagę zasługuje również nowa defi nicja tzw. pierwszego zasiedlenia oraz defi nitywne rozwiązanie sprawy zwrotu VAT w wypadku zastosowania zbyt wysokiej stawki. Oto pięć najważniejszych zmian, zaproponowanych przez MF.

I. Elektronika i faktoring bez zwolnienia

Ministerstwo Finansów planuje odebrać możliwość skorzystania ze zwolnienia w podatku VAT przedsiębiorcom z niektórych branż. Chodzi o zwolnienie podmiotowe (art. 113 ustawy o VAT), w myśl którego podatnicy, u których sprzedaż w poprzednim roku nie przekroczyła 200 tys. zł (netto), nie muszą rozliczać się z podatku od towarów i usług. Resort chce, by od 1 lipca tego roku zwolnienie to nie obejmowało przedsiębiorców sprzedających sprzęt elektroniczny za pośrednictwem platform internetowych. Ministerstwo planuje w ten sposób powstrzymać sprzedawców przed nieodpowiednim stosowaniem procedury „VAT marża” oraz przed odmową wystawiania faktur. „Zmiana ma na celu uszczelnienie systemu podatku VAT” – zaznacza MF w uzasadnieniu do projektu. Zwolnienie zostanie odebrane również podatnikom świadczącym usługi ściągania długów oraz faktoringu. Co jednak istotne – zmiany, które zaczną obowiązywać od lipca, nie będą dotyczyć sprzedaży, na której poczet zaliczki zostały zapłacone przed wejściem przepisów w życie. Oznacza to, że np. dostawa sprzętu elektronicznego, od której przed lipcem uiszczono zaliczkę, nadal będzie korzystać ze zwolnienia, pomimo że dojdzie do niej już w okresie obowiązywania noweli.

II. Fiskus mówi „nie” fakturom z paragonów

Ministerstwo Finansów planuje odebrać możliwość skorzystania ze zwolnienia w podatku VAT przedsiębiorcom z niektórych branż(…)

III. Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”

Resort finansów pod wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskich zamierza wprowadzić przepisy, w myśl których do tzw. pierwszego zasiedlenia będzie dochodziło nie tylko podczas sprzedaży nieruchomości, ale również w wypadku wykorzystania jej na własne potrzeby. Co to oznacza w praktyce?(…)

IV. Kaucja gwarancyjna nie wlicza się do masy upadłościowej

Resort finansów chce mieć pewność, że gdy dojdzie do upadłości przedsiębiorstwa, to tzw. kaucja gwarancyjna powędruje na konto naczelnika urzędu skarbowego. O co chodzi?(…)

V. Fiskus sprawdzi, czy nie doszło do bezpodstawnego wzbogacenia się

Przedsiębiorca, który opodatkował swoją sprzedaż zbyt wysoką stawką VAT (np. przez pomyłkę) i następnie żąda od fiskusa zwrotu nadpłaconego podatku, od lipca będzie musiał udowodnić, że to on, a nie konsument, poniósł ekonomiczny ciężar podatku.(…)

Cały artykuł w Gazecie Finansowej 10/2018

{source}

gfokl10 2018w250

{/source}

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze