28.2 C
Warszawa
sobota, 20 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Przyjazny inspirator

Przyjazny inspirator Smart City, czyli przyjazne i inteligentne miasto to przyszłość, która wcale nie jest tak odległa jak nam się wydaje. Dowodzą tego innowacyjne rozwiązania, a także nowe kierunki rozwoju firm informatycznych, których celem są usługi dla mieszkańców aglomeracji.

Jedną z nich jest EmiTel, spółka która otrzymała nagrodę Inspiratora Biznesu za rozwiązania w zakresie Smart City wspierające rozwój Gospodarki 4.0. Nagroda została przyznaną przez Agencję Informacyjną Newseria.

– W dzisiejszych czasach innowacyjność staje się podstawowym źródłem przewag konkurencyjnych. Bardzo istotna jest jednak ścisła współpraca świata nauki z biznesem oraz otwartość na szerokie testy nowych rozwiązań. Dlatego EmiTel współpracuje z polskim światem nauki i wdraża nowatorskie projekty i rozwiązania w zakresie Internetu Rzeczy, dzięki którym nasi partnerzy mogą wdrażać swoje własne pomysły biznesowe – mówi Andrzej Kozłowski, prezes zarządu EmiTel.

W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój technik informacyjnych i radiokomunikacyjnych, co zaowocowało burzliwym rozwojem rozwiązań Internetu rzeczy (IoT), wykorzystywanych także w budowaniu koncepcji inteligentnych miast (SmartCity). Nowoczesne, „inteligentne” miasta mają stać się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców, a systemy informatyczne mają za zadanie poprawę warunków życia i ułatwienie wielu procesów wpływających na funkcjonowanie miasta. Aby to osiągnąć niezbędne jest zapewnienie systemów komunikacyjnych łączących różnego rodzaju czujniki i sterowniki z systemami gromadzącymi dane w celu ich analizy, wizualizacji oraz reakcji na zaistniałe zdarzenia, a w idealnym przypadku nawet przewidywanie możliwości wystąpienia niektórych negatywnych zdarzeń, w celu zapobiegania nim.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom EmiTel podął decyzję o rozwoju sieci transmisyjnej na potrzeby IoT/SmartCity na bazie technologii Long Range Radio, którą oferuje na terenie całego kraju. Dostępność takich rozwiązań ma na celu stymulowanie rozwoju usług na bazie sieci niskoenergetycznych w Polsce. Stwarza szansę dla lokalnych przedsiębiorców, start-up’ów oraz większych firm do tworzenia rozwiązań Internetu Rzeczy, w szczególności w ramach aglomeracji miejskich. Projekt realizowany przez EmiTel jest otwarty dla wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą i tworzeniem oraz sprzedażą własnych usług na bazie transmisji w sieci działającej w systemie Long Range Radio.

Obecnie wspólnie z firmami partnerskimi oraz wybranymi Urzędami Miast prowadzone są projekty testowe. Celem jednego z takich projektów jest zbudowanie systemu do wykrywania miejskich wysp ciepła (MWC), czyli zaburzeń temperatury związanych z silną urbanizacją terenu. Identyfikacja i przeciwdziałanie powstawaniu miejskich wysp ciepła jest jednym z celów miejskich programów adaptacji do zmian klimatu. Budowany system ma za zadanie ułatwienie ciągłego badania zjawiska MWC w miastach. W innym projekcie prowadzone są testy czujników parkingowych, a w przyszłości być może także czujników systemu badania i predykcji wypełnienia koszy na odpady.

EmiTel wraz ze swoimi partnerami biznesowymi prowadzi i przygotowuje kolejne testy rozwiązań umożliwiających odczytywanie danych z liczników różnych mediów (np. wody) oraz innych wyspecjalizowanych urządzeń pomiarowych, dedykowanych np. dla sektora energetycznego.

– Mamy świadomość, że to dopiero początek. Jesteśmy przekonani, że na bazie proponowanych przez EmiTel rozwiązań, istnieje możliwości kreowania niemal nieskończonej liczby pomysłów na poprawę komfortu życia mieszkańców miast oraz nowych przedsięwzięć gospodarczych. Te działania stwarzają możliwości zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, czy to miejskich, czy też prywatnych oraz bardziej efektywne zarządzanie posiadaną infrastrukturą. Jest to również szansa na tworzenie nowych strumieni przychodowych dla firm a dla włodarzy miast istotnych oszczędności – dodał Andrzej Kozłowski.

Najnowsze