17.9 C
Warszawa
piątek, 21 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Polski rynek otwarty na współpracę z Ukrainą

W lipcu, w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, odbyło się spotkanie z polskimi przedsiębiorcami; importerami, dystrybutorami oraz przedstawicielami sieci handlowych, zainteresowanymi współpracą z ukraińskimi producentami. W spotkaniu wzięli też udział przedsiębiorcy z Ukrainy. Cele spotkania była dyskusja na temat możliwości wsparcie w wyszukiwaniu potencjalnych rynków zbytu i bezpiecznym rozwoju handlu na terenie Polski.

Tematem rozmów były współdziałania w zakresie zmniejszenia skali zagrożenia dla ukraińskich przedsiębiorców wynikających z konfliktu na terytorium Ukrainy, pogłębienia współpracy gospodarczej oraz rozwoju inicjatyw zmierzających do rozwoju gospodarczego, a także nakierowanie ukraińskich przedsiębiorców na nowe rynki zbytu i aktywną pomoc w wyszukiwaniu potencjalnych odbiorców.

Ze strony Krajowej Izby Gospodarczej, w spotkaniu udział wzięli: prezes KIG, Marek Kłoczko oraz ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG.

Spotkanie otworzył Luc Frieden prezydent Eurochambres, największej organizacji zrzeszającej izby gospodarcze z całej Europy, której członkiem jest Krajowa Izba Gospodarcza. Luc Frieden przyleciał do Polski na spotkanie z przedstawicielami rządu, ministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą oraz izbami członkowskimi, aby omówić kwestie gospodarcze związane z wojną w Ukrainie.

Podczas spotkania w CKT omówiono najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące wejścia na polski rynek, transportu logistycznego, certyfikacji, dostosowania oferty i marketingu do polskiego rynku.

Tematem rozmów z ministrem Budą były m.in. potrzeba dywersyfikacji źródeł energii, oparcia ich w większym stopniu na surowcach krajowych i europejskich oraz zwiększenie odporności łańcuchów dostaw.

Współpraca z Ukrainą

W ostatnich latach Ukraina umacniała swoją pozycję jako ważnego partnera eksportowego Polski. Od 2016 r. systematycznie rosły polsko-ukraińskich obroty handlowe. W 2021 r. wzrosły o 40 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając 12,5 mld dol. Równocześnie w analogicznym okresie import z Ukrainy wzrósł o ponad 70 proc., osiągając 5 mld dolarów. W 2021 r. Ukraina była także 15. partnerem eksportowym Polski z udziałem na poziomie ok. 2,2 proc. w całości polskiego eksportu.

Dane za pierwsze dwa miesiące 2022 r. wskazują, że w tym czasie polsko-ukraińskie obroty handlowe wzrosły o 35 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. i wyniosły 2 mld dol. To tylko dowód na to, że polscy przedsiębiorcy byli i nadal są zainteresowani współpracą z Ukrainą.

Najnowsze