20 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Dyrektor finansowy w instytucjach finansowych

Łączenie kompetencji, czyli szeroka wiedza niezbędna do sprawnego zarządzania finansami

dyrektor_finansowy_w_instytucjach_finansowych.pdf

Pozycja dyrektora finansowego przeszła dużą transformację – od osoby, która pilnuje porządku i kontroluje finanse spółki, do człowieka, który jest często inicjatorem zmian i jako pierwszy widzi zarówno szanse, jak i zagrożenia dla rozwoju organizacji. (…)

Wiedza to podstawa

W firmach o rozbudowanej strukturze, kwestię finansów powierza się dobrze wykształconej i doświadczonej osobie, którą mianuje się dyrektorem finansowym. Praca na tym stanowisku jest niezwykle wymagająca. (…)

Instytucja finansowa wymaga od dyrektora finansowego szerszych kompetencji niż inne branże

Przechodząc do branży finansowej z innej gałęzi gospodarki, trzeba być otwartym na rozwój, zmianę, a także naukę. Oczekiwania wobec dyrektora finansowego, poza standardowym zarządzaniem działem finansowym, koncentrują się na bardzo szeroko rozumianej roli strategicznej, zrozumieniu i aktywności w obszarze regulacyjnym i operacyjnym oraz ciągłym stymulowaniu rozwoju firmy. (…)

NAJLEPSZY DYREKTOR FINANSOWY

W ŚCISŁEJ TAJEMNICY

Chief financial officer (CFO), po polsku dyrektor finansowy najczęściej poszukiwany jest w ramach tzw. rekrutacji ukrytej. Lista wymagań i oczekiwań jest bardzo długa, ale zarobki osoby na tym stanowisku robią wrażenie. (…)

CFO to partner biznesu

Wiele razy zetknęliśmy się z pytaniami: Jakie kompetencje powinien mieć dobry CFO (Chief Financial Officer)?, jakimi cechami powinna odznaczać się osoba odpowiedzialna za finanse w przedsiębiorstwie? (…)

Rekrutacja na stanowisko CFO w instytucji finansowej – oczekiwania, wymagania, poszukiwane umiejętności

Od paru lat pozycja dyrektora finansowego w organizacji mocno ewoluuje. Dlatego mówiąc o rekrutacji, należałoby wymienić co najmniej kilka różnych typów tego stanowiska. Różnice wynikają często z odmiennego pojmowania funkcji i przypisywanych jej zadań. Ciągle jeszcze – zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach – pokutuje przekonanie, że dyrektor finansowy to w zasadzie superksięgowy. (…)

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze