16.2 C
Warszawa
niedziela, 26 maja 2024

Bank Ochrony Środowiska kluczowym partnerem Rządu RP w zakresie ochrony środowiska

Bank Ochrony Środowiska kluczowym partnerem Rządu RP w zakresie ochrony środowiska

Minister Środowiska oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postrzegają Bank Ochrony Środowiska jako kluczowego partnera w realizowaniu proekologicznych inicjatyw i programów. Zagospodarowanie rządowych funduszy jest ważnym elementem przedstawionej przez zarząd Banku Ochrony Środowiska, strategii rozwoju, w której bank kładzie szczególny nacisk na wspieranie inwestycji w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce.

– Rola Banku Ochrony Środowiska w przedsięwzięciach ekologicznych na rzecz środowiska jest niezwykle ważna. Aktualnie trwają końcowe prace i zatwierdzenia w zakresie programu „Czyste powietrze”. Bank Ochrony Środowiska będzie miał ogromne znaczenie w realizacji tego programu. Przewidujemy, że będzie operatorem przedsięwzięcia, rozliczając i udzielając pożyczek. Wykonując ten program w fazie operacyjnej liczącej wielomiliardowe kwoty. Drugi program tj. „Mieszkanie+”, także nabiera przyspieszenia. Chcemy, aby Bank Ochrony Środowiska był zaangażowany w specyficzny komponent tego programu, czyli domy drewniane. Zamierzamy go realizować we współpracy z Lasami Państwowymi i NFOŚiGW, licząc oczywiście na bardzo duży udział BOŚ – powiedział Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk.

Proekologiczna misja

Zgodnie ze swoją proekologiczną misją, Bank Ochrony Środowiska funkcjonuje jako sprawny kanał transmisji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce. W tym obszarze bank będzie rozwijał współpracę m.in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest większościowym akcjonariuszem banku. – Mamy do czynienia z bankiem wyspecjalizowanym w dziedzinie ochrony środowiska, a rynek na inwestycje proekologiczne jest ogromny. Zarówno jeśli chodzi o efektywność energetyczną, jak i odnawialne źródła energii czy elektromobilność. Bank Ochrony Środowiska będzie potrzebny między innymi do finansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych i domów drewnianych oraz rosnącego rynku gospodarowania odpadami, w tym projektów dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego. Będziemy chcieli z BOŚ współpracować w zakresie tych inwestycji. Obecnie mamy już podpisanych ok. 800 umów na ponad 24 mld zł, współfinansowanych przez środki unijne, średnio w 50 proc. Wciąż pozostajemy też głównym akcjonariuszem Banku Ochrony Środowiska. Widzimy, że bank odbudowuje swoją pozycję ważnego podmiotu w systemie finansowania projektów na rzecz ochrony środowiska. Świadczą o tym wyniki, które stają się z roku na rok coraz lepsze – powiedział Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.

Cele biznesowe

Ogłoszone cele biznesowe Banku Ochrony Środowiska na 2021 rok zakładają wzrost ROE banku do poziomu przekraczającego 7,3 proc. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do ok. 44 proc. Zarząd zakłada, że zysk netto przekroczy 180 mln zł w 2021 roku (wartości te nie uwzględniają podatku bankowego). Bank zamierza skoncentrować się na sprzedaży kredytów finansujących cele ekologiczne oraz zwiększeniu roli elektronicznych kanałów dystrybucji. W przypadku oferty dla klientów instytucjonalnych, którzy pozostają ważną grupą dla banku, celem jest zaoferowanie im również możliwości finansowania bieżącej, operacyjnej działalności klienta. Przewagi konkurencyjne, dzięki którym bank zamierza skutecznie realizować założone w strategii cele to unikalne na rynku kompetencje ekologiczne oraz sprawna obsługa programów w zakresie finansowania ochrony środowiska.

– Nasze kierunki strategiczne koncentrować się będą w większym stopniu na działaniach w obszarze ekologicznej misji banku i dalszym umacnianiu pozycji rynkowej w zakresie finansowania przedsięwzięć ekologicznych. Naszą intencją jest stopniowe odchodzenie od dotychczasowej wizji banku uniwersalnego i docelowy powrót do specjalizacji proekologicznej, w której mamy unikalne, wśród instytucji finansowych, doświadczenie i kompetencje. Koncentrujemy się na rozwoju specjalistycznej oferty produktowej w segmencie klienta instytucjonalnego i indywidualnego. Dodatkowo wyróżniać nas będą wysoka jakość obsługi i innowacyjne podejście – mówi Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska. – Biorąc pod uwagę potencjał finansowania przedsięwzięć proekologicznych, programy rządowe wspierające ochronę środowiska oraz prognozowany wzrost nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska zakładamy, że wartość udzielonych przez nas kredytów proekologicznych wzrośnie do 3,3 mld zł w skali roku – dodaje prezes.

Od początku swojego istnienia do końca 2017 roku bank udzielił kredytów proekologicznych o łącznej wartości 19,35 mld zł. Tylko w 2017 r. łączna wartość umów zawartych w tym obszarze wyniosła 736,9 mln zł. Saldo kredytów proekologicznych banku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 4,5 mld zł. Udział kredytów na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi obecnie 34,7 proc. całego portfela kredytowego Grupy.

TEKST PROMOCYJNY

Najnowsze