16.2 C
Warszawa
niedziela, 26 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Dbając o przeszłość

Być potomkiem rodzin zasłużonych dla Polski, to nie tylko przywilej, ale też duża odpowiedzialność. Zdają sobie z tego sprawę potomkowie rodów Sobańskich, Łubieńskich i Ogińskich – Michał Sobański oraz Izabela Ponińska – fundatorzy Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego.

 Fundacja została założona w 2009 r. Od początku swojej działalności działa na rzecz pamięci o historii rodu Sobańskich i rodzin spokrewnionych, pielęgnuje patriotyzm i wspiera społeczność lokalną.

Projekt budowy kościoła parafialnego w Guzowie
W 2017 r. Fundacja podała do publicznej wiadomości informację o budowie nowego kościoła parafialnego w Guzowie. Będzie to dar dla mieszkańców oraz wotum rodziny Sobańskich z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte między prezesem Fundacji a biskupem ordynariuszem Diecezji Łowickiej. Rozpoczęcie prac przy budowie kościoła zaplanowano na 2019 r. Projekt nowej świątyni przygotowała Pracownia Architektoniczna „Szymborski i Szymborski”, która wcześniej zaprojektowała m.in. Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

Gabinet Monet i Medali
Fundacja podpisała w 2018 r. z Muzeum Narodowym w Warszawie umowę o przekazaniu darowizny na rzecz reaktywacji Gabinetu Monet i Medali im. Kazimierza hr. Sobańskiego i dr Władysława Semerau-Siemianowskiego. W zbiorach MNW znajduje się dar Kazimierza hr. Sobańskiego, który zapoczątkował, u progu niepodległego państwa, kolekcję Gabinetu Monet i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie. Niemal w stulecie tych wydarzeń podpisano umowę o przekazaniu darowizny. Dzięki środkom Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego zostanie udostępniona publiczności nowoczesna prezentacja zbiorów Gabinetu Monet i Medali MNW. Kontynuatorami chlubnej rodzinnej działalności filantropijnej są Michał, Elżbieta oraz Izabela Sobańscy. Otwarcie ekspozycji przewidziano na 2020 r. Ma przybliżyć historię pieniądza, a także dzieje Gabinetu oraz sylwetki jego najważniejszych donatorów. Towarzyszyć jej będzie publikacja prezentująca kolekcję hr. Sobańskiego – liczący prawie 9 tys. obiektów zbiór polskich monet, emitowanych od czasów Zygmunta I Starego do połowy XIX w. – jedną z największych i najświetniejszych polskich kolekcji numizmatycznych przełomu XIX i XX w.

Kaplica w Czeczelniku
Fundacja wsparła też finansowo prace remontowe przy kaplicy grobowej Sobańskich w Czeczelniku (rej. winnicki) na Ukrainie. To zabytkowe mauzoleum z poł. XIX w. jest jednym z nielicznych polskich zabytków na kresach I Rzeczypospolitej, który przetrwał do naszych czasów w niemal nienaruszonym stanie. Zachowały się wszystkie oryginalne epitafia i wspaniała neogotycka snycerka. Po rewolucji w 1917 r. kaplica pełniła funkcję kościoła parafialnego i centrum życia religijnego katolików tamtejszej parafii. Fundacja, która stawia sobie za cel ratowanie śladów polskości, przeprowadziła remont tego obiektu, którego istnienie przypomina o polskiej historii i wkładzie Polaków w rozwój cywilizacyjny środkowej Ukrainy.

Najnowsze