e-wydanie

1.2 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia 2024

Strategia w III kwartale

Opracowanie i przyjęcie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano, że w III kwartale 2019 r. ma zostać przyjęty projekt uchwały w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Jak napisano w informacji o pracach rządu, „opracowanie i przyjęcie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej jest wymogiem realizacji przepisu art. 68 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Przepis ustawowy określa także datę graniczną, do której ww. Strategia ma zostać przyjęta tj.: do 31 października 2019 r”. Przyjęty dokument będzie określał cele strategiczne i wyznaczał właściwe środki polityczne, które mają zapewnić wysoki stopień cyberbezpieczeństwa naszego kraju.

– Stale zmieniające się uwarunkowania związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni wymagają szybkiej i zdecydowanej reakcji organów państwa. Również przeprowadzone kontrole Najwyższej Izby Kontroli wskazują na potrzebę aktualizacji oraz zapewnienia spójnej strategii działania RP w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W kontekście spójności, ważne jest przede wszystkim zapewnienie jak najszerszej współpracy przy wdrażaniu i rozwijaniu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa ze strony ministerstw i innych organów władzy państwowej – przedstawiono cele przyjęcia strategii.

Najnowsze