20 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Angażujemy się w CSR

Główne obszary działań CSR Biedronki to rozwój społeczny, kulturalny i sportowy

– mówi Anetta Jaworska-Rutkowska, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w Jeronimo Martins Polska.

W Biedronce angażujemy się w szereg działań o wymiarze społecznym. Ze względu na naszą skalę działalności (2900 placówek w ponad 1100 miejscowościach) mamy okazję na co dzień wsłuchiwać się w potrzeby lokalnych społeczności i wspólnie z partnerami oraz organizacjami dobroczynnymi wychodzić im naprzeciw. Kształtujemy również dobre nawyki, w tym żywieniowe i wspomagamy rozwój na różnych płaszczyznach.

W 2018 r. nie tylko kontynuowaliśmy projekty, z których sieć Biedronka jest znana od wielu lat, ale także zaangażowaliśmy się w zupełnie nowe akcje. Wspólnie z Caritas Polska od ponad dekady działamy razem na rzecz potrzebujących, w ramach wielu inicjatyw, takich jak: pikniki rodzinne „Bądźmy razem” (70 tys. upominków dla dzieci w 2018 r.), paczki dla osób samotnych i chorych, zbiórki żywności (ponad 590 ton w 2018 r.) czy od 2018 r. – karta „Na codzienne zakupy” (ponad 5 tys. seniorów otrzymało wsparcie w codziennych wydatkach na żywność).

Wspólnie z partnerami – Federacją Polskich Banków Żywności i Caritas – przeciwdziałamy marnowaniu żywności. Biedronka tylko w minionym roku przekazała żywność dla potrzebujących o wartości ponad 54 mln zł. Ciągle poszukujemy kolejnych organizacji pożytku publicznego zainteresowanych odbiorem nadwyżek żywności z Biedronki. Prawie 70 proc. przekazywanych artykułów stanowią świeże mięso, wędliny, wyroby garmażeryjne, a także ryby. Dzięki wsparciu Biedronki stałą pomocą żywnościową jest objętych około 25 tys. osób.

Ważne programy dedykujemy także dzieciom i młodzieży, szczególnie w zakresie zdrowego odżywiania. W tej grupie problem otyłości staje się bowiem realnym zagrożeniem. Z Green Factory oraz Instytutem Żywności i Żywienia organizujemy warsztaty „Zielona Kraina”, które mają na celu trwałą zmianę nawyków żywieniowych. Bilans 3. edycji, przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/18, to ponad 8 tys. uczniów, 50 dietetyków, 400 zajęć w 7 miastach. Natomiast w ramach Partnerstwa dla Zdrowia, w projekcie „Śniadanie daje moc”, w który jesteśmy zaangażowani od 8 lat, bierze udział już ponad 8 300 szkół podstawowych (67 proc. w Polsce). Jego cel to praktyczne wdrożenie 12 zasad zdrowego odżywiania, przygotowanych przez Instytut Matki i Dziecka.

Już od 10 lat wspierając Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” i organizowane przez nie Mistrzostwa Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej oraz Akademię Młodych Orłów prowadzoną przez PZPN, dajemy szansę młodym ludziom na spełnianie marzeń za pomocą sportu i budujemy właściwe postawy życiowe. Biedronka wspólnie z Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca włącza się także w organizację pikników zawodowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.

Jednym z naszych sztandarowych, długofalowych projektów jest konkurs „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”, prowadzony od 2015 r. W styczniu br. ruszyła jubileuszowa 5. edycja. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz wsparcie debiutujących twórców – autorów tekstów i ilustracji, a także pobudzenie do kreatywności tysięcy Polaków. Czytelnictwo wspiera też akcja „Ostry Dyżur Literacki”, zorganizowana w 2018 r. po raz pierwszy w wybranych sklepach Biedronka (dzieci biorące udział otrzymywały od eksperta Fundacji „Czas Dzieci” symboliczną receptę na książkę).

Dla miłośników kina, we współpracy z Gutek Film, przygotowaliśmy też kolejne cykle seansów filmowych w warszawskim Kinie Muranów: dla seniorów pod hasłem „W dobrym gronie” oraz dla dzieci w ramach cyklu „Kino w kropki”. Ich celem jest integracja seniorów oraz przedstawienie oferty kulturalnej atrakcyjnej także dla rodzin z dziećmi. Jak widać, dbamy więc nie tylko o codzienne potrzeby lokalnych społeczności, ale wspieramy również ich rozwój kulturalny, sportowy czy wręcz artystyczny, jak w przypadku np. konkursu Piórko. W 2019 r. będziemy kontynuować te działania i na pewno jeszcze niejednym z nich pozytywnie zaskoczymy”.

Źródło: opinie.kurier365.pl

Najnowsze