17.9 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Energetyczny gigant stawia na pracowników

Spółka PKP Energetyka przechodzi transformację

Spółka PKP Energetyka już czwarty rok przechodzi transformację, dzięki której na polu organizacyjnym i zarządczym równa do najwyższych światowych standardów. Zapewniając wysoką jakość usług, stawia na atrakcyjność oferowanych pracownikom benefitów, a także na profilaktykę zdrowotną i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Zatrudniająca obecnie blisko 5 tys. pracowników spółka PKP Energetyka w 2015 r. zmieniła właściciela, co rozpoczęło szeroko zakrojone zmiany organizacyjne. Ważną rolę odegrały procesy HR-owe.

– Były one bardzo dużym wsparciem dla realizacji skutecznej transformacji w spółce. O kolejności działań zadecydowały przyjęte przez firmę nadrzędne wartości, które stały się znakiem rozpoznawczym, czymś w rodzaju naturalnego drogowskazu dla wszystkich pracowników – zarówno tych zatrudnionych w centrali, jak i pracujących na torach – mówi Beata Górniak, dyrektor HR w PKP Energetyka. – Te cztery wartości: jakość, bezpieczeństwo, zaangażowanie i efektywność, stały się filarami transformacji, podstawą kultury organizacyjnej, którą musieliśmy przebudować i nadal ją budujemy w oparciu o najlepsze standardy rynkowe – dodaje Górniak. Ponadto PKP Energetyka wdraża w swoich zakładach program podnoszący poziom bezpieczeństwa. Program „Misja Zero” spółka oparła na minimalizowaniu powodujących zagrożenia czynników natury technicznej, przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości pracowników. W ramach „Misji Zero” wypracowane zostały standardy i procedury związane z bezpieczeństwem narzędzi pracy, obowiązkami menadżerów odpowiedzialnych za miejsce pracy – wszystko po to, by maksymalnie ograniczyć ryzyko. Elementem tych działań są również kompleksowe i cykliczne szkolenia. Cele praktyk wdrażanych przez spółkę łączą bezpieczeństwo pracowników z ich zdrowiem i samopoczuciem. Najważniejsze, aby miejsce pracy było bezwypadkowe, lecz także przyjazne. Pomagają w tym wypracowane standardy etyczne i budowanie wzajemnych relacji w oparciu o prawa pracownicze i odpowiedzialność liderów zespołów. To na menedżerach spoczywa obowiązek tworzenia etycznego środowiska w pracy, w poszczególnych zespołach.

– Utworzyliśmy dla nich Akademię Menedżera, w ramach której przeprowadziliśmy szkolenia i warsztaty, wyjaśniające rolę lidera. W ten sposób zmotywowaliśmy kierowników liniowych do przejmowania większej odpowiedzialności za firmę, do budowania zaangażowania wśród pracowników. Udało nam się zbudować wśród menedżerów średniego i niższego szczebla nową postawę – przełożonego, który nie tylko rozdziela zadania między podwładnych, lecz także ich motywuje, słucha spostrzeżeń dotyczących codziennej pracy, udziela informacji zwrotnej – mówi Górniak. Spółka zapewnia pracownikom możliwość korzystania z różnego rodzaju aktywności sportowych i prywatną opiekę medyczną. Łatwy dostęp do lekarzy, w tym do specjalistów, dla osób zatrudnionych w spółce.

Firma, poza szerokim wachlarzem opieki zdrowotnej, prowadzi również specjalne akcje edukacyjne. W tym roku przygotowuje kampanię związaną z chorobami układu krążenia. W ramach tej akcji pracownicy będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych. Mają one pomóc pracownikom w wykryciu na wczesnym etapie chorób układu krążenia i podjęciu leczenia. PKP Energetyka jest jednym z czołowych polskich dostawców energii elektrycznej. Prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, usług elektroenergetycznych oraz sprzedaży paliw przeznaczonych dla pojazdów szynowych. Spółka znalazła się wśród liderów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Otrzymała w tym roku tytuł Top Employer. Wśród wyróżnionych przez Top Employers Institute firm, znalazły się m.in. Orlen, Bank Gospodarstwa Krajowego czy Grupa Novartis. Institute od przeszło 25 lat bada na całym świecie politykę personalną prowadzoną przez pracodawców. Ogłoszone w tym roku wyniki pokazuję, że dla polskich pracodawców najważniejsze były zmiany organizacyjne i kulturowe, zaangażowanie pracowników i strategia rozwoju talentów.

Najnowsze