12.8 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Umiejętności a proces rekrutacyjny

Dlaczego certyfikaty ZSK są ważne z punktu widzenia działów rekrutacji?

Perfekcyjne zbudowanie teamu – tak, by składał się z pracowników profesjonalnych i efektywnych o odpowiednim doświadczeniu i umiejętnościach stanowi duże wyzwanie dla pracodawcy. W wielu przypadkach spełnienie tego warunku jest gwarantem sukcesu przedsiębiorstwa. Co więcej, dzisiejszy rynek pracy kształtuje potrzeby, w których kluczowymi hasłami stają się: samorozwój, life learning, przekwalifikowywanie i elastyczność, co idzie w parze także ze zmiennością kompetencji.

Okazuje się, że często posiadamy wiedzę i umiejętności w jakimś zakresie, nie mając jednocześnie formalnego potwierdzenia tego stanu rzeczy. W takich warunkach dobranie odpowiednich pracowników do zapotrzebowania przedsiębiorstwa staje się trudnym, kluczowym zadaniem, przed którym stają działy HR i specjaliści od rekrutacji. Jest to szczególnie widoczne w branżach, w których dużą grupę kandydatów stanowią freelancerzy oraz absolwenci studiów kierunków niezwiązanych z wykonywaną pracą. W takim przypadku weryfikacja umiejętności kandydatów jest szczególnie trudna. Naprzeciw wyzwaniu wychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). System jest obecnie wdrażany w Polsce i pozwala na łatwe oraz wiarygodne potwierdzenie certyfikatem umiejętności, które nabywamy w szkołach, ale także – co szczególnie ważne – samodzielnie, poza szkołą i uczelnią. Opisuje i porządkuje zakres wiedzy, który powinni posiadać pracownicy na poszczególnych stanowiskach. Każda kwalifikacja, czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji, jest dokładnie opisana. Określone jest, co należy wiedzieć i umieć, żeby uzyskać formalne potwierdzenie dla takiej kwalifikacji i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także właściwy poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Twórcy systemu podkreślają, że przyniesie on realne korzyści zarówno polskim pracownikom, jak i pracodawcom.

Jak to działa?
W systemie opisane są kwalifikacjektóre można łatwo znaleźć na stronie www.kwalifikacje.gov.pl. Spośród opisanych kwalifikacji (czyli zespołu umiejętności) wybieramy te, które odpowiadają naszym kompetencjom. Czytamy, jakie warunki należy spełnić, by kwalifikacja była potwierdzona. Jeśli dysponujemy takim zespołem umiejętności – kontaktujemy się ze wskazaną na stronie Instytucją Certyfikującą i podchodzimy do procesu walidacji (czyli potwierdzenia kompetencji). Jeśli przejdziemy ją pozytywnie – otrzymujemy certyfikat. Nieważne, jak posiedliśmy nasze umiejętności. Ważne, że je mamy i potrafimy to udowodnić. Certyfikat posiadał będzie numer Polskiej Ramy Kwalifikacji i będzie stanowił formalne potwierdzenie naszych umiejętności w Polsce i w Europie.

Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa
Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, potwierdzając formalnie swoje umiejętności stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem – certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji. Po drugie, dzisiejszy rynek pracy wymaga elastyczności – istnieje konieczność dostosowywania swoich kwalifikacji do jego potrzeb. Niektóre zawody zamierają, powstają inne, a dużą część kompetencji z nimi związanych nabywamy samodzielnie – brakuje nam więc formalnego potwierdzenia naszych umiejętności. Po trzecie, dzięki posiadaniu certyfikatu pracownik staje się bardziej pewny siebie, chętniej aktywizuje się na rynku pracy. Jest świadom, że jego wiedza ma wymiar realny i mierzalny. Podsumowując, system otwiera pracownikom nowe możliwości rozwoju. Dzięki ZSK osoby wcześniej nieaktywne zawodowo będą mogły dołączyć do rynku pracy, a aktywni pracownicy – przekwalifikować się, dostosowując do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zwiększając swoją konkurencyjność. W konsekwencji – pracownicy stają się bardziej pewni siebie i chętniej podejmują aktywność, co pozytywnie wpływa na gospodarkę w kontekście mikro i makro.

Jasne przesłanki to korzyść dla pracodawców
Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje kompetentny, dobrze dobrany zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na efektywną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie − konkurencyjność na rynku. Prace nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce prowadzone są przez Instytutu Badań Edukacyjnych w stałej współpracy z partnerami społecznymi, których opinie mają istotny wpływ na kształt wielu rozwiązań w ZSK.

Grzegorz Maryniec – rzecznik prasowy, IBE

Najnowsze