17.5 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

W Warszawie rozpoczyna działalność Europejski Związek Klastrów

8 krajów

W poniedziałek, w Warszawie, zostanie powołany Europejski Związek Klastrów. Deklarację założycielską podpiszą przedstawiciele klastrów z ośmiu krajów. Celem współpracy jest pogłębienie dotychczasowych kontaktów, wymiana doświadczeń i realizowanie nowych celów.

Zapoczątkowanie działalności Związku nastąpi podczas V Kongresu Klastrów Polskich. Jest to wydarzenie towarzyszące konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej organizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jej partnerem honorowym jest Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich odbywa się wokół haseł: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy?”. Uczestnicy rozmawiać będą m.in. na temat wzrostu gospodarczego będącego wynikiem innowacyjności pobudzanej dzięki działalności klastrów oraz międzynarodowej współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług. Wolę pogłębienia współpracy pomiędzy klastrami potwierdzi podpisanie deklaracji o powołaniu Europejskiego Związku Klastrów. Sygnatariuszami będą przedstawiciele ośmiu krajów: Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii i Polski.

– Klastry wychodzą naprzeciw potrzebie budowania zaufania i współpracy między różnymi „aktorami” środowiska innowacji, czyli firm, uczelni i instytucji naukowych oraz lokalnych samorządów. Współpraca w ramach klastrów pozwala realizować wspólne prace badawczo- rozwojowe, przyciągać inwestycje i wymieniać doświadczenia, ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych – mówi Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie. V Kongres Klastrów Polskich został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Patronatu udzielili: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontraktowy Programów Badawczych UE, Urząd Patentowy RP, Pracodawcy RP, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Partnerami Kongresu są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Strabag Sp. z o.o., Synthos S.A.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze