18.5 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Polska w grupie decyzyjnej

Prezes Klastrów Polskich, Krzysztof Krystowski, został wybrany na stanowisko niezależnego eksperta w Komisji Europejskiej – European Cluster Expert Group

Grupa ma za zadanie przedstawiać Komisji, państwom członkowskim i regionom zalecenia, porady i wiedzę fachową na temat lepszego wykorzystania klastrów jako strategicznego narzędzia polityki przemysłowej, współpracy międzyregionalnej oraz integracji MSP w ramach unijnych i globalnych łańcuchów wartości. Zadania grupy to m.in. zapewnienie wkładu i wytycznych dla regionalnej, krajowej i europejskiej polityki klastrowej w zakresie lepszego wykorzystania klastrów jako strategicznego narzędzia polityki przemysłowej, określenie i dzielenie się przykładami najlepszych praktyk w zakresie nowoczesnej polityki klastrowej i rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym, zapewnianie wkładu i wskazówek dotyczących przygotowania i wdrażania inicjatyw UE, zwłaszcza w zakresie wspólnych inicjatyw klastrowych w ramach filaru COSME. Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 18 października 2019 r. w Brukseli. Grupa niezależnych ekspertów liczy 10 osób (wybranych spośród 145 kandydatów). Są to przedstawiciele następujących krajów: Niemiec, Polski, Dani, Hiszpanii, Włoch, Austrii, Francji, Belgi i Rumunii.

WK

Najnowsze