e-wydanie

5.4 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Stały procent na Ukrainę?

Korea a sprawa polska

RZECZPOSPOLITA BABSKA

RYNEK CONTACT CENTER

Przyszłość prawa rolnego jest w rękach polskich studentów

Do końca lutego br. można przesyłać prace na konkurs im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z zakresu prawa rolnego. To jedyny taki konkurs w Polsce.

Patronem konkursu jest najwybitniejszy polski prawnik agrarysta – prof. Andrzej Stelmachowski, były marszałek Senatu. Konkurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów i rozstrzygany w trzech kategoriach: prac habilitacyjnych, prac doktorskich oraz prac magisterskich. Laureatom przyznawane są okolicznościowe dyplomy i nagrody pieniężne.
– Prawo rolne było dotychczas traktowane, z punktu widzenie takich dziedzin jak prawo cywilne czy karne, trochę z przymrużeniem oka. Kolejne edycje konkursu potwierdzają jednak, jak bardzo ta dziedzina jest potrzebna i użyteczna, i jak wielką rolę ma do spełnienia – mówi prof. Roman Budzinowski, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. – Pamiętajmy też o tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i łączy nas wspólna polityka rolna.
Wśród tematów prac pojawią się m.in. kwestie zarządzania ryzykiem w rolnictwie czy nowa żywność. – Innowacyjne podejście kandydatów świadczy o wysokim poziomie konkursu – dodaje prof. Budzinowski. – Coraz częściej mamy prace, które dotyczą najważniejszych wyzwań, tych które stawia przyszłość.
W poprzedniej edycji konkursu, w grudniu 2020 r. pierwsza nagroda w kategorii prac habilitacyjnych została przyznana ex aequo dr hab. Przemysławowi Litwiniukowi z SGGW za rozprawę pt. „Program rozwoju obszarów wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego” oraz dr hab. Konradowi Marciniukowi z Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę pt. „Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środki kształtowania ustroju rolnego”. Natomiast w kategorii prac doktorskich zwyciężył dr Paweł Popardowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN z rozprawą nt. „Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej”.
Najważniejszym celem ogólnopolskiego konkursu im. prof. Stelmachowskiego jest propagowanie badań nad prawną problematyką rolnictwa i wsi, a także problematyką rolno-żywnościową i rolno-środowiskową. Ważny celem jest też promocja badań nad rolnym prawem europejskim i międzynarodowym oraz procesem jego stosowania w Polsce.
Prace na V. edycję konkursu należy przesyłać do końca lutego br. na adres Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródło: RaportCSR.pl

Najnowsze