27.1 C
Warszawa
wtorek, 28 maja 2024

Dłużnik z rejestru

Po upływie sześciu lat…

Ministerstwo rodziny próbuje zmienić zapis prawny, w myśl którego osoby zalegające z płatnością alimentów są usuwani z rejestru dłużników, jeżeli ich zobowiązania są starsze niż sześć lat. Tylko w ubiegłym roku wykreślono 55 tys. informacji o zadłużeniach alimentacyjnych, wartych 1 mld zł. Problem wynikł po nowelizacji ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zgodnie z jej regulacjami, wszystkie informacje o roszczeniach, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, są usuwane „nie później, niż po upływie sześciu lat” od momentu stwierdzenia zasadności roszczenia. Praktyka jest taka, że z rejestrów usuwane są zarówno osoby, które spłaciły swoje zobowiązania, jak i dłużnicy uchylający się od płatności.

Najnowsze