19.6 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

Payhelp

Payhelp to innowacyjne rozwiązanie na rynku wierzytelności, dedykowane przedsiębiorcom, których klienci nie płacą faktur w terminie.

Niezależnie od tego, jak duża jest firma, w jakiej branży świadczy usługi i jak długo jest na rynku – jeżeli nieopłacone faktury powodują zatory finansowe i uniemożliwiają rozwój przedsiębiorstwa, to narzędzie Payhelp dedykowane jest właśnie dla niej. Aplikacja umożliwia w szybki i wygodny sposób dodanie faktury do obsługi, aby zespół Payhelp w przeciągu 12 godzin roboczych mógł przystąpić do odzyskiwania pieniędzy.

Katarzyna GulbickaKatarzyna Gulbicka – Business Development Manager Payhelp

Skąd wzięła się potrzeba stworzenia platformy do windykacji online dedykowanej sektorowi MŚP?
Payhelp to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, które BEST S.A., właściciel marki, zdefiniował na podstawie wieloletniego doświadczenia i analizy milionów spraw nieregulowanych zobowiązań. Zaległe płatności to niestety problem, który jest codziennością wielu polskich firm. Przez lata działalności udało nam się dogłębnie poznać rynek wierzytelności, jego mechanizmy oraz zaburzenia w strukturze, które nie pozwalają rozwijać się w odpowiednim tempie przede wszystkim mikro- i małym przedsiębiorstwom, gdzie nawet niewielkie zadłużenia mogą powodować poważne problemy finansowe. Za powstaniem Payhelp przemawiały przede wszystkim liczby. Statystycznie około 90 proc. przedsiębiorstw w Polsce przynajmniej raz spotkało się z problemem niezapłaconej faktury, ponad 20 proc. firm wylicza, że opóźnienia w płatnościach dotyczą nawet połowy wystawianych przez nich faktur, a 10 proc. deklaruje, że nie uzyskuje wynagrodzenia za wykonaną usługę.

W jaki sposób platforma Payhelp wspiera przedsiębiorców?
Pierwszym i zarazem najważniejszym elementem działalności payhelp.pl jest możliwość zlecenia nieopłaconej faktury do obsługi windykacji. Zespół Payhelp, po dodaniu przez klienta niezapłaconej faktury, analizuje sprawę z dużą starannością, dobierając do niej najbardziej odpowiednią strategię. Proces odzyskiwania należności oparty jest na wieloletnim doświadczeniu BEST S.A., a w jego tworzeniu uczestniczy zespół ekspertów z wielu obszarów, takich jak: kancelaria prawna, inspektorzy ochrony danych osobowych, zespół ekspertów z zakresu windykacji polubownej, strategii windykacyjnych oraz zarządzania procesami. Odzyskiwanie wierzytelności opieramy na dwuetapowym procesie, który zakłada windykację polubowną oraz sądową. Połączenie tego wachlarza usług pozwala nam na zaopiekowanie się sprawą klienta w sposób całkowicie wystarczający, aby odzyskać środki z dodanej do Payhelp faktury. Nasze działania są spójne z Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych, których współtwórcą jest BEST S.A. – lider zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

Dodatkową działalnością Payhelp jest wspieranie sektora MŚP poprzez kształtowanie świadomości w zakresie prowadzenia firmy oraz zasad współpracy, których powinien przestrzegać każdy przedsiębiorca. Jesteśmy zdania, że zapłacenie za towar czy usługę na czas nie jest przywilejem, a obowiązkiem każdego zleceniodawcy.

Na czym polega prostota i wygoda aplikacji?
Dzięki temu, że platforma Payhelp świadczy swoje usługi online, przedsiębiorca może w łatwy i szybki sposób dodać fakturę do obsługi w dogodnym czasie i miejscu, poświęcając na to niecałe dwie minuty. W trzech prostych krokach może zlecić fakturę do obsługi, a zespół Payhelp w ciągu 12 godzin rozpocznie odzyskiwanie zadłużenia. Pełna transparentność podejmowanych działań umożliwia klientowi na każdym etapie, po zalogowaniu się do swojego konta, śledzenie na bieżąco całego procesu windykacji, oznaczania spłaty przez dłużnika w trakcie prowadzonych działań, a także, w razie potrzeby – wycofania sprawy z obsługi.

Na czym polega proces windykacji polubownej?
Usługa Payhelp to dwuetapowy proces rozpoczynający się od windykacji polubownej. Opiera się ona w głównej mierze na dobrze poprowadzonych negocjacjach z dłużnikiem na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów, w taki sposób, aby uzyskać spłatę zadłużenia w jak najszybszym terminie. Wysoka skuteczność tego etapu windykacji w wielu przypadkach pozwala nam uzyskać szybką spłatę zadłużenia i jednocześnie uniknąć przejścia do kolejnego etapu, jakim jest skierowanie sprawy do e-Sądu.

Na czym polega proces windykacji sądowej?
W sytuacji, gdy działania polubowne nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, a eksperci Payhelp rekomendują oddanie sprawy do e-Sądu, w systemie pojawi się możliwość złożenia pozwu w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Po analizie sprawy przez radców prawnych zostaje przygotowany pozew, który składamy w imieniu klienta do e-Sądu. Działania te mają na celu uzyskanie tytułu wykonawczego (nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności), który umożliwi wyegzekwowanie spłaty od dłużnika na drodze postępowania egzekucyjnego.

Jaka jest szansa, że klient korzystający z usługi odzyska pieniądze?
Do tej pory, w toku obsługi spraw naszych klientów o różnym stopniu trudności i wysokości zadłużenia, możemy pochwalić się skutecznością w procesie windykacji polubownej nawet do 73 proc. Jest to wynik pozytywnie rozwiązanych spraw w przeciągu 30 dni od daty zlecenia faktury do obsługi. Jeżeli dłużnik odmawia spłaty, a klient zdecyduje się na rozpoczęcie etapu sądowego w celu uzyskania nakazu zapłaty, skuteczność prowadzonych przez nas działań wzrasta do 83 proc. W sytuacji, gdy windykacja nie przynosi zamierzonych efektów, staramy się wspierać klienta po zakończonej obsłudze sprawy, dostarczając mu drogą elektroniczną rekomendacje kolejnych kroków, które może podjąć we własnym zakresie, np. złożenie wniosku do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze