17.2 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Kompleksowe i aktualne bazy danych do zarządzania wierzytelnościami – Credit Check – System Wymiany Informacji (SWI)

W czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 i spowolnienia gospodarki przedsiębiorcy są zmuszeni zmienić sposób funkcjonowania firm. Dotyczy to głównie procesów organizacyjnych oraz finansowych takich jak pozyskiwanie kapitału i racjonalne nim zarządzanie. Dodatkowo duży nacisk kładziony jest na dochodzenie należnych i niezapłaconych faktur.

Obecna sytuacja sprzyja zwiększonej liczbie nierzetelnych kontrahentów, którzy przestają płacić swoje zobowiązania na czas. Niezapłacone faktury to brak płynności w działaniu firmy, dlatego przedsiębiorcy, chroniąc własny interes przed długami, a nierzadko przed upadłością, sięgają po efektywne sposoby wspierania windykacji. Bądź na bieżąco z informacjami o płatnościach i analizuj wypłacalność klientów.

Kluczem do sprawnego kontrolowania finansów firmy jest między innymi szybki dostęp do aktualnych danych o płatnościach klientów, jak również informacje o ich zaległościach. Zmiany, jakie miały miejsce w ostatnim okresie w branży zarządzania wierzytelnościami (wyższe koszty sądowe, nowa ustawa o komornikach, ograniczenia z tytułu COVID-19) spowodowały, że główne działania firm windykacyjnych skupiły się na windykacji polubownej. Ten etap obejmuje przede wszystkim rozmowy telefoniczne, wysyłkę pism, SMS-ów i maili.

Liczba przekazanych rekordów

Skuteczność windykacji polubownej w dużej mierze zależy od danych kontaktowych, jakie są w posiadaniu firmy planującej odzyskanie należności. Im bardziej te dane są aktualne, tym efektywność działań, czyli ściągalność jest wyższa.

Dlatego tak ważne są rozwiązania, które pozwalają firmom zarządzającym wierzytelnościami na pozyskanie aktualnych danych teleadresowych, np. oferowane przez CRIF: Skip Tracing i Credit Check – System Wymiany Informacji.

Jak pokazuje poniższe zestawienie, zainteresowanie rynku zarządzania wierzytelnościami dostępem do nowych danych jest wyższe kilkukrotnie w porównaniu z rokiem 2019. Crif wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży zarządzania wierzytelności i proponuje rozwiązanie Credit-Check System Wymiany Informacji – SWI.

Podstawowym założeniem Systemu Wymiany Informacji (SWI) jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika.

CREDIT CHECK – System Wymiany Informacji (SWI) to najbardziej kompletne i aktualne źródło danych dotyczące klientów sektora finansowego oraz zarządzania.

Możesz więcej – dowiedz się więcej! Wejdź na credit-check.pl/swi/

Najnowsze