28.2 C
Warszawa
sobota, 20 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

ERP – narzędzie, które zapanuje nad skomplikowanymi procesami w Twojej firmie

Maciej Swienton

Z Maciejem Swientonem, dyrektorem zarządzającym Monitor ERP System Polska rozmawiała Katarzyna Mazur

Jak Państwa firma funkcjonuje w nowej rzeczywistości?

Nowa rzeczywistość nie jest niczym nadzwyczajnym w długoletniej historii istnienia firmy. Naszą siłą są osoby w niej pracujące. Przy dobrze dobranym zespole każda rzeczywistość jest wzmacniającym jej strukturę i pozycję na rynku wyzwaniem dla organizacji. Od samego początku istnienia firmy Monitor jesteśmy blisko naszych klientów przechodząc wspólnie wszystkie cykle: od narodzin przez zdobywanie rynku do rozkwitu i stabilizacji.

W jakim kierunku będzie zmierzał rynek ERP? Co ma na niego największy wpływ?

Intuicyjny system ERP porządkuje procesy i niezbędne dane źródłowe, aby zapewnić szybki, efektywny, ekonomiczny proces produkcyjny. Systemy ERP muszą wyspecjalizować się w zaspokajaniu potrzeb klientów i użytkowników. Samochodem osobowym dojedziemy z punktu A do punktu B, ale nie przewieziemy ładunku, np. stali. Do tych celów potrzebujemy mocnego narzędzia, które zapanuje nad skomplikowanymi procesami jakie zachodzą w firmach produkcyjnych.

Jak na tle rynku wygląda Państwa firma? Co stawiacie sobie za cel na przyszłość?

Firma MONITOR ma już ponad 40-letnie doświadczenie, a system jest wykorzystywany w 30 krajach przez 4 500 firm produkcyjnych i przy wsparciu ponad 300 pracowników. Jako ugruntowany lider na rynku szwedzkim oferujemy innowacyjne rozwiązania dostępne dla każdego użytkownika w standardzie systemu już od pierwszego dnia korzystania z MONITOR-a w wersji G5. Bogata funkcjonalność narzędzi, intuicyjność i łatwość w poruszaniu się po systemie, to często wymieniane opinie naszych użytkowników. Elastyczność systemu pozwala rosnąć wraz z potrzebami firmy. MONITOR pokrywa większość procesów zachodzących w mikro jak i dużych wielooddziałowych, wielonarodowych firmach produkcyjnych. Produkcja projektowa, jednostkowa czy seryjna jest sprawnie obsługiwana i wspierana przez system. Liczymy, że w ciągu trzech najbliższych lat podwoimy ilość użytkowników systemu MONITOR na polskim rynku.

W jaki sposób na procesy zachodzące w firmach wpływa wdrożenie systemu ERP?

Łatwość dostosowania systemu do procesów w firmie umożliwia przedsiębiorstwu elastyczny rozwój. W trakcie wdrożenia systemu do zarządzania firmą produkcyjną wspólnie z przyszłymi użytkownikami MONITOR-a porządkujemy procesy, omawiamy niezbędne czynności, szukamy optymalizacji i automatyzacji wykonywanych codziennie czynności. Dostępne ułatwienia z przygotowaniem dokumentacji produkcyjnej na podstawie kalkulacji pozwalają optymalnie planować i na każdym etapie zrządzać procesem produkcyjnym. Szczegółowe rozliczenie produkcji daje natychmiastowy wynik: zużytych surowców, wykorzystania parku maszynowego, zaangażowania pracowników, terminowości realizacji poszczególnych procesów oraz rozliczenie finansowe całego projektu.

Może Pan podać przykład jakiegoś Państwa wdrożenia, które w sposób znaczący wpłynęło na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym je wprowadziliście?

Jedna z firm produkująca urządzenia już od kilku lat była w trakcie bardzo dużego wzrostu zamówień i powiększania parku maszynowego, co wiązało się z dynamicznym przyrostem zatrudnienia. System Monitor ERP był dużym wsparciem w panowaniu nad lawinowym wzrostem zamówień spływających z całego świata. Przy pomocy systemu produkcja poprawiła efektywność o 27 proc., jednocześnie podnosząc terminowość dostaw do 95 proc., przy równoległym 7,5-krotnym wzroście sprzedaży i optymalnym wykorzystaniu stanów magazynowych.

Co musi się wydarzyć, jakie procesy zajść w zespole, przedsiębiorstwie, żeby wdrożenie ERP zostało w pełni wykorzystane?

Zespół musi przejść od stanu bezradności, beznadziejności, braku wiary, do stanu nadziei, potrzeby, aby następnie być w stanie pożądania uwieńczonym euforią i zadowoleniem.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na procesy decyzyjne zachodzące w firmach? przyspieszyła je, czy wstrzymała inwestycje w systemy wspomagające działanie biznesów?

Wiele organizacji wciąż czeka z podjęciem decyzji, jednak świadomi liderzy przewidują, co będzie jutro, nie kierują się tym, co jest dzisiaj. Wirus zostanie z nami na dłuższy czas, a produkcja musi działać dalej. Wykorzystując nowoczesne narzędzia pozwalające sprawnie zarządzać produkcją na odległość, nie tracąc dostępu do aktualnych danych i kontaktu z kluczowymi działami w organizacji. Pracując zdalnie widzimy postępy na każdym etapie procesowym. Szybkość podejmowania decyzji na podstawie precyzyjnych danych z systemu, dają przewagę nad konkurencją i umacniają naszą pozycję na rynku.

W jaki sposób ERP wspomaga kadrę zarządzającą w firmach? W czym może pomóc, jakie decyzje ułatwić?

Kadra zarządzająca odpowiada za udostępnienie najlepszych możliwych narzędzi do wykonania powierzonych zadań, w najszybszym możliwym czasie, w najlepszej jakości i w najlepszej cenie. Po wyborze ERP, który sprawdził się w tysiącach organizacji i w wielu branżach, osobą odpowiedzialnym zostaje ustawienie motywujących wskaźników (KPI). Monitorowanie kluczowych wskaźników daje pewność w przestrzeganiu wszystkich kluczowych procesów i kontrolę nad efektywnością i optymalnym wykorzystaniem zasobów ludzkich, maszynowych i finansowych.

Najnowsze