20 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Ubezpieczenia grupowe

Jak budować poczucie bezpieczeństwa pracowników?

Pandemia przemodelowała dotychczasowe myślenie o biznesie i miejscach pracy, stając się przyspieszonym kursem wejścia w nowe i nieznane.

Wojciech Grabowski – członek zarządu,
MAK Ubezpieczenia
Wojciech Semmerling – dyrektor biura ubezpieczeń na życie i osobowych, MAK Ubezpieczenia

Z badania „COVID-19 Business PulseSurvey (COV-BPS) – Polska” przeprowadzonego przez Bank Światowy i PARP wynika, że 32 proc. firm zaczęło korzystać bądź zwiększyło użycie wyspecjalizowanych aplikacji lub platform cyfrowych w celach biznesowych. Zaledwie w ciągu kilku dni marca wykorzystanie MS Teams, jednego z narzędzi pracy zdalnej, wzrosło o 12 mln użytkowników. Wśród pracujących respondentów portalu Pracuj.pl aż 6 na 10 potwierdziło, że wykonuje swoje obowiązki zdalnie, a 7 na 10 spodziewa się, że rola zdalnego modelu pracy będzie w przyszłości rosła.

Ubezpieczenie grupowe, podobnie jak opieka medyczna, powinno odpowiadać wyzwaniom nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której na niewyobrażalną wcześniej skalę funkcjonujemy zdalnie, a zagrożenie utraty zdrowia czy życia stało się namacalne.

Diametralna zmiana podejścia

Wśród benefitów, które od zawsze cieszyły się największym zainteresowaniem pracowników, była dodatkowa opieka medyczna. Zaraz za nią w rankingu korzystania z benefitów (41,6 proc. wskazań) plasowało się ubezpieczenie na życie. Jako ważny lub bardzo ważny benefit tę formę dofinansowania wskazuje 74 proc. badanych. Dane dotyczące benefitów pochodzą z corocznego raportu firmy Sedlak & Sedlak przygotowanego na podstawie wywiadów z 4700 respondentami w okresie od stycznia do czerwca br. Wskazujemy datę badania, ponieważ pięć miesięcy później liczba zachorowań na COVID-19 dramatycznie wzrosła. W ślad za nią wzrosło poczucie zagrożenia i znaczenie tych benefitów.

Wśród pracodawców, których pracownicy zachorowali na COVID-19, a dotychczas ignorowali programy ubezpieczeń grupowych, została zaobserwowana diametralna zmiana podejścia. Natomiast u tych pracodawców, którzy ubezpieczenia grupowe już posiadają, pojawia się potrzeba dokładniejszego sprawdzenia jakości i adekwatności podpisanych z ubezpieczycielami umów.

Skorzystać z wiedzy brokera

To moment, kiedy warto skorzystać z wiedzy brokera, który dokona profesjonalnego przeglądu umów i ich szczegółowych zapisów, w taki sposób, żeby wybrać najlepszy wariant, który zaspokoi potrzeby pracownika i pracodawcy. Wspólna praca brokera i pracodawcy może skutkować świadomym wyborem ochrony i mądrym budowaniem zakresu ubezpieczenia grupowego, o którym jeden z pracodawców napisał: „Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy programów ubezpieczeń szytych na miarę”.

Pamiętajmy, broker nie jest dostawcą polis. Jego klientem jest pracodawca, dla którego dokonuje przeglądu rozwiązań dostępnych na rynku. Jego zadaniem jest analiza i wsparcie pracodawcy w wyborze optymalnej oferty ubezpieczenia grupowego, w którym wypłacone świadczenia będą faktycznym, a nie iluzorycznym zabezpieczeniem finansowym skutków choroby czy wypadku.

W wielu przypadkach broker pełni rolę edukatora, wspierając tworzenie adekwatnego do sytuacji i potrzeb programu ubezpieczenia grupowego na życie oraz pakietu opieki medycznej.

Innowacyjne rozwiązania

Dziś większego znaczenia dla pracodawcy nabiera nie tylko konstrukcja programu, ale również sposób jego wdrożenia i obsługi. Zastąpienie procesu drukowania i dostarczania papierowych deklaracji to dzisiaj priorytet. Kluczem jest automatyzacja, czyli zminimalizowanie kontaktu osobistego w przystępowaniu do ubezpieczenia i jego obsłudze. Odpowiadając na tę potrzebę MAK Ubezpieczenia w 2017 r., jako pierwsza firma na rynku, stworzyła narzędzie e-Vida umożliwiające uproszczenie procesu przystąpienia do ubezpieczenia w formie e-deklaracji. Wykorzystanie tego narzędzia staje się kluczowe w momencie komunikacji z pracownikami pracującymi zdalnie.

MAK Ubezpieczenia jest też otwarty na współpracę z platformami benefitowymi dostarczającymi szeroki katalog usług. Przykładem jest współpraca z platformą NAIS. Aplikacja brokera łączy się zdalnie z aplikacją platformy benefitowej, a pracownicy mają dostęp do wszystkich informacji związanych z pracodawcą (druki, ZFŚ, ubezpieczenia, benefity, opieka medyczna, PIT-y, itd.) przez system jednego logowania.

Projektując nasze rozwiązania zwracamy uwagę na oszczędność czasu pracodawcy, zabezpieczenie jego obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz na zautomatyzowany proces od wdrożenia do przystąpienia do ubezpieczenia (e-Deklaracja). Zapewniamy pełne raportowanie, jasny proces komunikacji, zgodnie z wymaganiami prawa, szczególnie w zakresie RODO oraz mając na względzie bezpieczeństwo powierzonych danych. Pracując na co dzień z pracodawcami wiemy, że doświadczanie pandemii wpływa na decyzje w zakresie zabezpieczeń dotyczących życia i zdrowia pracowników. Często będąc w roli edukatorów, chcemy dzielić się swoją wiedzą. Zapraszamy do udziału w debacie „Zdrowie i ubezpieczenie–benefity po doświadczeniu COVID-19”. Wspólnie z przedstawicielami pracodawców przedstawiciele MAK Ubezpieczenia będą rozmawiać o tym, jak budować pakiet benefitów i na co zwrócić szczególną uwagę, budując rozwiązania benefitowe na 2021 r.? Debata odbędzie się 3 grudnia br. Szczegóły na www.makubezpieczenia.pl/strefa-klienta/.

Najnowsze