28.7 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Dwukrotne opodatkowanie

Fiskus chciał dwa razy opodatkować ten sam dochód. Sąd stwierdził: „To wykluczone”.

W połowie ubiegłego roku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał wręcz kuriozalną interpretację, z której mogłoby wynikać, iż dochód z akcji należy opodatkować aż dwukrotnie. Na szczęście sąd administracyjny powstrzymał bezprawne zapędy fiskusa uznając, że daninę należy zapłacić tylko raz.
Chodziło o podatnika będącego pracownikiem pewnej firmy, który w ramach programu motywacyjnego otrzymał od pracodawcy prawa do akcji w spółce. Pracownik, chcąc rzetelnie rozliczyć się z fiskusem, wystąpił do dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie. Chciał dokładnie wiedzieć, w którym momencie będzie musiał rozliczyć podatek dochodowy. Z pewnością nie przypuszczał wówczas, że fiskus każe mu zapłacić daninę aż dwukrotnie! W interpretacji z 30 czerwca 2020 r. (sygn. akt 0115-KDIT1.4 011 149.2020.3.MN) dyrektor KIS doszedł bowiem do konkluzji, że opodatkowanie wystąpi dwa razy, a mianowicie najpierw przy nabyciu akcji, a następnie w chwili ich zbycia. Organ podatkowy jakby nie zauważył, że od 2018 r. przepisy w tym zakresie są na tyle jasne, że nie powinny budzić większych wątpliwości. Chodzi o art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, który jest jednoznaczny i nie pozostawia żadnych złudzeń interpretacyjnych. Zgodnie z tym przepisem przychód z tytułu uczestnictwa w tego typu programach motywacyjnych powstaje dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji.
Podatnikowi nie pozostało nic innego, jak zaskarżyć tak kuriozalną interpretację do sądu. Pod koniec ubiegłego roku doczekał się korzystnego wyroku, bowiem WSA w Gdańsku w sposób zdecydowany orzekł, że dyrektor KIS nie miał racji i źle zinterpretował przepisy (wyrok z 16 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Gd 819/20). „Aprobata wykładni dokonanej przez organ skutkowałaby tym, że przychód z tytułu nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego byłby opodatkowany dwukrotnie: po raz pierwszy w momencie ich nabycia (zapisania na rachunku maklerskim), po raz drugi z momentem odpłatnego zbycia tychże akcji” – zauważył sąd, jednocześnie zobowiązując dyrektora KIS do ponownego rozpatrzenia sprawy z uwzględnieniem treści orzeczenia.

Najnowsze