26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Zdrowie Polaków po pandemii – co możemy zrobić razem

Pandemia COVID-19 jest największym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia od dziesięcioleci. To jednocześnie okazja do zastanowienia się nad kierunkiem rozwoju systemu ochrony zdrowia, który powinien stawiać pacjenta, a nie instytucje, w centrum uwagi. W raporcie przygotowanym przez Pracodawców Medycyny Prywatnej i firmę doradczą Deloitte „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem” znajdują się kluczowe zadania, jakie stoją przed systemem ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności z punktu widzenia potrzeb pacjentów.

Doświadczenia wyniesione z ostatnich miesięcy i związane z tym zmiany wprowadzane w reakcji na epidemię koronawirusa mogą i powinny na stałe zmienić organizację ochrony zdrowia w Polsce. Pandemia pokazała, jak wiele korzyści dla pacjentów daje m.in. współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. – Pierwszy raz tak wiele zależy od skoordynowanej współpracy wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Pandemia COVID-19 z całą mocą udowadnia, że są sytuacje i obszary, w których nie możemy dzielić pacjentów na tych publicznych i prywatnych. Wszyscy świadczeniodawcy funkcjonujący na rynku zdrowotnym muszą też sprostać tym samym wyzwaniom, jak chociażby braki kadrowe czy rosnące koszty działalności. Na to nakłada się zjawisko „długu zdrowotnego”, który już teraz musimy zacząć spłacać. Prywatny sektor ochrony zdrowia jest gotowy włączać się w misję publiczną wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Mamy wiedzę, doświadczenie i zasoby, które pozwalają nam być realnym wsparciem dla sektora publicznego – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.
Autorzy raportu przekonują, iż rozwiązania tworzone w systemie ochrony zdrowia powinny być skupione na potrzebach pacjenta, wynikach leczenia oraz jakości opieki medycznej. Priorytetem jest również rozwój kadr medycznych, które są kluczowe dla zapewnienia efektywnej opieki. Należy także wykorzystać doświadczenia z ostatnich miesięcy, podczas których dynamicznie rozwinęły się usługi wykorzystujące technologie telemedyczne.
W raporcie „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem” zawarto listę siedmiu pro-pozycji zmian w systemie ochrony zdrowia. Ich wdrożenie mogłoby poprawić jego jakość i efektywność. Rekomendowane działania to: organizacja systemu skoncentrowanego na pacjencie oraz stworzenie długookresowej strategii działania systemu ochrony zdrowia, uwzględniającej zmiany demograficzne, społeczne i ekonomiczne; wprowadzenie modelu opieki zdrowotnej opartego na wartości. Stworzenie mechanizmów oceny, które będą bodźcem do poprawy jakości świadczeń i zwiększania innowacyjności świadczeniodawców; wykorzystanie doświadczenia sektora prywatnego w obszarze organizacji opieki, od profilaktyki, poprzez procedury diagnostyczno-terapeutyczne, po wdrażanie nowych rozwiązań opieki zdalnej i telemedycyny, jak również w zakresie zarządzania pracą personelu medycznego, w tym opieki skoncentrowanej na pacjencie; wykorzystanie zasobów systemu prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; racjonalizacja systemu opieki, w tym zwiększenie roli i znaczenia lecznictwa otwartego oraz inwestycje w zdrowie publiczne i innowacyjne technologie. Sformułowane zostały dwie dodatkowe propozycje, które obejmują optymalne wykorzystanie czasu pracy i kompetencji personelu oraz stały rozwój kadr i technologii.

Najnowsze