17.9 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Grupa integruje swój raport. Po raz pierwszy

Leonardo, międzynarodowy koncern, do którego w Polsce należy PZL-Świdnik, przygotował swój pierwszy raport zintegrowany. To dokument, który zawiera wyniki ekonomiczno-finansowe z osiągniętymi celami oraz przyszłymi celami aspektów środowiskowych, społecznych, a także dotyczących ładu korporacyjnego (ESG).

– Dzięki Raportowi Zintegrowanemu zamierzamy umocnić ścieżkę zrównoważonego rozwoju obraną przez Leonardo – mówi Alessandra Genco, CFO w Leonardo. – Przyszłe inwestycje spółki będą się skupiać na technologiach transformacji środowiskowej i cyfrowej, rozwoju kapitału ludzkiego oraz kluczowych umiejętności. Raport Zintegrowany będzie stanowił podstawę obrazującą strategie rozwoju spółki oraz osiągnięte wyniki. To wyznaczy drogę do wspólnego wypracowania innowacyjnych rozwiązań z naszymi partnerami w całym łańcuchu dostaw i poprzez ekosystem badań naukowych oraz poprzez to, jak odpowiedzialnie działamy w krajach, w których jesteśmy obecni, i poprzez to jak wykorzystujemy nasz cenny kapitał, i to nie tylko finansowy. I wreszcie, taka integracja stanowi strategiczny wybór w długofalowym wspieraniu naszej konkurencyjności.
Zintegrowane podejście do raportowania finansowego odzwierciedla coraz powszechniejszą potrzebę – na poziomie narodowym i międzynarodowym – nowego modelu biznesowego opartego o taki paradygmat zarządzania biznesowego, który jest zdolny do generowania wspólnej wartości dzięki dążeniu do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Światowe Forum Ekonomiczne określiło ramy raportowania, które koncern Leonardo postanowił przyjąć przy tworzeniu projektu Raportu Zintegrowanego jako „Kapitalizm Interesariuszy”, opartego się o cztery filary: Zasady Ładu Korporacyjnego, Ludzi, Planety i Dobrobytu.
W raporcie koncern Leonardo wykorzystuje skonsolidowane standardy, które mają zagwarantować, że informacje i mierniki będą istotne, porównywalne i transparentne. Bierze także pod uwagę konkretne wskaźniki, które mają pomóc w zrozumieniu specyfiki oraz wpływu wywieranego przez taką firmę jak Leonardo.
Wśród wykorzystanych standardów znalazła się m.in. Globalna Inicjatywa w zakresie Raportowania, najpowszechniej używana na świecie w raportowaniu na temat zrównoważonego rozwoju, mierniki branży lotniczej, kosmicznej i obronnej, określone przez Radę ds. Standardów w Zakresie Raportowania na temat Zrównoważonego Rozwoju, model kapitałowy promowany przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanego Raportowania oraz rekomendacje Zespołu Zadaniowego ds. Raportów Finansowych związanych z Klimatem.

Najnowsze