18.5 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Odpowiedzialna apteka

Prowadzenie działalności biznesowej w duchu odpowiedzialności społecznej i kontrybuowanie na rzecz pacjentów to główne założenia strategii CSR Gemini Polska. Właśnie został wydany raport podsumowujący zaangażowanie firmy na rzecz polskiego społeczeństwa i systemu ochrony zdrowia. Obejmuje on opis kluczowych obszarów aktywności, inicjatyw pomocowych oraz analizę wartości podatków, które Gemini co roku odprowadza do budżetu państwa.

– Rozwijanie się z myślą o pacjentach i wspieraniu ich zdrowia jest wpisane w DNA naszej organizacji. Dziś z przyjemnością inauguruję pierwszy Raport CSR Gemini Polska, podsumowujący nasze dotychczasowe działania na rzecz pacjentów, środowiska farmaceutycznego i społeczeństwa. Wrażliwość na potrzeby otoczenia i gotowość, by na nie odpowiadać to fundament naszej aktywności na rynku – mówi Artur Łakomiec, prezes zarządu Gemini Polska. – Zależy nam na tym, by uczestniczyć w tworzeniu wspólnego świata tak, by był lepszym miejscem do życia – również w dobie starzejącego się społeczeństwa, pandemii oraz chorób cywilizacyjnych – dodaje.
W raporcie CSR Gemini Polska podsumowano aktywność firmy w pięciu głównych obszarach: etyki i przejrzystości biznesowej z uwzględnieniem jakości usług i procesów, wsparcia i edukacji pacjentów, w tym promowania idei opieki farmaceutycznej, tworzenia przyjaznego, rozwijającego i bezpiecznego środowiska pracy, zaangażowania na rzecz społeczności lokalnych i działań pomocowych, a także troski o środowisko naturalne i ekologię. W każdym z nich zaprezentowano przykłady konkretnych inicjatyw, które wpisują się w zakładane cele.
– Po pierwsze, koncentrujemy się na pacjentach – na ich potrzebach, zapewnieniu wysokiej dostępności leków oraz porady farmaceutów. Z tego powodu wdrażamy propacjenckie standardy w aptekach działających pod marką Gemini, a także współpracujemy z ekspertami tworząc standardy wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce. Inwestujemy także w innowacyjne rozwiązania cyfrowe wspierające pacjentów. Naszą działalność opieramy o transparentne zasady, w jej rozwoju kierujemy się etyką i odpowiedzialnością. W ramach współpracy franczyzowej, dajemy ambitnym, przedsiębiorczym farmaceutom możliwość prowadzenia własnej apteki – przy organizacyjnym wsparciu i z zachowaniem niezależności w podejmowaniu decyzji biznesowych – mówi Artur Łakomiec. – Do naszej aktywności na polu CSR podchodzimy kompleksowo, z przekonaniem, że możemy dokładać starań o dobro wspólne w każdym obszarze
naszej działalności.
Poza podsumowaniem działań prospołecznych, pomocowych, edukacyjnych, związanych z jakością usług, biznesową transparentnością czy ochroną środowiska, w raporcie podsumowano również funkcję podatkową Gemini.
Grupa Gemini z roku na rok zwiększa poziom płaconych w Polsce podatków. Tylko w 2019 r. suma podatków i danin (podatek dochodowy PIT i CIT, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, PEFRON) przekazanych do budżetu państwa wyniosła łącznie powyżej 60 mln zł. W stosunku do poprzedniego roku wartość ta wzrosła niemal dwukrotnie. Gemini Polska jest jednym z niewielu podmiotów w branży aptecznej, które – poprzez podatki w tak istotnym stopniu zasilają budżet państwa.
– Jesteśmy firmą założoną ponad 30 lat temu przez polskich farmaceutów, działamy w Polsce i w Polsce płacimy podatki. To także jest przejaw odpowiedzialności społecznej. W ten sposób pośrednio wspieramy polskie społeczeństwo i polski system ochrony zdrowia – podsumowuje prezes zarządu Gemini Polska.

Najnowsze