17.9 C
Warszawa
niedziela, 19 maja 2024

Zwyczaje płatnicze w dobie pandemii i wyzwania, jakie stanęły przed osobami odpowiedzialnymi za odzyskiwanie należności

Pandemia bez wątpienia zmieniła naszą dotychczasową rzeczywistość w każdym obszarze życia. Okazuje się, że średnio 84 proc. przedsiębiorstw uważa, iż w ubiegłym roku pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. To wniosek wynikający z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził w grudniu 2020 r. Indicator – przekonuje Urszula Jaworska, dyrektor sieci sprzedaży, Aforti Collections.

Gorsze warunki prowadzenia działalności zawsze przekładają się na nieterminowe regulowanie płatności, zatory płatnicze i problem z ich odzyskiwaniem. Okazuje się, że nie zawsze jednak za brakiem płatności stoją rzeczywiste problemy naszych kontrahentów. Część przedsiębiorców próbuje wykorzystać sytuację i traktuje kryzys wywołany wirusem, jako pretekst do niewywiązywania się ze swoich zobowiązań. Na takie zachowanie wskazuje około 80 proc. przedsiębiorców, którzy mówią, że praktyki te nasiliły się właśnie w dobie pandemii (źródło: Badanie Rzetelnej Firmy i KRD „Rok biznesu w pandemii”).
Płynność finansowa na wagę złota
Płynność finansowa była zawsze ważnym elementem prowadzenia biznesu, mającym decydujący wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy. W czasach pandemii jest jednak na wagę złota. Nowa rzeczywistość spowodowała, że problemy dotyczące zarządzania płynnością finansową dotykają coraz szerszego grona firm. By utrzymać płynność finansową firmy niejednokrotnie muszą dokonać cięcia kosztów, ale także zadbać o poprawę przepływów pieniężnych. Te ostatnie poprawić można najszybciej poprzez sprawny monitoring płatności oraz poprawienie ściągalności należności od swoich klientów. Należy unikać wszelkich przestojów finansowych i nie pozwalać na to, by klienci odwlekali zapłatę należności.
Czas ma znaczenie
Przed nami bardzo trudny czas w gospodarce. Firmy z branż, których działalność niemal całkowicie zatrzymała pandemia, zostały dotknięte najbardziej. Wielu przedsiębiorców ma zobowiązania finansowe, posiada kredyty w bankach, pożyczki lub inne zobowiązania takie jak np. faktoring, czy leasing, zatrudnia pracowników Może się okazać, że dla części naszych kontrahentów niepłacenie swoich zobowiązań wobec nas, będzie swego rodzaju finansowaniem bez konieczności terminowego opłacenia. Zasada priorytetów płatniczych nie zmienia się od lat i w pierwszej kolejności klienci regulują te płatności, które są konieczne do funkcjonowania, dotkliwe w skutkach i wobec tych, którzy o te płatności się upominają. Pogłębiający się kryzys sprawi po prostu, że będzie nam trudniej odzyskać nasze pieniądze. Należy więc na bieżąco dbać o ich spływ.
Współpraca z firmami windykacyjnymi
Jedną ze skuteczniejszych metod, pozwalającą na utrzymanie płynności finansowej i windykację należności jest współpraca z firmami windykacyjnymi. Firmy windykacyjne wykazują się dobrą znajomością poszczególnych branż gospodarki i aktualnych przepisów. Posiadają nowoczesne narzędzia, które automatyzują i przyspieszają odzyskiwanie należności. Mają również wysokie kompetencje negocjacyjne. To wszystko razem przekłada się na efektywne odzyskiwanie należności zgodnie z literą prawa. Profesjonalne firmy windykacyjne stawiają na etyczną komunikację z klientem i dbają o zachowanie relacji pomiędzy swoim partnerem, a jego klientem(dłużnikiem). To bezpieczne i przede wszystkim wygodne rozwiązanie.
Wyzwania dla windykacji w dobie kryzysu
Kryzys jest wyzwaniem dla prowadzących działania windykacyjne i wiąże się z koniecznością dopasowania się do nowej sytuacji tak pod względem nowoczesnych narzędzi, jak i komunikacji. Wielu klientów z powodu utraty pracy, możliwości prowadzenia biznesu nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Ważne jest zweryfikowanie rzeczywistej sytuacji materialnej i majątkowej dłużnika, zmiana w podejściu do niego i szukanie razem z nim rozwiązań, pozwalających mu spłacić swoje zobowiązania, edukacja w zakresie przepisów i konsekwencji, jakie wynikną z niepłacenia. Wiele firm proponuje ugody, rozłożenie na raty, umarza odsetki, podchodząc wyrozumiale do swoich klientów.
Warto mieć na uwadze, że wiele firm upadnie. Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest zamykanie działalności gospodarczej, a następnie ogłaszanie upadłości konsumenckiej, co również zdecydowanie utrudnia dochodzenie swoich należności. Z prognoz wynika, że systematycznie będzie ich przybywać. Zatem im szybciej będziemy działać, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymamy pieniądze. Wyzwaniem jest także dotarcie do dłużnika. Nieaktualny adres prowadzenia działalności, zamieszkania, adresy mailowe, telefony, to rzeczywistość, z którą się spotykamy odzyskując swoje należności. Profesjonalne firmy windykacyjne, dzięki współpracy z wieloma firmami oferującymi pozyskanie danych teleadresowych dłużnika czy też firmami detektywistycznymi, jak również rozwiązaniom IT, pomagają skuteczniej i szybciej dotrzeć do dłużnika, uaktualniając te dane.
Dziś przedsiębiorca nie powinien pytać czy dochodzić swoich należności, ale jak szybko i jakie narzędzia do tego wykorzystać.

Najnowsze