18.9 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Łukasiewicz i Klastry Polskie będą prowadzić prace badawczo-rozwojowe na rzecz polskiego przemysłu

Podczas konferencji „Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów”, której organizatorem był Związek Pracodawców Klastry Polskie, a głównym partnerem PKN Orlen, podpisano dokument o współpracy przy realizacji projektów i prac badawczych. Sygnatariuszem była Sieć Badawcza Łukaszewicz i przedstawiciele związku klastrów.

Kooperacja będzie dotyczyć przetwórstwa i branży narzędziowej, digitalizacji i przemysłu 4.0, elektromobilności, lotnictwa i obrony, budownictwa, zdrowia i wspólnych projektów w obszarze rolno-spożywczym.

Strony porozumienia zadeklarowały współpracę przy transferze technologii oraz komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczych instytutów Łukasiewicza do podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Klastry Polskie. Chcą też wspólnie uczestniczyć w zespołach badawczych projektów międzynarodowych i krajowych.

– Celem Łukasiewicza jest efektywny transfer wiedzy do gospodarki. Wspieramy wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do przedsiębiorstw. Łukasiewicz realizuje projekty badawcze i komercjalizuje wyniki badań naukowych oraz prac rozwojowych uczestnicząc w sieciowaniu międzynarodowym oraz krajowym. Z tej perspektywy współpraca ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie jest dla nas doskonałą okazją do wzmocnienia efektów prac na rzecz wdrażania nowych technologii w krwioobieg gospodarczy. Jestem przekonany, że dzisiejsze porozumienie będzie początkiem wielu przedsięwzięć, konkretnych projektów, a w konsekwencji sukcesów zbliżających nas do rozwiązań gospodarki 4.0 – mówi Marcin Kraska, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest największą organizacją badawczą w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system Wyzwań Łukasiewicza, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców i inżynierów w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową.

– List intencyjny wpisuje się w realizację celów Związku Pracodawców Klastry Polskie i samej misji klastrów, jako że klastry są łącznikiem pomiędzy przedsiębiorstwami a środowiskiem nauki. Bardzo cenię sobie podpisanie porozumienia z Siecią Badawczą Łukasiewicz, która realizuje projekty B+R nie tylko w Polsce, ale i z europejskimi partnerami. Klastry Polskie jako organizacja reprezentacyjna klastrów jest w mojej ocenie naturalnym partnerem do współpracy w obszarach badań, rozwoju, innowacji, ponieważ misją, rolą klastrów jest tworzenie platformy współpracy, łączenie przedsiębiorstw, instytucji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji, przez co są określane mianem katalizatora procesów innowacyjnych – powiedział Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, który reprezentuje ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, w tym większość tzn. Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zarówno Sieć Badawcza Łukasiewicz, jak i Związek Pracodawców Klastry Polskie aktywnie uczestniczą w debatach nt. polityki energetycznej UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu. Obecnie klastry (które w swoich strukturach mają kilkanaście instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz) nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały również uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE.     AN

Najnowsze