22.5 C
Warszawa
sobota, 13 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Zrównoważony rozwój lidera słodkości

Światowy lider rynku słodyczy, Grupa Ferrero, opublikował 12. raport zrównoważonego rozwoju, prezentujący postępy firmy w realizacji swoich zobowiązań.

Wśród wielu celów Grupy Ferrero na 2020 r. do najważniejszych należą pozyskiwanie 100 proc. ziaren kakaowca oraz 100 proc. cukru trzcinowego ze zrównoważonych plantacji certyfikowanych przez niezależne organizacje. Grupa podkreśla również, iż w roku obrotowym 2019/2020 zakłady produkcyjne Ferrero w Europie zakupiły 100 proc. energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ferrero zapowiedział także dalsze działania mające na celu znaczne zmniejszenie śladu węglowego do 2030 r.

Grupa podkreśla, że pomimo wyzwań związanych z globalną pandemią, z powodzeniem przystosowała się do nowych okoliczności. Szczególnie ważnym zadaniem była ochrona pracowników i rolników działających w łańcuchach dostaw produktów rolnych Ferrero, zwłaszcza na mniej rozwiniętych rynkach. Wśród wielu inicjatyw podjętych przez Ferrero znalazła się szeroko zakrojona kampania informacyjna o sposobach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zapewnienie dostępu do sprzętu ochronnego i środków higieny w miejscu pracy.

– Skutki Covid-19 zmieniły naszą działalność i naszą branżę, i są nadal odczuwalne na całym świecie. Pomimo tych wyzwań, Grupa Ferrero z powodzeniem dostosowała się do nowej sytuacji i potraktowała w sposób priorytetowy zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów i pracowników. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i partnerom Ferrero, którzy zjednoczyli się w ciągu ostatniego roku, aby móc kontynuować dostawy naszych produktów, wspierając jednocześnie społeczności, których mamy zaszczyt być częścią − powiedział Giovanni Ferrero, prezes wykonawczy grupy.

Grupa informuje, że kontynuuje prace nad osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju na 2020 r., dostosowanych do jej czterech kluczowych filarów: ochrony środowiska, zrównoważonego pozyskiwania składników, promowania odpowiedzialnej konsumpcji i wzmacniania pozycji ludzi. Rozpoczęto również definiowanie nowych zobowiązań i celów, które będą napędzać dalsze postępy w okresie do 2030 r.

Jednym z najbardziej ambitnych celów jest radykalne zmniejszenie śladu węglowego grupy do 2030 r. Jest to cel zbudowany na podstawach naukowych i zatwierdzony w ramach inicjatywy „Science Based Targets” (SBTi) w grudniu 2020 r.

Ferrero dąży do zmniejszenia o 50 proc. emisji dwutlenku węgla pochodzących jej działalności (Scope 1 i 2) na całym świecie do 2030 r., przyjmując za referencyjny rok 2018. Grupa zobowiązuje się również do redukcji emisji o 43 proc. w zakresach Scope 1, 2 i 3 (a więc łącznie z pośrednimi emisjami podmiotów trzecich) na każdą tonę wyprodukowanego produktu na poziomie globalnym, przyjmując za referencyjny rok 2018.

Z czterech kluczowych filarów, Ferrero zwraca uwagę na następujące wybrane, najważniejsze punkty: 1) grupa zrealizowała wiele ze swoich celów wyznaczonych na 2020 r. Przykładowo firma osiągnęła cel zakładający pozyskiwanie w 100 proc. ziaren kakaowca pochodzących ze zrównoważonych upraw, certyfikowanych przez niezależne organizacje oraz w 100 proc. cukru trzcinowego certyfikowanego przez Bonsucro i Altromercato; 2) energia odnawialna jest dla Ferrero kluczowym elementem w dążeniach do zmniejszania śladu węglowego. Dlatego też w roku obrotowym 2019/2020 zakłady produkcyjne Ferrero w Europie zakupiły 100 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W skali globalnej zielona energia, w którą zaopatrzyła się Grupa, stanowiła 71,5 proc.; 3) w 2019 r. w ramach wsparcia dla gospodarki obiegu zamkniętego Grupa Ferrero ogłosiła zobowiązanie, zgodnie z którym do 2025 r. wszystkie jej opakowania będą nadawać się w 100 proc. do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. W 2020 r. Ferrero osiągnęło poziom 82,9 proc. i kontynuuje silne zaangażowanie w celu wypełnienia tej misji.

Grupa Ferrero zawsze przywiązywała najwyższą wagę do poszanowania praw człowieka. Współpracuje z wiodącymi ekspertami w tej dziedzinie w celu identyfikacji ryzyka i określenia procedur należytej staranności. Podpisała również umowy partnerskie, na przykład z organizacją Save the Children, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ swoich dotychczasowych działań.

– Nasza firma nie ogranicza się tylko do kwestii produkcji. Jednym z naszych priorytetów była zawsze ochrona wszystkich pracowników w całym łańcuchu dostaw produktów rolnych, a zwłaszcza tych w krajach mniej rozwiniętych. Nasze relacje partnerskie i wspólne działania okazały się kluczowe w docieraniu do najbardziej potrzebujących – podkreślił Lapo Civiletti, dyrektor generalny Grupy Ferrero. – Podsumowując realizacje naszych zobowiązań na rok 2020, jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć nasz cel, jakim było pozyskiwanie 100 proc. ziaren kakaowca ze zrównoważonych plantacji certyfikowanych przez niezależne organizacje. Poszerzyliśmy zakres tego celu o czekoladę kupowaną od zewnętrznych dostawców, aby zapewnić maksymalną przejrzystość naszego łańcucha dostaw ziaren kakaowca. Nadal pozyskujemy wyłącznie olej palmowy w 100 proc. certyfikowany przez RSPO jako olej segregowany i opracowujemy mapę drogową przekształceń nowo nabytych spółek, aby umożliwić im dostosowanie się do naszych standardów odpowiedzialnego zaopatrzenia.

BG

Najnowsze