16.6 C
Warszawa
środa, 22 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

10 zasad ważnych dla zdrowia

Globalny dostawca usług opieki nefrologicznej, firma Diaverum, został w lipcu sygnatariuszem Ethical Principles of Health Care. Firma jest kolejną, która dołączyła do grupy organizacji dążących do poprawy dostępu do wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki zdrowotnej poprzez zobowiązanie się do etycznego działania w tym sektorze.

Zasady etyczne w opiece zdrowotnej (EPiHC) mają na celu budowanie silnych systemów opieki zdrowotnej. Sygnatariusze EPiHC dobrowolnie przyjmują jego podstawowe wartości w przekonaniu, że poprzez przestrzeganie zasad etycznych w swojej działalności rozwijają bardziej zrównoważone firmy, które wzmacniają zaufanie wśród wszystkich interesariuszy.

Dziesięć zasad, opracowanych w porozumieniu z szerokim gronem pracowników służby zdrowia, ekspertów ds. polityki i inwestorów, to poszanowanie praw i przepisów, pozytywny wkład w społeczeństwo, promowanie wysokich standardów jakości, odpowiedzialne prowadzenie spraw biznesowych, poszanowanie środowiska, poszanowanie praw pacjenta, ochrona informacji i odpowiedzialne korzystanie z danych, zapobieganie dyskryminacji, molestowaniu i zastraszaniu, ochrona i wzmacnianie personelu, a także wspieranie praktyk etycznych.

Ogłoszone w marcu 2019 r. przez Bank Światowy i Międzynarodową Korporację Finansową (IFC), instytucję finansową skoncentrowaną na sektorze prywatnym w krajach rozwijających się, zasady EPiHC mają na celu pomoc dostawcom w tworzeniu przejrzystych systemów operacyjnych, które spełniają najwyższe standardy etyczne.

            EM

Najnowsze