19.6 C
Warszawa
sobota, 18 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Klastry mogą odegrać ważną rolę w Europejskim Zielonym Ładzie

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich odbył się pod hasłem „Nowe programy europejskie na lata 2021-2027”. Eksperci debatowali na temat finansowania rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie Covid-19.

Konferencję otworzył Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie. – Tegoroczny Kongres w dużej mierze jest poświęcony zagadnieniom współpracy nauki z gospodarką, zagadnieniom związanym z funduszami inwestycyjnymi, europejskimi oraz wszelkiego rodzaju funduszami, które służą wspieraniu rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw – mówił podczas otwarcia Krystowski.

Zainaugurowała konferencję także  wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Jednym z kół zamachowych gospodarki są innowacje i przedsiębiorczość. (…) Klastry odgrywają ogromną rolę w tworzeniu klimatu dla przedsiębiorców, dzięki któremu powstają innowacje. Jak dodała wiceminister, na wsparcie dla innowacji zostanie przekazane ponad 15 mld zł, w tym 8 mld zł dla nowoczesnej gospodarki.

Z kolei Olga Ewa Semeniuk, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, mówiła o rozwiązaniach dla przedsiębiorstw, które zawarte są w Polskim Ładzie. – Rządowy program Polski Ład proponuje rozwiązania pozwalające wzrastać firmom na każdym etapie rozwoju. Zarówno firmom dużym, jak i z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wspieramy MŚP w każdym obszarze – deklarowała Semeniuk.

Sesja plenarna była poświęcona nowej unijnej perspektywie finansowej, finansowaniu innowacji, badań i rozwoju oraz funduszom unijnym dla nowoczesnej gospodarki. Organizatorzy powołali również Okrągły Stół Przemysłu Przyszłości, przy którym zostały poruszone tematy związane z innowacyjnością, czyli nowe źródła konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wzmocnienie globalnej konkurencyjności klastrów. Podczas panelu poświęconego Zielonemu Ładowi UE i jego konsekwencjom dla sektorów, a także potrzebie innowacji, eksperci debatowali o potrzebach wdrażania planów osiągnięcia neutralności klimatycznej w firmach. Panel był zorganizowany przez Instytut ESG oraz RaportCSR.pl.

Klastry zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE. Pełnią też ważną rolę we wdrażaniu praktycznych zagadnień związanych z Industry 4.0. Aktualnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej, na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów Komisji Europejskiej.

Związek Pracodawców Klastry Polskie reprezentuje ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3000 firm. Wydarzenie było objęte patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Partnerami Kongresu byli: PKN Orlen S.A., Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Podkarpackie, Województwo Pomorskie, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Śląskie, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Huawei Polska Sp. z o.o. oraz Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

            AS

Najnowsze