e-wydanie

7.9 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Stały procent na Ukrainę?

Korea a sprawa polska

RZECZPOSPOLITA BABSKA

RYNEK CONTACT CENTER

Dbanie o zdrowie to obowiązek

Zakończyła się VI. edycja kongresu Szczyt Zdrowie, organizowanego przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH.

Tegoroczny kongres odbył się pod hasłem: Ekonomia, gospodarka, zdrowie – rola kapitału ludzkiego jako podstawy rozwoju społecznoekonomicznego państwa.

Paneliści pochylili się nad tematami związanymi m.in. ze znaczeniem medycyny pracy w systemie ochrony zdrowia, miejscem zdrowia w innowacyjnej gospodarce państwa, znaczeniem modeli epidemiologicznych i ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji, a także nad rolą sektora prywatnego i sektora publicznego w nowoczesnym systemie ochrony zdrowia. W sesji otwierającej dyskutowano o roli państwa w budowaniu zdrowego społeczeństwa.

dbanie o zdrowie to obowiązek

– Bardzo ważne jest, aby wesprzeć pracodawców w tym, aby zależało im na utrzymaniu pracownika jak najdłużej w zdrowiu. Pracownik jest częścią całego obszaru zdrowia publicznego, dlatego ważne jest zaangażowanie się Ministerstwa Zdrowia w zmiany systemowe, mające na celu działania na rzecz pracowników. Dzisiaj największym problemem pracowników są choroby cywilizacyjne, z którymi walczyć można przez szybkie wykrywanie, czyli badania profilaktyczne. Musimy pracować również nad świadomością pracowników. Może w tym pomóc medycyna pracy i zmiana kompetencji lekarzy od orzekania o zdolności do pracy do szeroko rozumianej działalności profilaktycznej i doradczej. Obecnie w żaden sposób nie wykorzystujemy możliwości medycyny pracy – powiedziała podczas inauguracyjnego panelu prezes Grupy Lux Med, Anna Rulkiewicz.

Rozmówcy zgodnie stwierdzili, że Polsce potrzeba intensywnej dyskusji społecznej oraz rozwiązań globalnych, które przywrócą nam świadomość, że dbanie o swoje zdrowie to obowiązek. Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił znaczenie badań okresowych i medycyny pracy w profilaktyce.

– Niektórzy podważają sens badań okresowych wykonywanych pracownikom, jako badań wykonywanych zdrowemu pacjentowi, a badania okresowe przekładają się na profilaktykę, ponieważ lekarze udzielają tam również pacjentom rad z zakresu profilaktyki. Trzeba również edukować społeczeństwo o znaczeniu zdrowego żywienia, by zredukować spożycie niektórych produktów, m.in. cukru. Można rozmawiać na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia tzw. podatku cukrowego – tłumaczył Miłkowski. Mariusz Gujski z Instytutu Ochrony Zdrowia w panelu poświęconym znaczeniu modeli epidemiologicznych i ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji podkreślił, że – Chodzi o to, byśmy jako państwo w sposób mądry i roztropny otwierali się na różne technologie medyczne, które będą służyły społeczeństwu i abyśmy poszukiwali takiego modelu pracy, by implementować do systemu ochrony zdrowia rozsądne rozwiązania.

Uczestnicy panelu poświęconego współpracy sektora prywatnego z publicznym wskazali, że głównym wyzwaniem, przed jakim stoi sektor prywatny, są problemy z kontraktowaniem, natomiast sektor publiczny musi w sposób rozsądny zagospodarować i wykorzystać środki finansowe.

– Współpraca pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym w służbie zdrowia jest niezbędna. Jeśli cofniemy się o kilkanaście, kilkadziesiąt lat, to okaże się, że sektor prywatny zmienił na zawsze szpitale publiczne – w kontekście jakości usług, wydolności, dostępności. Uświadomił także, że leczenie kosztuje. Pokazał, że można leczyć szybciej, lepiej i mniej kosztownie. Nagle okazało się, że w szpitalach publicznych wcale nie brakuje łóżek dla pacjentów, a jest ich za dużo, bo pacjenci nie musieli wiele dni leżeć w szpitalach z drobnymi schorzeniami. Zarówno sektor prywatny jak i publiczny oczekuje lepszego systemu ochrony zdrowia. Wiele powinno być zmienione. Pacjenci powinni otrzymać lepsze świadczenia w krótszym czasie, politycy zaś nie powinni obiecywać rzeczy nierealnych, bo zmiany są procesem. Należy pamiętać, że zdrowie jest naszym kapitałem, a my sami musimy też zmienić swoje nastawienie do nawyków – powiedział prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Podczas Szczytu Zdrowie omawiano również temat poświęcony inwestycji w przemyśle farmaceutycznym jako szansie na rozwój gospodarki, a także innowacji w zarządzaniu zdrowiem. W pierwszym panelu wzięli udział m.in. wiceminister zdrowia, Marcin Czech, Ewelina Nojszewska ze Szkoły Głównej Handlowej, Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute. Uczestnicy podkreślili, że racjonalne decyzje w obszarze refundacji leków zmniejszają koszty pośrednie i społeczne, jakie ponosi budżet państwa (także poprzez wpływy utracone) w wyniku zaniechania lub niedostatecznego finansowania leczenia niektórych schorzeń. Zgodzili się także co do tego, że polityka państwa powinna wspierać zarówno polskich, jak i zagranicznych producentów leków, którzy inwestują w rozwój infrastruktury i zatrudnienia w naszym kraju.

W drugim panelu wśród prelegentów znaleźli się m.in. Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich i Bolesław Smoliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kongres Szczyt Zdrowie 2018 odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia. W wydarzeniu wzięli udział wysokiej rangi menedżerowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Najnowsze