19.7 C
Warszawa
niedziela, 19 maja 2024

Chcesz skorzystać z faktoringu? Dowiedz się, czy Twoja firma może to zrobić

Faktoring to usługa finansowa, która nieustannie zyskuje na popularności. Choć jeszcze do niedawna korzystali z niej tylko nieliczni przedsiębiorcy, to obecnie stanowi ona jeden z najskuteczniejszych sposobów na poprawę płynności finansowej firmy i ciekawą alternatywę dla innych źródeł finansowania i rozwoju biznesu. Pozostaje jednak pytanie, kiedy usługi faktoringowe się opłacają i kto może z nich skorzystać? Podpowiadamy.

                        Co to jest faktoring?

Faktoring to rodzaj usługi finansowej, która polega na wykupieniu wierzytelności przedsiębiorcy przez faktora, czyli usługodawcę faktoringu. Najczęściej jest to bank lub instytucja finansowa, jednak nie jest to regułą. Co istotne, należności spłaty sprzedawane przez przedsiębiorcę nie mogą być przeterminowane. Umowa faktoringowa ma charakter nienazwany, nie widnieje w kodeksie cywilnym i zawierana jest na zasadach swobody umów. Stanowi jednak bardzo ważne zabezpieczenie dla obu stron układu, dlatego najlepiej sporządzić ją na piśmie.

Stronami umowy faktoringowej są: faktor i faktorant. Pierwsza z nich to osoba nabywająca wierzytelności, a druga – przedsiębiorca, który dokonuje ich cesji. W umowach faktoringowych najczęściej wspomina się o jeszcze jednym podmiocie – dłużniku, czyli kontrahencie zalegającym ze spłatą zobowiązania, ale z prawnego punktu widzenia nie jest on stroną umowy.

                        Faktoring pełny i niepełny

Usługi faktoringowe można podzielić z uwzględnieniem sposobu, w jaki faktor odzyskuje fundusze przekazane faktorantowi. Większość przedsiębiorców decyduje się na faktoring pełny (bez regresu), który polega na przejęciu ryzyka niewypłacalności dłużników przez faktora. Po opłaceniu faktury przez kontrahenta oddaje on należność faktorantowi i to po jego stronie leży wyegzekwowanie spłaty długu w przypadku nieterminowego przelewu. Ten typ faktoringu gwarantuje otrzymanie do 90% wartości należności widniejącej na fakturze nawet jeszcze tego samego dnia, a resztę po opłaceniu faktury przez kontrahenta, pomniejszoną o prowizję.

Faktoring niepełny (z regresem) natomiast polega na wykupie przez faktora należności, ale bez ryzyka braku zapłaty przez kontrahenta. W praktyce oznacza to, że bez względu na to, czy dłużnik zdążył spłacić fakturę w terminie czy też nie, faktorant musi zwrócić faktorowi wypłacone wcześniej środki. Jest to pewne ryzyko dla przedsiębiorców, ale jeśli posiadamy sprawdzonych i wypłacalnych kontrahentów, koszty faktoringu niepełnego okazują się niższe.

                        Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

Usługi faktoringowe nie bez powodu cieszą się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców. Jest to sprawdzona i powszechnie dostępna alternatywa dla innych produktów bankowych, jak np. kredyt dla firm, która pozwala zachować płynność finansową firmy i inwestować w jej dalszy rozwój. Termin płatności faktur najczęściej wynosi 30 dni lub dłużej, dlatego faktoring okazuje się dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą tyle czekać. Środki, najczęściej pomniejszone o prowizję dla faktora, pojawiają się na koncie faktoranta w ciągu kilku godzin lub dni, w zależności od warunków zawartych w umowie. Faktoring umożliwia również zaproponowanie klientom dłuższych terminów spłaty, co pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

                        Kiedy faktoring się opłaca?

Usługi faktoringowe są ogólnodostępne, pojawiają się w ofercie wielu banków lub innych instytucji finansowych i niemal każdy przedsiębiorca może z nich skorzystać. Istnieje jednak kilka przypadków, w których faktoring jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla firmy. Dzieje się tak w momencie, gdy kontrahenci nie płacą terminowo swoich faktur lub ustaliliśmy dla nich długie terminy spłaty należności. Niezależnie od tego, czy dłużnik znów spóźnia się z uregulowaniem faktury, pieniądze otrzymujemy na konto błyskawicznie i możemy przeznaczyć je na dowolny cel, np. zakup nowoczesnego sprzętu czy zatrudnienie nowego pracownika. Faktoring przynosi korzyści również w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo chce pozyskać finansowanie na dalszą działalność bez konieczności zaciągania kredytu lub pożyczki, które wymagają terminowej spłaty i ponoszenia wielu dodatkowych kosztów. Przy podpisywaniu umowy faktoringu często też nie trzeba wykazywać zdolności kredytowej – wystarczą nieprzeterminowane faktury.

                        Czy moja firma może skorzystać z faktoringu?

Usługi faktoringu przeznaczone są zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i większych graczy na rynku. Przynoszą one najwięcej korzyści firmom działającym w sektorze handlowo-usługowym, których głównym źródłem jest sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem opłacania faktur. Branża transportowa także często korzysta z takich rozwiązań. Środki otrzymane od faktora można przeznaczyć na wiele celów, w tym uporanie się z przejściowymi kłopotami finansowymi. Faktoring okazuje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem, m.in. kiedy brakuje nam funduszy na modernizację biura, opłacenie etatów lub stworzenie nowych stanowisk pracy czy też w sytuacji, gdy ilość wolnej gotówki nie wystarcza na dokończenie rozpoczętego zlecenia.

                        Podsumowanie

Faktoring to skuteczny sposób na wsparcie bieżącego rozwoju firmy bez popadania w spiralę długów. Poprawia on płynność finansową i pozwala zwiększyć elastyczność działania względem kontrahentów. Skorzystanie z tego rodzaju usług finansowych wymaga jednak analizy wszystkich plusów i minusów, dlatego przed podpisaniem umowy warto skonsultować się ze specjalistą.

Artykuł został przygotowany przez markę Finiata specjalizującą się w dostarczaniu

pożyczek dla firm i specjalnych linii kredytowych.

Najnowsze