16.6 C
Warszawa
środa, 22 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Przedsiębiorcy chcą pomagać, ale w warunkach przejrzystych przepisów prawa

Przedsiębiorcy chcą, a przede wszystkim mają możliwości, aby jak najszerzej pomagać uchodźcom z Ukrainy, przekonuje prezes Pracodawców RP Rafał Baniak, który zwrócił się z apelem do premiera Morawieckiego o pilną interpretacje przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zaliczania poniesionych na pomoc potrzebującym wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

W obecnej sytuacji przyjęte rozwiązania prawne pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki, które stanowią bezpośrednio darowizny na rzecz określonych w przepisach podmiotów. Gdy jednak przedsiębiorca udostępnia przestrzeń przystosowaną do zakwaterowania (np. hale, pawilony) i opieki uchodźcom z Ukrainy uciekającym przed wojną oraz zapewnia nieodpłatne świadczenia w postaci pomocy medycznej, wyżywienia czy zapewnia produkty higieny osobistej nie będzie miał możliwości ujęcia poniesionych wydatków w kosztach.

– Należy dokonać pilnej interpretacji i ewentualnych zmian przepisów prawa podatkowego w zakresie wydatków poniesionych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy w kosztach uzyskania przychodu – mówi Rafał Baniak prezes Pracodawców RP.

Pracodawcy RP zwrócili uwagę na wątpliwości interpretacyjne znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które mogą ograniczać możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy pomoc udzielana będzie bezpośrednio przez przedsiębiorcę.

Wobec wielkiego kryzysu humanitarnego konieczne jest zapewnienie takich rozwiązań prawnych, które ułatwiają i zachęcają przedsiębiorców do podejmowania inicjatyw na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Wszystkie wartościowe inicjatywy obywateli i przedsiębiorców powinny spotkać się z właściwym potraktowaniem ich na gruncie prawa.

KK

Najnowsze