19.7 C
Warszawa
niedziela, 19 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Strabag wypowiada umowę i blokuje przepływ pieniędzy do Rosji

Największy austriacki koncern budowlany kontynuuje działania na rzecz całkowitego odcięcia się od mniejszościowego, rosyjskiego udziałowca. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki odwoła jego przedstawicieli w radzie nadzorczej.

Główny akcjonariusz Strabag, Fundacja Rodziny Haselsteiner, odcina się od rosyjskiego oligarchy, Olega Deripaski, blokując wypłatę dywidendy i wypowiadając umowę syndykatu.

Zarząd firmy Strabag złożył deklarację o zaniechaniu wypłaty dywidendy, aby uniemożliwić przepływ zysków do rosyjskiego akcjonariusza. Oznacza to, że nie otrzyma on ani jednego euro z tytułu posiadania mniejszościowego pakietu akcji w spółce.

Spółka Strabag SE jest notowana na wiedeńskiej giełdzie papierów wartościowych. Aż 72,2 proc. udziałów jest własnością kapitału austriackiego: rodziny Haselsteiner oraz Grupy Uniqua/Raiffeisen. Pozostałe 27,8 proc. akcji od roku 2007 ma spółka Rasperia kontrolowana przez Olega Deripaskę.

Notowany na giełdzie koncern budowlany Strabag SE został powiadomiony przez swojego głównego akcjonariusza, fundację Rodziny Haselsteiner, o rozwiązaniu umowy syndykatu wiążącej ją z grupami UNIQA Raiffeisen oraz z Rasperia Trading Ltd. W komunikacie spółki czytamy, że decyzja nastąpiła po tym, jak zawiodły wszelkie podjęte starania zmierzające do przejęcia przez nią rosyjskich udziałów.

„STRABAG SE oraz jego główny austriacki akcjonariusz zrobiły wszystko, co jest prawnie możliwe, w celu ograniczenia wpływu rosyjskiego akcjonariatu w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Zgodnie z obowiązującym prawem, są to aktualnie wszystkie kroki, jakie mogli podjąć pozostali akcjonariusze wobec Olega Deripaski. Pozbawienie kogokolwiek prawa własności może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Istniejące przepisy nie pozwalają spółkom lub ich udziałowcom na samodzielne decyzje w tym zakresie ” – czytamy w oświadczeniu.

Umowa syndykatu obowiązywała od 2007 r. i oprócz nominacji członków rady nadzorczej, obejmowała także koordynację wyników głosowań podczas walnego zgromadzenia.

Koncern budowlany podjął również decyzję o zakończeniu aktywności biznesowej na terenie Rosji.

– Co do aktywności firmy STRABAG na terenie Rosji, która przy 0,3 proc. udziale w produkcji koncernu, ma obecnie podrzędne znaczenie, zarząd podjął decyzję o zakończeniu działalności – oświadczył Thomas Birtel, prezes zarządu STRABAG SE.

Strabag SE jest największym austriackim przedsiębiorstwem budowlanym z główną siedzibą w Wiedniu i jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Europie. Firma działa na swoich rynkach krajowych w Austrii i Niemczech oraz we wszystkich krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Najnowsze