22.6 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Osoby z niepełnosprawnością mogą zmienić rynek pracy

Rozmowa z Martą Hołymczuk, pomysłodawczynią Narodowego Programu Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

 Co to jest Narodowy Program Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami?
Narodowy Program Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami to inicjatywa mająca na celu aktywizację zawodową pracowników z niepełnoprawnością i stymulację rynku pracy i przedsiębiorstw, które nie zatrudniają pracowników z niepełnosprawnością do tego, aby zaczęły wdrażać u siebie rozwiązania, które są proponowane w ramach programu. Kluczowym założeniem Narodowego Programu Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami jest edukacja. Bardzo często niezatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością to lęk przed procedurami z tym związanymi i efekt brak wiedzy. Chcemy to zmieniać. W Polsce 75 proc. pracowników z niepełnosprawnością nie ma pracy. Polska jest państwem, które się rozwija, potrzebuje pracowników, dlaczego więc nie korzysta z siły roboczej, która jest dostępna? Program ma na celu otworzyć rynek pracy na pracę zarówno wykonywaną na miejscu, jak i realizowaną w formie zdalnej, która jest równie efektywna, wymaga jedynie zastosowania innej formy nadzoru nad pracownikiem i ma swoje znaczące korzyści dla obu stron procesu. Celem jest łączenie specjalistów z całej Polski z wakatami, jakie posiadają przedsiębiorcy. Specjalistów, ludzi wykształconych z niepełnosprawnością jest bardzo dużo. Zależy mi, aby rynek to wreszcie dostrzegł i wykorzystał.

Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie?
Od 19 lat sama żyję z niepełnosprawnością – całe życie udowadniam, że można być dobrym i efektywnym pracownikiem bez względu na to, co mi jest. Od ponad 10 lat pracuję z osobami z niepełnoprawnością, dla mnie to norma. Jako pracownik zarządzałam pracownikami z niepełnosprawnością, a dziś jako przedsiębiorca sama takich pracowników zatrudniam. Są dla mnie niejednokrotnie cenniejsi niż jakakolwiek inna zatrudniona osoba. Moje przedsięwzięcia opierają się o prace osób z niepełnoprawnością. Podczas spotkań z przedsiębiorcami są tacy, którzy z zasady rezygnują ze współpracy, gdy dowiadują się, że usługę będą realizować pracownicy z niepełnosprawnością. Często słyszałam, że oni pomagają, bo finansują zupę dla niepełnosprawnych, malują ściany w ośrodkach terapeutycznych i płacą mandat na PFRON, dzięki temu osoby z niepełnosprawnością dostają pomoc. Takie postawy wynikają z braku dostępu do informacji. To właśnie zamierzamy zmienić.

Jakie są założenia projektu?
Narodowy Program Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami powinien rozpocząć się od pilotażu edukacyjnego. Celem jest przeszkolenie osób odpowiedzialnych za zatrudnianie w sektorze państwowym, wliczając w to firmy państwowe, samorządy i urzędy centralne. Szkoleniami powinno być objętych ponad 100 tys. osób. W trakcie seminarium mają one uzyskać wiedzę na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, procedur, wymagań, trendów na rynku pracy, najlepszych praktyk rekrutacyjnych. Szkolenia będą realizowały osoby z niepełnosprawnościami, które mają odpowiednie doświadczenie zawodowe jak i przygotowanie merytoryczne. W chwili, gdy program pilotażowy odniesie sukces, przejdziemy w stronę sektora prywatnego i wszystkich firm w Polsce.

Rozmawiał Jarosław December

Najnowsze