17.5 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Podejmować właściwe decyzje

Z Piotrem Badurą, wiceprezesem zarządu CRIF i KBIG rozmawiała Justyna Szymańska.

Co oznacza pojęcie „systemowe zarządzanie ryzykiem kredytowym”? Jakie podmioty obecne na rynku mogą być zainteresowane narzędziami pozwalającymi na takowe zarządzanie?

Ryzyko kredytowe, choć kojarzy się głównie z instytucjami finansowymi, dotyczy każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą. Niezależnie od branży, niewłaściwa ocena kontrahenta wiąże się z potencjalną stratą finansową. Oczywiście wdrożenie odpowiednich mechanizmów zarządzania ryzykiem nie wyeliminuje go całkowicie, ale pozwoli je zminimalizować lub znacznie ograniczyć.

Rynek usług finansowych już dawno wyszedł poza tradycyjną bankowość, czego przejawem są rozwijające się fintechy, pożyczki czy ubezpieczenia dostępne przez internet, a także innowacyjne rozwiązania w zakresie płatności. Kredytów udzielają już nie tylko banki i firmy pożyczkowe, ale również branża eCommerce np. w ramach popularnej usługi Buy Now Pay Later.

Tak dynamiczny rozwój rynku to wyzwanie dla zarządzających ryzykiem kredytowym. Pojawia się szereg nowych czynników, które mogą zaważyć na zdolności kontrahenta do wywiązania się z zawartej umowy. Dostęp do danych umożliwiających jego szybką ocenę oraz automatyzacja procesów staje się nieodzownym elementem sektora finansowego. Czasy, w których uzyskanie pożyczki wymagało dostarczenia szeregu dokumentów i kilku dni procesowania wniosku już dawno odeszły. Dziś konsument oczekuje decyzji od ręki.

CRIF, dzięki swoim rozwiązaniom, wspiera wszystkich uczestników rynku finansowego: od banków, poprzez firmy pożyczkowe, fintechy, eCommerce czy windykację. Umożliwiamy weryfikację podmiotów oraz ich historii kredytowej. Oferujemy narzędzia z dostępem do danych z rachunków bankowych (w ramach PSD2), a także automatyzację procesów. Jednym zdaniem — wspieramy systemowe zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Jaką korzyść czerpią Państwa klienci z możliwości pozyskiwania informacji z wielu zintegrowanych źródeł danych?

Nie istnieje jedno źródło danych pozwalające na uzyskanie pełnego spektrum informacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym, dlatego też korzystanie z wielu to rynkowy standard. Istotną zaletą naszych rozwiązań jest dostarczanie informacji w sposób zintegrowany. Z jednej strony odciążamy partnera, minimalizując koszty wynikające z implementacji technicznego połączenia z każdym źródłem i utrzymana interfejsów. Z drugiej, co istotniejsze, oferujemy konfigurowalny dla niego proces odpytania źródeł w zależności od atrybutów wejściowych czy wyników odpowiedzi uzyskanych poprzednio, co pozwala na optymalizację kosztów i czasu pozyskania danych. Na koniec zwracamy informacje w sposób ustandaryzowany i syntetyczny, ale zawsze umożliwiający partnerowi pobranie kompletnych i oryginalnych danych z każdego źródła. Dzięki temu cały proces staje się szybszy, prostszy i bardziej wydajny.

Implementujecie Państwo integrujące, złożone narzędzia informatyczne. Czy korzystanie z Państwa narzędzi wymaga zaangażowania dodatkowych, wyspecjalizowanych pracowników? Z jakimi wyzwaniami na poziomie własnej organizacji muszą liczyć się współpracujące z Państwem firmy?

CRIF ze swoim międzynarodowym doświadczeniem jest wiodącym dostawcą informacji kredytowej i najlepszym źródłem danych, analityki, a także podejmowania zautomatyzowanych decyzji we wszystkich obszarach rynku finansowego, telekomunikacyjnego i nowych technologii.

Wymagania, jakie stawia się w procesach automatycznych są coraz większe, a czas podjęcia decyzji, np. przy weryfikacji kredytowej klienta — coraz krótszy. Z roku na rok trend korzystania z automatyzacji rośnie i chociaż nie eliminuje całkowicie pracy ludzkiej, to eliminuje liczbę popełnianych błędów i skraca czas procesowania.

Wiele naszych rozwiązań jest implementowanych bardzo szybko i łatwo za pomocą API czy SaaS, jednak dostosowanie uniwersalnych narzędzi do spersonalizowanych potrzeb klienta może wymagać dodatkowego czasu i rozwiązań.

Wyzwania na poziomie organizacji partnera mogą być zarówno merytoryczne, jak i techniczne. Zaczynając od braku kompetencji dotyczących tego typu rozwiązań, a kończąc na niewystarczających zasobach do realizacji projektu. CRIF wspiera swoich partnerów – szczególnie w obszarach IT oraz kompetencji biznesowych, w tym na przykład analityki. Natomiast zasoby osobowe i odpowiednie kompetencje są konieczne również po stronie partnera. Począwszy od pracowników decydujących o potrzebie implementacji narzędzia, poprzez realizację projektu, a kończąc na bieżącym korzystaniu z rozwiązania.

Czy oferowane przez CRIF narzędzia to systemy uniwersalne, czy dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów?

Narzędzia oferowane przez CRIF charakteryzują się uniwersalnością, ale także daleko idącymi możliwościami dostosowania ich pod indywidualne potrzeby klienta. Nasze systemy wspierają najbardziej rozbudowane procesy w dużych instytucjach bankowych, a także w podmiotach telekomunikacyjnych, leasingowych, faktoringowych, pożyczkowych czy windykacyjnych. Narzędzia CRIF są także wykorzystywane do niezwykle wymagających, jeśli chodzi o czas uzyskania finalnej decyzji i odpornych na dynamicznie zmieniający się ruch procesów identyfikacji, wykrywania oszustw (fraud detection) czy oceny ryzyka kredytowego w eCommerce.

Państwa narzędzia pozwalają na wychwytywanie nieetycznych zachowań klientów instytucji finansowych. W jaki sposób? Jaka korzyść czerpią z tego Państwa klienci? Za pomocą jakich narzędzi się to odbywa?

CRIF posiada w swoim portfolio szereg produktów, które wspierają procesy zarządzania ryzykiem finansowym i pozwalają m.in. na wychwytywanie nieetycznych zachowań klientów. Obecnie w cyfrowym świecie globalnej wymiany informacji liczy się przede wszystkim automatyzacja, prędkość pozyskania wiarygodnych danych pochodzących z różnych źródeł oraz możliwość ich przetworzenia tak, by szybko wyciągnąć właściwe wnioski. CRIF odpowiada na wszystkie te potrzeby. Główne korzyści dla naszych klientów to oszczędność czasu przy zarządzaniu ryzykiem poprzez pozyskanie informacji z wielu źródeł i zgromadzenie jej w jednym miejscu oraz przyspieszenie w ten sposób negocjacji transakcyjnych z nowymi kontrahentami poprzez wiarygodną i szybką ocenę. Najbardziej popularnym narzędziem CRIF w tym obszarze jest CRIF Solution Platform, który wykorzystywany jest w procesie analizy klienta. CSP jest platformą do integracji danych i tworzenia procesów biznesowych służących automatycznej weryfikacji podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych. Ich wynikiem jest odpowiednio raport Credit Check Consumer lub Credit Check Business, integrujący wyniki sprawdzenia szeregu zbiorów danych, a także informacji o podmiocie oraz zawierający zautomatyzowaną decyzję w postaci światła decyzyjnego.

Przy współpracy z czołowymi przedstawicielami branży pożyczkowej oraz Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej, które jest częścią Grupy CRIF, dostarczamy także rozwiązanie systemowe do poufnej wymiany informacji o wnioskach i pożyczkach. Credit Check Branżowa Wymiana Danych nie tworzy nowej bazy danych, lecz stanowi techniczną implementację wymiany informacji między jego uczestnikami zapewniając przy tym poufność i bezpieczeństwo danych. Z poziomu systemu dostępna jest informacja o ponad 2,4 mln pożyczkobiorców z ich pełną historią kredytową sięgającą do 3 lat wstecz. Proponowane rozwiązanie stanowi zatem najbardziej kompletne i aktualne, branżowe źródło danych.

Kolejne ważne dla naszych klientów rozwiązanie to Credit Check System Wymiany Informacji, w skrócie SWI. Jego podstawowym założeniem jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy z sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach swoich potencjalnych klientów, oraz aktualnych danych kontaktowych dłużnika.

Digital and Open Banking Solutions to nowa grupa produktowa CRIF. Jej powstanie jest naturalnie powiązane z kompetencjami naszej firmy do przetwarzania, analizowania czy też zarządzania danymi, a także wejściem w erę open bankingu. W ten sposób oferujemy naszym kontrahentom rozwiązania end-to-end w zakresie zarządzania doświadczeniami klienta. W skład tej grupy wchodzi kilka produktów.

Pierwszy z nich to NEOS – New Evaluation Open Suite. Jest to rozwiązanie, które integruje się poprzez open API z danymi transakcyjnymi konsumentów, następnie je kategoryzuje, dokonuje oceny kredytowej klienta oraz oblicza zestaw KPI odnoszący się do danego klienta lub jego porównania z wybraną populacją klientów. Posiadamy licencję AISP w 31 krajach Europy.

Kolejnym produktem jest PHYON – narzędzie pozwalające na onboarding klienta na podstawie biometrii oraz dodatkowej weryfikacji KYC.

Natomiast Personal Finance Manager oraz Business Finance Manager, w skrócie PFM/BFM, wspierają klientów w zarządzaniu finansami poprzez zestawienia transakcji oraz sugestie ofert produktów i usług w czasie rzeczywistym.

Co ważne, mamy informacje nie tylko o polskich podmiotach, ale także zagranicznych. Poprzez platformę SkyMinder zapewniamy dostęp do pogłębionej informacji gospodarczej, kredytowej i finansowej o ponad 200 mln firm działających w 230 krajach. Dzięki własnym źródłom danych i współpracy z najlepszymi lokalnymi dostawcami informacji gospodarczej zapewniamy zawsze aktualne dane i najwyższej jakości raporty ze wszystkich regionów świata.

Oczywiście dla naszych klientów poza oceną finansową ważna jest także ocena poza finansowa przedsiębiorstw. Polityka zrównoważonego rozwoju odgrywa w dzisiejszym świecie coraz to większą rolę. ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to obecnie istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. Także coraz więcej klientów wybiera firmy, które w swoich działalnościach implementują rozwiązania zgodne z ESG. W odpowiedzi na tę potrzebę CRIF stworzył platformę Synesgy, która pozwala firmą ocenić swoją obecną sytuację i jeszcze bardziej zaangażować się w działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Wszystko to jest możliwe dzięki informacjom gromadzonym za pośrednictwem naszej innowacyjnej platformy cyfrowej. Rozwiązanie to daje również możliwość certyfikacji, określającej czy przedsiębiorstwo spełnia normy związane z ESG, co dla klientów ma coraz większe znaczenie.

We wszystkich naszych rozwiązaniach stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo. Podczas nawiązania nowych relacji biznesowych partnerzy powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania i realizować ją na przykład poprzez narzędzia zabezpieczające ryzyko transakcyjne.

W jakim kierunku będzie rozwijał się rynek, na którym Państwo funkcjonujecie?

Podstawą działania CRIF jest automatyzacja i bezpieczeństwo. Partnerzy oczekują od nas jako eksperta w dziedzinie informacji nie tylko jej dostarczania, a coraz częściej podejmowania na ich bazie decyzji. Ta tendencja będzie tylko narastać, a my jesteśmy na to przygotowani. Nasza oferta opierająca się na danych, najnowszych rozwiązaniach technologicznych oraz know-how popartym latami doświadczenia to doskonała podstawa do dostarczania naszym partnerom finalnych decyzji. Wspomniane bezpieczeństwo, a w szczególności bezpieczeństwo w obszarze ochrony danych osobowych, to aspekt, który jest i będzie z każdym rokiem coraz bardziej istotny dla naszych partnerów. Pociąga on za sobą konieczność nieustannych inwestycji w technologie i procesy, co z czasem zapewne doprowadzi to do konsolidacji rynku finansowego.

Najnowsze