e-wydanie

7.9 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Stały procent na Ukrainę?

Korea a sprawa polska

RZECZPOSPOLITA BABSKA

RYNEK CONTACT CENTER

Fundacja Dorastaj z Nami publikuje swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju

Fundacja Dorastaj z Nami, która od blisko 12 lat zajmuje się wsparciem dzieci bohaterów poległych na służbie, zdecydowała się na publikację raportu zrównoważonego rozwoju. Dokument przedstawia problemy społeczne rozwiązywane przez organizację, a także jej misję i strategię działania. Raport opracowano zgodnie z wytycznymi GRI G4 (Global Reporting Initiative).

Raportowanie zgodne z międzynarodowym wskaźnikiem GRI jest już popularne w środowisku biznesowym, nie mniej jednak tego typu publikacje wydawane przez fundacje i organizacje pozarządowe są nadal rzadkością. Naprzeciw temu wychodzi Fundacja Dorastaj z Nami, która planuje regularnie publikować raporty zrównoważonego rozwoju i tym samym w przejrzysty sposób informować o swoich działaniach.

Organizacja została powołana w 2010 r. przez 27 czołowych polskich firm w uznaniu za pracę i poświęcenie ludzi, którzy stracili życie lub zdrowie w służbie publicznej. Poprzez raport, fundacja w przejrzysty sposób przedstawia systemowe podejście do pomocy udzielanej dzieciom poległych na służbie – strażaków, policjantów, ratowników medycznych czy żołnierzy. Treść raportu powstała w wyniku konsultacji z kluczowymi interesariuszami. I chociaż dla wielu organizacji rok 2021, w którym to przygotowywano publikację, był trudny, to udało zaprosić się do współpracy zarówno pracowników fundacji jak i interesariuszy zewnętrznych, co miało kluczowy wpływ na finalny kształt raportu.

Wypracowana kooperacja z podmiotami zewnętrznymi pozwala w pełni realizować cele organizacji. Trzeba podkreślić, że fundacja prowadzi projekty wspólnie z instytucjami publicznymi, przedstawicielami służb oraz biznesem. Tworzy solidne partnerstwa, by pomagać dzieciom bohaterów oraz budować szacunek do służb publicznych.

– W realizacji naszych celów ważne jest partnerstwo i współpraca wielu podmiotów, reprezentujących różne sektory i odmienną optykę. Za sprawą współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi możliwa jest wymiana doświadczeń, zasobów i wzajemna edukacja. Dlatego od lat współpracujemy z polskimi i zagranicznymi firmami, a także instytucjami, budując wieloletnie i wielopoziomowe partnerstwa. Podpisujemy porozumienia, które jasno określają zakres współpracy i naszych działań – mówi Magdalena Pawlak, prezes zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Ważnym elementem prac nad raportem był dialog z interesariuszami. Interesariusze wypełnili kwestionariusz, którego celem było poznanie ich opinii i tego, w jaki sposób postrzegają rolę fundacji oraz to, co jest dla nich ważne i co chcieliby zobaczyć w raporcie.

Dlatego też dane zawarte w raporcie pokazują nie tylko spektrum realizowanych działań, ale też odzwierciedlają potrzeby interesariuszy, które są związane np. z pozyskaniem informacji dotyczących finansowania działalności fundacji. Dla przykładu – 95 proc. z nich chce wiedzieć, czy wspierana organizacja otrzymuje pomoc finansową od państwa, a 91 proc. chciałoby dodatkowo poznać informacje na temat jej wyników finansowych.

Jak czytamy na kolejnych stronach, fundusze na działalność statutową są pozyskiwane od darczyńców biznesowych – 45 proc. i indywidualnych 55 proc.

Co ciekawe, 82 proc. interesariuszy uważa, że w raporcie również powinna znaleźć się informacja dotycząca systemów monitorowania i oceny programów prowadzonych przez fundację.

Działalność Fundacji Dorastaj z Nami jest postrzegana, jako ważna przez społeczeństwo, na co wskazują dane ujęte w raporcie – 75 proc. badanych uważa, że fundacja pomagająca rodzinom poległych na służbie jest potrzebna. Przez blisko 12 lat działalności otoczono opieką 279 dzieci bohaterów. Każde dziecko ma zagwarantowaną kompleksową opiekę – wsparcie edukacyjne i psychologiczne. W pierwszej kolejności fundacja koncentruje się na diagnozie potrzeb i problemów podopiecznych. Ważnym wyróżnikiem jest to, że organizacja profiluje i zwiększa kompetencje młodych ludzi, buduje ich poczucie wartości i samodzielności, aby umożliwić im prawidłowe funkcjonowanie w świecie po stracie rodzica – teraz i w przyszłości. Jak wynika z raportu, największa część podopiecznych współpracuje z fundacją dłużej niż 5 lat (61 proc.), natomiast tylko 7 proc. krócej niż rok. Najdłuższa współpraca pomiędzy podopiecznym i fundacją trwa już 11 lat.

Fundacja podejmuje także działania na rzecz budowania etosu służb publicznych, szacunku do pracy i poświęcenia osób, które stoją na straży bezpieczeństwa wszystkich obywateli. W tym celu organizuje ogólnopolskie kampanie społeczne, wystawy i debaty, wydaje magazyny oraz książki.

– Publikując raport chcieliśmy podzielić się tym, co robimy. Pokazać, jak rozwiązujemy problemy społeczne, jak zmieniamy świat. Jedną z najważniejszych dla nas wartości jest transparentność, dlatego w przejrzysty sposób przedstawiamy, jak działamy, pozyskujemy środki i jakie efekty osiągamy za sprawą naszych programów. Można, zatem powiedzieć, że oprócz charakteru informacyjnego, raport jest podkreśleniem gotowości do dalszego rozwoju i impulsem do przeglądu dotychczasowych działań. Choć praca nad dokumentem była dużym wyzwaniem, to planujemy publikować go każdego roku – zapewnia Marzena Kolczyńska, manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami, współautorka pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami. Raport jest dostępny na stronie internetowej fundacji.

Źródło: RaportCSR.pl

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze