15.7 C
Warszawa
poniedziałek, 24 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Mały wielki wpływ na polską gospodarkę

Grupa Żabka przedstawiła wpływ swojej działalności na polską gospodarkę – to 5,3 miliarda złotych wartości dodanej w 2021 roku oraz 45,4 tysięcy miejsc pracy utrzymanych w całym kraju. Dane zostały zaprezentowane w opublikowanym przez firmę Raporcie Odpowiedzialności za 2021 rok. W publikacji znaleźć można także podsumowanie działań Grupy podjętych w ramach realizacji kompleksowej Strategii Odpowiedzialności, która jest w pełni zintegrowana ze strategią biznesową organizacji.

Ubiegły rok, będący jednocześnie drugim rokiem pandemii, ugruntował umiejętności Żabki do elastycznego zarządzania organizacją, efektywnego korzystania z technologii oraz uwzględniania prawdopodobieństwa wystąpienia różnych scenariuszy przy realizacji flagowych projektów. Bardzo ważnym krokiem było powołanie Grupy Żabka, dzięki której stworzony został unikatowy ekosystem rozwiązań convenience, ułatwiających klientom codzienne życie. Stworzenie Grupy wiązało się również z przyjęciem nowego modelu działania, opartego na trzech elementach: transformacji formatu modern convenience, rozwoju technologicznym oraz integracji odpowiedzialności.

– Nasza firma znajduje się w gronie 1 proc. firm na świecie, które według ratingu EcoVadis najlepiej integrują czynniki ESG ze swoją strategią i działaniami operacyjnymi. Chcemy odpowiedzialnie planować rozwój całej naszej organizacji i ułatwiać zrównoważone wybory miliom klientów, aby były wygodne i odpowiedzialne. Dzięki temu wspólnie dokonujemy rzeczywistych zmian pozytywnie wpływających na nasze otoczenie i środowisko naturalne – powiedział Tomasz Suchański, prezes zarządu Grupy Żabka.

Jak wygląda struktura Grupy?

Największą jednostkę organizacyjną w ramach Grupy Żabka stanowi spółka Żabka Polska, która obejmuje ponad 8300 sklepów, prowadzonych przez ponad 7000 franczyzobiorców. Nowa jednostka biznesowa w ramach Grupy – Żabka Future, zajmuje się wyszukiwaniem i tworzeniem biznesów. Dzięki akwizycjom dokonanym przez Żabkę Future, Grupa została poszerzona o silne platformy e-commerce. Wśród nich znalazł się lider cateringów dietetycznych Maczfit oraz marketplace Dietly.pl. Żabka Future to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych Żabka Nano, z których pierwszy otwarty został rok temu. W ramach nowo powstałego start-upu Lite e-Commerce uruchomiono q-commerce Żabka Jush! oraz Delio. W obrębie Grupy funkcjonuje również Obszar Strategii i Funkcji Centralnych, złożony z zespołów odpowiadających za wyznaczanie kierunków rozwoju Grupy oraz opracowywanie strategii, w tym ESG, konsumenckich, personalnej i finansowej. Nowa organizacja firmy pozwoliła utrzymać wysoką dynamikę otwarć sklepów Żabka, których w 2021 roku powstało ponad 1100.

– W realizację naszej strategii ESG zaangażowani są wszyscy pracownicy, współpracownicy, franczyzobiorcy, klienci oraz partnerzy handlowi. Dzięki temu w 2021 r. mogliśmy podjąć wiele istotnych działań, które m.in. ograniczyły nasz ślad węglowy, umożliwiły klientom dostęp do produktów ułatwiających zrównoważony tryb życia, a naszym franczyzobiorcom zapewniły jeszcze większe bezpieczeństwo finansowe oraz nowoczesne rozwiązania do zarządzania biznesem – mówi Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

4 filary Strategii Odpowiedzialności

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” to czwarty już Raport Odpowiedzialności przygotowany przez Grupę Żabka. Informacje w nim zawarte prezentują podsumowanie wybranych działań realizowanych przez Grupę w ramach Strategii Odpowiedzialności w 2021 r. Publikacja zawiera również sprawozdanie z realizacji celów zdefiniowanych w 4 filarach strategicznych, którymi są: równoważony styl życia, pozytywny wpływ na otoczenie, odpowiedzialna organizacja oraz zielona planeta. W raporcie opublikowano również informacje na temat wsparcia udzielonego różnym grupom interesariuszy podczas epidemii COVID-19, a także obywatelom Ukrainy, od ponad 100 dni dotkniętym działaniami wojennymi.

Raport Odpowiedzialności za 2021 r. został przygotowany zgodnie z najnowszym standardem raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Dodatkowo zostały w nim ujęte informacje dotyczące sprawozdawczości z działań zmierzających do realizacji 10 Zasad United Nations Global Compact oraz informacje o wkładzie organizacji w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Raport kolejny raz został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji.

Najnowsze