20.5 C
Warszawa
sobota, 13 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

Już 5 lipca odbędzie się konferencja pt. „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany”. Podczas wydarzenia eksperci odniosą się do wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami i związanymi z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu. Dyskusja poświęcona będzie także potencjałowi, jaki niesie za sobą dywersyfikacja źródeł energii oraz sposobom na finasowanie transformacji przemysłowej. Organizatorem konferencji jest Instytut ESG.

– Wyzwania dotyczące zmiany klimatu i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata. Aby im sprostać konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. Europejski Zielony Ład czy pakiet Fit for 55. Dyskusje dotyczące strategii transformacji przemysłowej nabierają szczególnego znaczenia w związku z kryzysem w Ukrainie. Na nowo musimy zdefiniować plany i kroki milowe, które należy podjąć dla dobra naszej planety – mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

W ramach konferencji odbędą się trzy sesje panelowe. Pierwsza sesja poświęcona będzie wyzwaniom, jakie niesie za sobą transformacja przemysłu, transformacja cyfrowa i technologiczna. Druga sesja panelowa będzie dotyczyła przede wszystkim dywersyfikacji źródeł energii, bezpieczeństwa energetycznego i zmian, jakie w związku z tym czekają polski przemysł. Natomiast trzecia sesja poświęcona będzie tematyce finasowania transformacji przemysłowej.

Konferencja będzie transmitowana na żywo, na kanałach społecznościowych Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Partnerem strategicznym konferencji jest: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerem głównym Bank Ochrony Środowiska. Partnerami są: Hubmedia, Diaverum i Fundacja Energa.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, PRME Chapter Poland, Związek Banków Polskich oraz Instytut Biznesu.

Organizatorem konferencji jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Instytut jest głównym organizatorem Kongresu ESG – pierwszego okrągłego stołu poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup.

Najnowsze