26 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Popularna sieć sklepów zapłaci rekompensatę jeśli nie zrealizuje własnych celów

Żabka i Citi Handlowy podpisały pierwszą wspólną umowę finansową uwzględniającą realizację celów z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Umowa odwołuje się do celów sieci, wynikających z przyjętej strategii ESG.

W ramach umowy Żabka może wystawiać w Citi Handlowy gwarancje bankowe do kwoty 100 milionów złotych. Jednocześnie bank i spółka zawarły w umowie wskaźniki zrównoważonego rozwoju (KPIs), do realizacji których Żabka będzie dążyć. Określone w umowie cele to całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych o jedną czwartą w zakresie 1 i 2 oraz zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w sklepach o 70 proc. do 2026 r. (w odniesieniu do wskaźników z 2020 r.). Żabka ma również podwoić sprzedaż produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 r. Jeśli spółka nie spełni dwóch lub więcej wskaźników, przekaże dodatkowe, określone w umowie, finansowanie na działania wspierające realizację wskazanych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Byłaby to swoista rekompensata za niespełnienie czy też odroczenie w czasie realizacji celów określonych w strategii zrównoważonego rozwoju przez Żabkę.

– W Żabce realizujemy kompleksową Strategię Odpowiedzialności, która jest w pełni zintegrowana ze strategią biznesową. Jest ona realizacją naszej misji i wynika z naszych wartości. Chcemy odpowiedzialnie planować rozwój całej naszej organizacji i ułatwiać zrównoważone wybory milionom klientów. Mamy przy tym świadomość, że nowoczesny biznes musi być wiarygodny i transparentny w swoim działaniu, a odpowiedzialność i zaufanie to obecnie najcenniejsze aktywa. Dlatego poważnie podchodzimy do realizacji celów zdefiniowanych w naszej strategii, a instrumenty finansowe oparte właśnie o cele ESG stanowią dla nas dodatkową motywację, by dążyć do wypełniania naszych zobowiązań. Jesteśmy otwarci i chcemy dalej szukać innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą nam sprostać oczekiwaniom interesariuszy i utrzymać naszą wysoką pozycję rynkową – mówi Marta Wrochna-Łastowska, członek zarządu ds. finansowych w firmie Żabka Polska.


Strategia Odpowiedzialności Grupy Żabka opiera się na czterech filarach, którymi są: zrównoważony styl życia, pozytywny wpływ na otoczenie, odpowiedzialna organizacja i zielona planeta. Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu firma rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową. Jednym z jej ambitnych celów jest m.in. osiągnięcie do 2025 roku neutralności klimatycznej w ramach operacji własnych. Żabka jest pierwszą firmą w Polsce i pierwszą siecią modern convenience w regionie Europy Środkowej, której cele dekarbonizacji zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

– Przyjęta w tym roku strategia Citi Handlowy integruje cele zrównoważonego rozwoju z naszymi celami biznesowymi. Wspieramy naszych klientów w transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju, a kwestie środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego uwzględniamy w procesach decyzyjnych banku. Mamy również własne cele odnośnie redukcji śladu węglowego, chcielibyśmy do 2023 r. zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 50 proc. i zużywanej energii o 40 proc. w stosunku do 2019 r. Cieszę się, że razem z Żabką realizujemy strategię społecznej odpowiedzialności. To kolejny krok w naszej wieloletniej współpracy, który wynika z zaangażowania obu firm w troskę o środowisko i potrzeby społeczne, i uwzględniania celów ESG jako nieodzownego elementu naszej działalności – mówi Maciej Kropidłowski, wiceprezes Zarządu Citi Handlowy.

W perspektywie 3-letniej strategii Citi Handlowy zobowiązał się m.in. do udzielenia swoim klientom kwoty 1 miliarda złotych „zielonego finansowania”. Rozwiązania banku w tym zakresie obejmują m.in. doradztwo, finansowanie, zarządzanie ryzykiem i FX, finansowanie dostawców i zielone depozyty.

Najnowsze