17.9 C
Warszawa
środa, 22 maja 2024

BOŚ publikuje raport ESG

Bank Ochrony Środowiska opublikował raport ESG za 2021 rok. Prezentuje on wpływ BOŚ  na otoczenie – w szczególności w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Przedstawia także działania banku w obszarze zrównoważonego rozwoju, które wykraczają poza informacje i dane prezentowane w ramach tradycyjnej sprawozdawczości finansowej.

Rok 2021 r. był dla BOŚ przełomowy. W tym czasie bank wypracował strategię ESG, ściśle powiązaną ze strategią biznesową banku na lata 2021-2023. Strategia ESG wyznacza główne kierunki działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zawiera szeroki katalog aktywności, do których zostały przypisane mierzalne cele – w tym m.in. cel dążenia do neutralności klimatycznej.

Ponadto, bank w 2021 roku mocno stawiał na rozwój zielonych produktów finansowych i zwiększanie ich znaczenia w działalności biznesowej.

Ważnym elementem realizacji strategii było uzyskanie przez Bank Ochrony Środowiska ratingu ESG. W grudniu 2021 r. agencja Sustainalytics przyznała BOŚ ogólną ocenę ESG Risk na poziomie 19,9, co oznacza niewielką ekspozycję na ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników ESG („Low Risk”). Wynik oceny ESG uplasował BOŚ w gronie 18 proc. najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23 proc. spośród blisko 15 tys. firm na całym świecie poddanych badaniu przez tę agencję, według stanu na grudzień 2021.

– Opublikowany właśnie raport ESG za 2021 r. pokazuje, jak dynamicznie zmienia się Bank Ochrony Środowiska oraz ile w obszarze zrównoważonego rozwoju byliśmy w stanie zrobić zaledwie w ciągu jednego roku. Jestem dumny z całego zespołu Banku, gdyż jest to nasz wspólny sukces. Jest on tym bardziej znaczący, jeśli weźmiemy pod uwagę otaczającą nas niepewność i zmienność warunków rynkowych, związaną m.in. z pandemią COVID-19. Raport pokazuje również, że BOŚ z powodzeniem łączy realizację celów biznesowych z celami środowiskowymi i społecznymi. Kontynuujemy wysiłki, by dalej zmieniać nasz bank i jeszcze intensywniej wspierać naszych partnerów w drodze ku zielonej transformacji – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu BOŚ SA.

Źródło: RaportCSR.pl

Najnowsze