24.8 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Rynek brokerów ubezpieczeniowych wczoraj i dziś

Niemal dwie dekady pracy w branży ubezpieczeniowej to wystarczająco długo, aby pokrótce podsumować zmiany, które mieliśmy okazję obserwować.

Lata 2005-2015 to czas dominacji działów call center. Kilkuosobowe zespoły każdego dnia skutecznie umawiały spotkania z prospektami. Następnie doświadczeni handlowcy objeżdżali Polskę, wieńcząc swoje zaangażowanie odebranym od klienta pełnomocnictwem.

Coraz wyższe wymagania wobec oferty i współpracy z brokerem

Wraz z rozwojem rynku i rosnącą konkurencją zmianie zaczął ulegać model sprzedaży. Kluczowym zadaniem dla doświadczonego brokera stało się poszukiwanie wyróżników, a znacznie lepszym miejscem do rozmów z klientami okazały się np. branżowe konferencje.

Jednocześnie rośnie świadomość klientów, która bezpośrednio przekłada się na coraz wyższe wymagania wobec oferty i współpracy z brokerem. Operacyjną obsługę uzupełniają dedykowane i nowoczesne strony internetowe, materiały informacyjno-marketingowe, poradniki, webinaria oraz multimedialne prezentacje.

Znaczenie kompetencji technologicznych 

Codzienne czynności brokerskie wzmacniają dedykowane systemy IT, które nie tylko usprawniają współpracę, ale przede wszystkim gromadzą dane. Dzięki temu rosną wydajność oraz skuteczność w osiąganiu przyjętych celów. Automatyzacja procesów np. w likwidacji szkód, obsłudze flot komunikacyjnych czy grupowych ubezpieczeniach na życie, to coś w rodzaju rynkowego must have. Oczywiście kompetencja technologiczna nie wyklucza bardziej miękkich aspektów współpracy, takich jak zaufanie, czy rodzące się z czasem przywiązanie. Te zawsze będą wynikową wzajemnego rozpoznania, gromadzonych doświadczeń i co kluczowe, obustronnej satysfakcji.

Synergia możliwości 

Szybko postępujący rynek, zmieniające się uwarunkowania prawne, a także coraz szersze zaangażowanie technologii stanowią spore ograniczenia dla mniejszych podmiotów brokerskich. To z kolei przyczynia się do widocznej na rynku konsolidacji. Łączą się zarówno ubezpieczyciele, jak i pośrednicy, kierując się komplementarnością kluczowych kompetencji, transferem dobrych praktyk oraz synergią możliwości.

Natalia Jackowiak

broker, dyrektor operacyjna i członek zarządu, WDB

Najnowsze