22.6 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Wykorzystanie potencjału danych

Organizacje wiele wysiłku wkładają w ewidencję i gromadzenie danych. Niestety ich odpowiednie zebranie i przetworzenie w materiał wspierający zarządzanie często pozostawia wiele do życzenia. Warto skorzystać z systemowego narzędzia, za którym stoi wiele lat użytkowania i udoskonalania.

Renata Rokita,

Dyrektor Konsultingu SAP, SI-Consulting

Zwykle skutecznie udaje się zapełniać systemy IT wspierające działalność operacyjną firmy tysiącami (czy nawet milionami) transakcji i innych operacji biznesowych. Niestety w wielu przypadkach ten wysiłek organizacyjny nie przekłada się na odpowiednie wykorzystanie tych danych i stworzenie z nich informacji zarządczej ze względu chociażby na ich agregację czy koncentrację na analizie przeszłości. W sytuacji, w której produkty i usługi muszą być dostarczane w sposób coraz to bardziej zindywidualizowany, a w decyzjach dotyczących bliższej i dalszej przyszłości musimy uwzględniać rosnący zakres czynników – kompleksowość tego procesu wykracza poza doświadczenia ekspertów i możliwości arkuszy Excel. Gdzie więc szukać rozwiązań, które sprawdzą się w planowaniu jeszcze  bardziej skomplikowanej rzeczywistości?

Filozofia budowy platformy SAP opiera się na podstawowym celu „Give data purpose” – czyli zapewnieniu nie tylko odpowiedniej (tzn. m.in. prawidłowej merytorycznie, spójnej, możliwie zautomatyzowanej, szczegółowej i bieżącej) ewidencji zdarzeń gospodarczych, ale także na dostarczeniu narzędzi, które pozwolą z gromadzonych przez organizację danych zrobić najlepszy użytek. Na całościowe podejście do zagadnienia analityki biznesowej składają się następujące elementy platformy SAP:

  • inteligentny system ERP, który pozwala dane analizować na bieżąco, korzystając bezpośrednio ze szczegółowych danych źródłowych, bez konieczności stosowania platform pośrednich i agregacji (system S/4HANA dostępny w wersji chmurowej, zarówno w chmurze prywatnej, jak i publicznej),
  • rozwiązania branżowe i dziedzinowe rozbudowujące podstawowe możliwości systemu ERP o elementy wspierające specyficzne wymagania branż czy procesy dodatkowe (jak np. platformy commerce, systemy CRM, systemy billingowe, systemy klasy MES), również stanowiące źródło informacji dla analityki w czasie rzeczywistym,
  • nowoczesna technologia bazodanowa „in memory” pozwalająca raportować online nawet na dużych zbiorach danych (baza danych HANA),
  • zaawansowane narzędzia analityczno-planistyczne pozwalające na wykorzystanie najlepszych praktyk biznesowych w zakresie planowania procesów w całym łańcuchu dostaw, od sprzedaży przez produkcję do zakupów (m.in. SAP Integrated Business Planning for Supply Chain, SAP Production Planning and Detailed Scheduling, Advanced Available-to-Promise czy Material Requirements Planning), a także planowania finansowego (SAP Analytics Cloud),
  • zestaw narzędzi umożliwiających identyfikację, gromadzenie, analizowanie i odpowiednie udostępnianie danych w przedsiębiorstwie i kontrolę ich poprawności i spójności (jak SAP Datasphere, SAP Master Data Governance),
  • rozwiązania pozwalające na mierzenie efektywności procesów biznesowych i porównanie ich ze standardami branżowymi (np. SAP Signavio) a także narzędzia pozwalające na odpowiednie publikowanie mierzonych przez organizację KPI (np. SAP Digital Boardroom),
  • przyjazne dla użytkownika narzędzia do budowy analiz, które pozwalają na budowanie własnych raportów bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych (m.in. SAP Analytics Cloud),
  • wykorzystanie innowacyjnych technologii jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe do wsparcia procesu pozyskiwania danych, ich odpowiedniego wzbogacania, klasyfikowania, czyszczenia i weryfikacji, czy do przewidywania zdarzeń gospodarczych, jak np. predictive maintenance (rozwiązania  SAP Enterprise AI, IOT, EAM).

Przy wielu naszych wdrożeniach systemu SAP obserwujemy, że atutem takiego kompleksowego podejścia do tematu zarządzania danymi w przedsiębiorstwie jest zapewnienie aktualności i pełnej wiarygodności informacji bazujących na danych źródłowych (tzw. jedno źródło prawdy), przez co budowane na ich podstawie modele analityczne i predykcyjne mają szansę dostarczać równie wiarygodnych informacji. Zintegrowane podejście stosujemy także do zarządzania bezpieczeństwem, uprawnieniami i dostępem zarówno do danych, jak i do informacji wynikowych.

Najnowsze