15.7 C
Warszawa
poniedziałek, 24 czerwca 2024

Jakość danych zdefiniowana standardami

Informacje o różnym charakterze są niezmiernie cenne, szczególnie we współczesnym świecie. Od lat mówi się o big data, przetwarzaniu danych, wartości, jaką z sobą niosą. Okazuje się, że nawet podczas zbierania i analizy danych, może pojawić się problem z ich interpretacją.

Katarzyna Nowacka

specjalista ds. wdrożeń standardów GS1

Czasami też, dysponując zbiorem wielu informacji, nie wiemy, jak je zestawić, aby wyciągnąć trafne wnioski i zastosować nowe optymalne rozwiązania w firmie. A może zamiast skupiać się nad ilością danych, należałoby wstrzymać oddech, zrobić krok wstecz i zacząć… pomału, czyli od przyjrzenia się postawie, którą już mamy. Spróbujmy ustalić, jakie dane są najważniejsze, aby dopiero w drugiej kolejności określić możliwości i potencjał gromadzenia dodatkowych elementów układanki.

W zależności od charakteru działalności różne firmy będą rozpatrywać te kwestie indywidualnie. Biorąc na warsztat firmę sprzedażową czy też produkcyjną (a więc finalnie również mającą na celu sprzedaż) punktem odniesienia będzie produkt. Większość procesów w firmie bezpośrednio lub pośrednio będzie odwoływać się do pracy z towarem – budowanie kartoteki towarowej, inwentaryzowanie asortymentu, ustalanie i aktualizowanie cen oraz dostępności produktów, zamówienia od dostawców, czy szeroko pojęta obsługa klienta. Wiele działów w firmie korzysta z tego samego źródła danych, dlatego szczególnie istotne jest to, aby zgromadzone dane produktowe były kompletne i poprawne. Podstawowymi elementami, do których odwołują się wszyscy związani z pracą nad produktem są dane identyfikacyjne. Unikalny w skali świata numer GTIN (kod EAN) od GS1 zapewnia możliwość odszukania produktu w bazie danych, a więc pozwala jednoznacznie określić związek – ID + produkt.

Globalna organizacja GS1 stworzyła Katalog produktów, który zapewnia dostęp do danych produktowych z całego świata. Dzięki platformie eProdukty odbiorcy danych mają możliwość dotarcia do numeru GTIN (EAN) nadanego w dowolnym kraju. Udostępniana baza danych jest rzetelnym źródłem pozyskiwania informacji o produktach. Stanowi podstawę do weryfikowania jakości i poprawności danych gromadzonych w katalogach własnych. eProdukty pozwalają zweryfikować, czy numer GTIN jest legalny, czyli czy pochodzi od GS1, jaka firma go licencjonuje oraz jaki produkt jest nim oznakowany. Bazowe dane, które można pozyskać dzięki eProduktom, to nazwa produktu, marka, kategoria produktu. Dostępne są również zdjęcia produktowe, czy też określone rynki sprzedaży.

Informacje zawarte w katalogu GS1 stanowią rzetelne źródło pozyskania danych produktowych, gdyż pochodzą z wiarygodnych źródeł – bezpośrednio od organizacji GS1 oraz od właścicieli marek/producentów. Dane produktowe są wprowadzane przez Uczestników Systemu GS1 – producentów i właścicieli marek z całego świata, a GS1 potwierdza legalność numerów GTIN. Dzięki temu wszyscy interesariusze mogą z powodzeniem wykorzystywać zasoby GS1 w celu uzupełniania braków oraz porządkowania własnych baz danych.

eProdukty pozwalają sięgnąć do ponad 300 milionów produktów – tyle liczy Globalny Rejestr GS1. Dostęp do bazy światowej zapewnia usługa Verified by GS1. Wszystkie zgromadzone dane „żyją” – baza jest aktualizowana każdego dnia. Istniejące rekordy są wzbogacane o nowe atrybuty, jak również wciąż przybywa nowych – przyrost miesięczny nowych produktów szacowany jest na około 1 mln.

Użytkownicy eProduktów mają możliwość skorzystania z danych na kilka sposobów:

• weryfikacja własnej bazy danych na podstawie numeru GTIN (kod EAN) – użytkownik importuje do systemu własną bazę, a jako wynik weryfikacji otrzymuje raport zwrotny, który zawiera informację o poprawności i legalności numeru oraz dane o produkcie, który jest do niego przypisany;

• wyszukiwanie numerów GTIN i produktów oraz pobieranie bazy danych do pliku.

• obie powyższe funkcjonalności są dostępne również w formie zaawansowanej – integracja poprzez interfejs API pozwala pozyskiwać dane produktowe w czasie rzeczywistym.

Dane produktowe to wszystkie informacje, które pozwalają precyzyjnie opisywać, odszukiwać i rozpoznawać produkty. Zebrane w systemach informatycznych danych są punktem wyjścia do pracy z produktem – ich cyfrowe bliźniaki powinny być zatem opisane w sposób szczegółowy, a przede wszystkim poprawny. Tak zbudowany fundament pozwoli zoptymalizować procesy w firmie, a w konsekwencji zaoszczędzić czas, zniwelować straty oraz skupić się na rozwoju firmy oraz planowaniu przyszłych osiągnieć.

Najnowsze