e-wydanie

1.7 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Pozyskać źródło kapitału, czyli o perspektywach dla przedsiębiorców decydujących się na obecność na polskim rynku kapitałowym

Michał Szmal

Senior Project Manager, Doradca Inwestycyjny, Noble Securities S.A.

Okres rosnących stóp procentowych to czas biznesowej refleksji dla wszystkich uczestników rynków finansowych. Wyższy koszt pieniądza, będący na ogół efektem wzrastającej gwałtownie inflacji, oznacza dla posiadaczy kapitału konieczność szukania osłony przed deprecjacją zgromadzonych oszczędności nierzadko przy jednoczesnej konieczności akceptacji podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Dobrze znanym przykładem funkcjonowania tego mechanizmu jest relacja między bankiem, a kredytobiorcą. W środowisku niskiej inflacji i stóp procentowych, udzielane kredyty istotnie przewyższają oprocentowaniem odsetki jakie otrzymują osoby lokujące środki w depozytach bankowych, a ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy pozostaje ograniczone. Sytuacja zmienia się, gdy na szczeblu centralnym konieczne jest zacieśnianie polityki monetarnej, której jednym z podstawowych narzędzi jest ustalany poziom stóp procentowych. Wówczas rośnie ryzyko związane ze zdolnością do obsługi kredytu przez przedsiębiorstwo (wyższe odsetki), a skłonność banków do finansowania lub refinansowania podmiotów, których sytuacja stała się bardziej napięta może spadać. Między innymi w takiej sytuacji warto zabezpieczyć alternatywne sposoby pozyskiwania kapitału, jakie oferują rynki finansowe. Możliwości jest wiele, a z pomocą w wyborze optymalnego czasu oraz formy pozyskania środków przychodzą firmy inwestycyjne, takie jak Dom Maklerski Noble Securities S.A. (NS). Choć pewnie każdy słyszał o akcjach czy obligacjach, to w wielu przypadkach instrumenty te jako źródło pozyskiwania kapitału na szerokim rynku kojarzą się z dużymi i dojrzałymi przedsiębiorstwami. Nieustannie zmieniające się przepisy oraz mechanizmy funkcjonowania na rynkach kapitałowych mogą wydawać się barierą nie do pokonania. W rzeczywistości jednak cały proces związany z przygotowaniem samego emitenta i oferty jego instrumentów finansowych, w tym podjęcia odpowiednich decyzji korporacyjnych, dostosowania operacyjnego, stworzenia stosownej dokumentacji, wyboru odpowiedniego okna emisyjnego czy samej promocji oferty, może zostać powierzony doświadczonej firmie inwestycyjnej. Sam kapitał pozyskuje się w formie emisji akcji, obligacji lub instrumentów hybrydowych, łączących w sobie cechy obu tych instrumentów. Wybrany tryb przeprowadzenia oferty determinuje rodzaj sporządzanego dokumentu ofertowego: Prospekt (dokument zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF)), Memorandum Informacyjne (zatwierdzane lub niezatwierdzane przez KNF), czy w przypadku nowej oferty do ograniczonego adresata – Propozycji Nabycia do nie więcej niż 149 inwestorów. Największe możliwości daje Prospekt, który choć jest najdroższą i czasochłonną ścieżką, umożliwia wielokrotne pozyskiwanie kapitału w czasie 12 miesięcy od jego zatwierdzenia. Pozostałe tryby mogą być szybsze (całościowo 6-8 tygodni), jednak ograniczeniem w ich przypadku jest liczba adresatów oferty czy sama jej wartość. Warto tu wspomnieć o nadchodzących zmianach regulacyjnych, dzięki którym już od 10 listopada 2023 będzie możliwe przeprowadzenie w czasie 12 m-cy ofert publicznych do nieoznaczonego adresata, do łącznej kwoty 5 mln EUR bez obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.

Sama organizacja całego procesu łącznie z pozyskaniem kapitału może kosztować dolne kilka procent i choć możliwa jest teoretycznie dla każdej kwoty, to ekonomicznie racjonalna robi się w przypadku pozyskiwania środków rzędu co najmniej 10 milionów złotych. Co istotne, wbrew funkcjonującej nazwie, oferta publiczna wcale nie musi oznaczać otwarcia swoich ksiąg przed całym rynkiem i konkurencją. Decyzja o ubieganiu się o wprowadzenie akcji lub obligacji do obrotu giełdowego leży w gestii samego Emitenta, a dostępne tryby oferty umożliwiają zawężenie dystrybuowanych informacji tylko do wybranej grupy inwestorów. Decyzji o wyjściu na rynek kapitałowy nie podejmuje się z dnia na dzień. Warto wspólnie z doradcą przestudiować różne rozwiązania już na etapie wstępnych rozmów – zdefiniować cele, zbadać możliwości i opracować odpowiedni plan gry. Nie zawsze emisja akcji czy obligacji będzie najlepszym rozwiązaniem adresującym wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa, dlatego warto poprosić doradcę o indywidualną analizę i strukturyzację procesu pozyskania kapitału. W NS rozmawiamy o tym z naszymi klientami na co dzień.

Artykuł sponsorowany, realizowany i upowszechniany w celu reklamy i promocji usług świadczonych przez NS.

Najnowsze