14 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca 2024

Odpowiedzialność to podstawa

Dążenie do neutralności klimatycznej, gospodarka cyrkularna czy dbanie o dobrostan zwierząt to niektóre z konkretnych przykładów strategii Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska. Szerokie aktywności na polu proekologicznym i wdrażanie innowacyjnych działań to dziś jedyny sposób na prowadzenie odpowiedzialnego ekonomicznie i społecznie biznesu.

Aby dziś rozwijać się harmonijnie, trzeba pamiętać o przyrodzie i o człowieku. Dlatego Zrównoważony Rozwój nie jest już tylko modnym hasłem, ale jedynym racjonalnym sposobem działania i reagowania na szybko zmieniające się potrzeby konsumentów. Ci zaś wymagają od firm produktów nie tylko najwyższej jakości, ale takich, które wytwarza się z poszanowaniem natury i w gospodarce obiegu zamkniętego. Hochland Polska, jako jeden z liderów polskiego rynku mleczarskiego, od lat wdraża innowacyjne działania oraz stawia na inwestycje, które stanowią wyznacznik trendów dla całej branży i określają kierunek, w jakim powinien podążać dojrzały, świadomy biznes. „Zrównoważony Rozwój jest ważny dla całej Grupy Hochland od wielu lat i stanowi jeden z pięciu filarów naszej strategii. Zależy nam na znalezieniu równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, poprawą jakości życia oraz dbałością o naturę. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności jako firmy produkcyjnej i nie opieramy naszych decyzji na krótkoterminowych zyskach. Wierzymy, że podejmowane dziś działania wpłyną pozytywnie na kondycję naszej planety oraz przyszłość następnych pokoleń” – podkreśla Joanna Kamińska, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska.

WIZJA 2025

Hochland jest obecny na polskim rynku od początku lat 90- tych. Przyczynił się istotnie do rozwoju rynku mleczarskiego, wykreował szereg nowych kategorii produktowych i rozwinął aktywną komunikację z konsumentami, wpływając na zmianę ich nawyków żywieniowych. Zrównoważony Rozwój to zaś idea, która stanowi integralną część wszystkich obszarów funkcjonowania całej Grupy Hochland. Najważniejsze cele, jakie firma zamierza osiągnąć lub zrealizować do roku 2025, zawarto w projekcie WIZJA 2025, ale już teraz może pochwalić się wieloma dobrymi praktykami.

Strategia i ambicje

Strategia Zrównoważonego Rozwoju obejmuje najważniejsze obszary, w ramach których firma Hochland wyznaczyła sobie mierzalne cele.” Jeżeli mamy mieć jakąkolwiek szansę na zatrzymanie kryzysu klimatycznego, biznes musi podjąć radykalne kroki na poziomie produktów i usług, procesów produkcyjnych oraz modeli biznesowych” – przypomina Kamińska. Hochland jest zdeterminowany, by stać się częścią gospodarki niskoemisyjnej. Dlatego począwszy od 2021 r. firma inwestuje w projekty ochrony klimatu, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych w takiej samej ilości, jak własne emisje CO2 i redukcji śladu węglowego o 50% do 2025 r. w stosunku do roku 2019. Kolejnym wyzwaniem jest przestawienie się z gospodarki linearnej na gospodarkę cyrkularną, a więc przejście z modelu, w którym surowce są wydobywane, wykorzystywane i wyrzucane, do obiegu zamkniętego, zakładającego wielokrotne wykorzystanie tych samych zasobów. Hochland Polska ma ambicję, aby do 2025 r. 100% opakowań stanowiły opakowania nadające się do recyklingu, a ilość plastiku w opakowaniach uległaby redukcji o 20%. Mając na uwadze, że do 2050 r. Europa ma być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu – tak zakłada Europejski Zielony Ład – Hochland stawia także na zwiększenie zrównoważenia sektora produkcji zwierzęcej i poprawę dobrostanu zwierząt. Cel? Do 2025 r. roku 70% dostawców mleka z najwyższą kategorią w zakresie dobrostanu zwierząt: A. W 2021 roku firmie udało się obniżyć emisję CO2 o 62% (w stosunku do roku 2019) i zmniejszyć ilość plastiku w opakowaniach o 22 tony, a także zasiać ponad 14 tyś m2 łąk i pasów kwietnych. Dodatkowo Hochland Polska realizuje strategię ochrony bioróżnorodności poprzez odtwarzanie terenów zielonych na terenach gmin, gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne, a aż 98,6% energii elektrycznej zużywanej w zakładach pochodzi z odnawialnych źródeł energii (z wiatru).

Realna optymalizacja produkcji

Hochland Polska, w ramach optymalizacji produkcji, prowadzi szereg inwestycji z zakresu korzystania ze środowiska. Firma zdecydowała m.in. o automatyzacji krystalizacji z odzyskiem ciepła. Zmiana sposobu chłodzenia pozwoliła na redukcję zużycia wody lodowej o ok. 25% oraz wykorzystanie chłodu z wody odzyskanej na instalacji membranowej do zagęszczania serwatki i mleka. Policzalny efekt to oszczędność energetyczna w wymiarze 245 000 [kWh/rok] oraz obniżenie emisji CO2 o 208 [ton/rok]. Hochland Polska postawił także na automatyczną optymalizację suszenia proszków, która pozwoliła dostosować parametry suszarni do warunków atmosferycznych. Przed inwestycją system suszenia prowadzony był ręcznie, a manualna obsługa skutkowała większymi tolerancjami parametrów procesu. Osiągnięty rezultat ekologiczny to zmniejszanie zużycia energii cieplnej o 757 343 [kWh/rok] oraz obniżenie emisji CO2 o 150 [ton/rok]. Nie zapomniano również o modernizacji oczyszczalni ścieków. Zmiana technologii prasy do osadów pozwoliła na obniżenie zużycia energii elektrycznej o 60%, zmniejszenie zużycia wody użytkowej o 85%, zmniejszenie ilości osadów o 25%, obniżenie emisji CO2 o 11,1 ton rocznie oraz poprawę klimatu akustycznego, który wynosi <70dB.

Mając świadomość wpływu wywieranego na otoczenie społeczne oraz naturę i przyjmując za to odpowiedzialność, Hochland Polska opis wszystkich działań zmniejszających szkodliwy wpływ produkcji na środowisko zawarł w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2021. Jest on dostępny dla każdego na oficjalnej stronie internetowej firmy.

Materiał partnera

Najnowsze