e-wydanie

1.2 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia 2024

Programy MBA odpowiedzią na zmienność oczekiwań oraz potrzeb edukacyjnych słuchaczy

W trakcie prac związanych z opracowaniem programu studiów podyplomowych przeprowadzamy wnikliwą, wieloaspektową analizę, której elementem jest obserwacja zmienności zapotrzebowania rynkowego na kwalifikacje związane z konkretnym rodzajem aktywności zawodowej. Sukces opracowanego programu mierzony jest między innymi poziomem zainteresowania, jaki wzbudza on u potencjalnych słuchaczy. 

Katarzyna Olejko 

kierownik Studiów Podyplomowych MBA i MCG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 W tym kontekście niezwykle interesująca i ważna jest odpowiedź na pytanie, co wpływa na decyzję słuchaczy o kontynuacji procesu kształcenia po zakończeniu studiów I czy II stopnia. Czy jest to głównie potrzeba doskonalenia kwalifikacji wykorzystywanych w realizacji obowiązków zawodowych? Obserwacja rozwoju kształcenia podyplomowego wskazuje wyraźnie, że równie dużą rolę odgrywa tu potrzeba budowy nowych relacji i chęć udziału w społeczności stanowiącej „odskocznię” od często nużącej codzienności. Poruszane w licznych publikacjach problemy związane ze zjawiskiem wypalenia zawodowego stymulują do poszukiwania rozwiązań ograniczających prawdopodobieństwo, że dotknie ono również nas. Połączenie tych dwóch czynników, a więc potrzeby rynku oraz potrzeby wynikającej z coraz większej samoświadomości, wzmacnia w nas przekonanie, że dodatkowe kształcenie na poziomie podyplomowym to dobry wybór, a ukończenie studiów zwiększy naszą niezależność i pewność siebie.

To ma sens 

Bez wątpienia można zatem potwierdzić, że udział w kolejnych programach studiów podyplomowych ma sens. Pojawia się jednak pytanie, gdzie studiować i jaki profil kształcenia wybrać? Coraz szersza oferta kierunków prezentowanych przez liczne uczelnie nie ułatwia odpowiedzi na to pytanie. Obecnie obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania interdyscyplinarnymi kierunkami, a w tym tymi, które są związane z szeroko pojętym zarządzaniem i ładem korporacyjnym. Osoby ze znacznym doświadczeniem zawodowym, które uczestniczyły już wcześniej w licznych specjalistycznych kursach i szkoleniach zwracają uwagę na te „podyplomówki”, które pozwalają na spojrzenie na organizację przez pryzmat zróżnicowanych, jednak powiązanych ze sobą procesów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się studia MBA (Master of Business Administration). Są to studia szczególne, bo zasadniczym ich elementem są zajęcia praktyczne prowadzone przez wykładowców – praktyków, z ogromnym doświadczeniem, którzy pochwalić się mogą konkretnymi sukcesami. Tylko tacy wykładowcy mogą sprostać wysokim wymaganiom słuchaczy studiów podyplomowych MBA.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od wielu lat realizuje, cieszący się dużym zainteresowaniem słuchaczy, program studiów Master of Business Administration (MBA) – dwuetapowo, w ramach „podyplomówek”:

 – Master of Corporate Governance (I etap)

 – Master of Business Administration in Corporate Governance (II etap).

Jakość programu MBA przygotowanego przez Uniwersytet potwierdził Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych – The Institute of Internal Auditors (The IIA), z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, włączając Uczelnię do Internal Audit Academic Awareness Program.

W trakcie studiów słuchacze, tworząc aktywną społeczność uczestników, absolwentów i wykładowców Master of Business Administration in Corporate Governance (MBA), mogą liczyć na wsparcie profesjonalistów w przypadku pojawienia się realnych problemów menedżerskich. To właśnie ten mechanizm stanowi odpowiedź na wspomnianą wyżej potrzebę budowania nowych relacji. Zapraszamy Państwa zatem serdecznie do grona naszych słuchaczy!

Najnowsze